Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
    Uchwały i Zarządzenia
    Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
    Przetargi i rokowania
    Sprzedaż bezprzetargowa
    Wzory podań
    Inne informacje
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2009-02-25 10:56:18 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 262/2009 z dnia 24 lutego 2009 r. (65.68 kB)
2009-03-23 12:28:24 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 268/09, 269/09, 270/09, 271/09 i 272/09 z dnia 23 marca 2009 roku (65.68 kB)
2009-04-16 14:04:39 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 278/09, 279/09, 280/09 i 281/09 z dnia 16 kwietnia 2009 roku (65.68 kB)
2009-05-11 15:47:37 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 286/09 i 287/09 z dnia 11 maja 2009 roku (65.68 kB)
2009-05-26 11:26:57 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 293/09 i 294/09 z dnia 26 maja 2009 roku (36.20 kB)
2009-07-07 09:56:06 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr nr 305/09, 306/09, 307/09, 308/09 i 309/09 z dnia 3 lipca 2009 roku (65.68 kB)
2009-07-17 10:19:32 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 316/09 z dnia 16 lipca 2009 roku (36.20 kB)
2009-08-20 13:34:57 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniem nr 319/09 z dnia 18 sierpnia 2009 roku (65.68 kB)
2009-10-07 09:08:16 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 334/09 z dnia 7 października 2009 roku (65.68 kB)
2010-01-12 14:01:32 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr nr 356/10 i 357/10 z dnia 12 stycznia 2010 roku (65.68 kB)
2010-02-11 15:29:11 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 360/10 z dnia 10 lutego 2010 roku (65.68 kB)
2010-03-18 12:47:12 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 363/10 z dnia 17 marca 2010 roku (36.20 kB)
2010-04-19 14:13:52 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 370/10 z dnia 16 kwietnia 2010 roku (65.68 kB)
2010-05-10 12:15:44 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 375/10 z dnia 7 maja 2010 roku (65.68 kB)
2010-05-17 08:34:32 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniamim nr 377/10 i 378/10 z dnia 14 maja 2010 roku (65.68 kB)
2010-05-24 15:47:48 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży objętej zarządzeniem nr 380/10 z dnia 20 maja 2010 roku (65.68 kB)
2010-06-21 15:40:19 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniem nr 394/10 z dnia 21 czerwca 2010 roku (36.20 kB)
2010-09-02 15:21:05 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 415/10 i 416/10 z dnia 2 września 2010 roku (65.68 kB)
2010-09-13 08:27:09 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniami nr 418/10 i 419/10 z dnia 9 września 2010 roku (36.20 kB)
2010-09-23 11:51:36 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 425/10 z dnia 20 września 2010 roku (36.40 kB)
2010-10-21 09:42:55 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 435/10, 436/10, 437/10 z dnia 18 października 2010 roku oraz nr 440/10 i 441/10 z dnia 19 pa (65.68 kB)
2010-11-18 14:55:53 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 449/10 z dnia 16 listopada 2010 roku (36.20 kB)
2010-12-10 11:17:57 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu objętych zarządzeniami nr 457/10 i 458/10 z dnia 9 grudnia 2010 roku (65.68 kB)
2011-01-10 15:15:06 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 6/10, 7/11 i 8/11 z dnia 5 stycznia 2011 roku oraz nr 9/11 i 10/11 z dnia 10 stycznia 2011 ro (65.68 kB)
2011-02-02 08:21:59 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 13/11 z dnia 31 stycznia 2011 roku (36.20 kB)
2011-04-29 14:34:36 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: dzierżawy objętych zarządzeniami nr 43/11 , 44/11 z 27 kwietnia 2011 r. i 45/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku oraz sprzedaży obj (65.68 kB)
2011-06-30 09:02:58 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do: dzierżawy objęte zarządzeniami nr 73/11 i 74/11 z 27-06-2011 r. oraz sprzedaży objęta zarządzeniem nr 76/11 z 29-06-2011 r. (65.68 kB)
2011-08-01 15:41:28 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu objętej zarządzeniem nr 85/11 z 29-07-2011 r. (65.68 kB)
2011-09-30 11:21:27 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 108/11, 109/11, 110/11 i z dnia 23 września 2011 r. oraz nr 112/11 z dnia 29 września 2011 (65.68 kB)
2011-10-26 13:29:23 - informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy objętych zarządzeniami nr 120/11, 121/11, 122/11 i 123/11 z dnia 24 października 2011 r. (65.68 kB)
2012-02-08 15:15:30 - informacja o wywieszeniu zarządzenia nr 154/12 z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (65.68 kB)
2012-04-25 15:23:43 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy objętej zarządzeniem nr 175/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. (65.68 kB)
2012-04-25 15:28:04 - informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży objętych zarządzeniami nr 174/12 z 24-04-2012 r.. i nr 176/12, 177/12, 178/12, 179/12 i 180/12 z 25-04-2012 r. (65.68 kB)

Nazwa dokumentu: Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
Osoba, która wytworzyła informację: Janusz Kaniecki
Osoba, która odpowiada za treść: Janusz Kaniecki
Osoba, która wprowadzała dane: Janusz Kaniecki
Data wytworzenia informacji: 2003-09-25 20:21:21
Data udostępnienia informacji: 2003-09-25 20:21:21
Data ostatniej aktualizacji: 2012-04-25 15:28:20

Wersja do wydruku...