Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
    Kadencja 1990 - 1994
    Kadencja 1994 - 1998
    Kadencja 1998 - 2002
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Szanowni Państwo

W tym dziale znajdziecie wszystkie Uchwały podjęte na posiedzeniach Rady naszej Gminy. Każda opublikowana tutaj uchwała, znajduje się w formie załącznika do pobrania. Uchwały są publikowane na bieżąco, po ich zatwierdzeniu.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej

Załączniki do pobrania: 2006-12-08 11:30:22 - UCHWAŁA Nr 1/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. (66.10 kB)
2006-12-08 11:31:45 - UCHWAŁA Nr 2/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej. (66.48 kB)
2006-12-08 11:33:25 - UCHWAŁA Nr 3/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego. (70.79 kB)
2006-12-08 11:34:31 - UCHWAŁA Nr 4/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. (76.37 kB)
2006-12-08 11:36:10 - UCHWAŁA Nr 5/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego. (80.56 kB)
2006-12-08 11:36:47 - UCHWAŁA Nr 6/5/I/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.11.2006 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej. (66.22 kB)
2006-12-08 11:57:03 - UCHWAŁA Nr 7/5/II/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 04.12.2006 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (67.52 kB)
2006-12-08 11:58:22 - UCHWAŁA Nr 8/5/II/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 04.12.2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. (66.56 kB)
2006-12-08 11:59:02 - UCHWAŁA Nr 9/5/II/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 04.12.2006 r. w sprawie dodatku specjalnego dla Burmistrza Iłowej. (67.00 kB)
2006-12-19 14:26:19 - UCHWAŁA Nr 10/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie odwołania Sekretarza Gminy. (65.36 kB)
2006-12-19 14:28:56 - UCHWAŁA Nr 11/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie powołania Sekretarza Gminy. (65.44 kB)
2006-12-19 14:29:40 - UCHWAŁA Nr 12/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu ... (73.50 kB)
2006-12-20 09:20:14 - UCHWAŁA Nr 13/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektu ... (72.26 kB)
2006-12-20 09:22:57 - UCHWAŁA Nr 14/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2006r. Gminy Iłowa. (248.56 kB)
2006-12-20 09:26:23 - UCHWAŁA Nr 15/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (89.91 kB)
2006-12-20 09:27:34 - UCHWAŁA Nr 16/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (87.66 kB)
2006-12-20 09:28:47 - UCHWAŁA Nr 17/5/III/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14.12.2006 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. (71.37 kB)
2007-01-07 22:30:18 - UCHWAŁA Nr 18/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2006 r. Gminy Iłowa. (251.34 kB)
2007-01-07 22:35:34 - UCHWAŁA Nr 19/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie inwestycji pod nazwą "Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie oczyszczalni ścieków w Iłowej z włączeniem gmin ... (74.67 kB)
2007-01-07 22:40:03 - UCHWAŁA Nr 20/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego ... (82.84 kB)
2007-01-07 22:41:39 - UCHWAŁA Nr 21/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia stawki oraz zasad ustalania i poboru opłaty administracyjnej. (67.31 kB)
2007-01-07 22:43:01 - UCHWAŁA Nr 22/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia ... (74.71 kB)
2007-01-07 22:44:15 - UCHWAŁA Nr 23/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 rok. (152.55 kB)
2007-01-07 22:46:57 - UCHWAŁA Nr 24/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku ... (108.98 kB)
2007-01-07 22:48:17 - UCHWAŁA Nr 25/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2006 roku. (75.00 kB)
2007-01-07 22:49:10 - UCHWAŁA Nr 26/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek – etap I" (67.36 kB)
2007-01-07 22:50:15 - UCHWAŁA Nr 27/5/IV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29.12.2006 r. w sprawie dopłaty do taryfy usług odbioru ścieków komunalnych dla wybranej grupy odbiorców usług. (67.61 kB)
2007-03-14 09:07:08 - UCHWAŁA Nr 28/5/V/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23.02.2007 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. (23.63 kB)
2007-03-16 08:43:14 - UCHWAŁA Nr 29/5/V/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23.02.2007 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa ... (109.80 kB)
2007-03-16 08:45:03 - UCHWAŁA Nr 30/5/V/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23.02.2007 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Iłowa na 2007 rok". (78.93 kB)
2007-04-13 08:06:47 - UCHWAŁA Nr 31/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. (16.79 kB)
2007-04-13 08:15:39 - UCHWAŁA Nr 32/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie powołania komisji dyscyplinarnej I i II instancji. (22.71 kB)
2007-04-13 08:40:00 - UCHWAŁA Nr 33/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (260.67 kB)
2007-04-13 09:16:43 - UCHWAŁA Nr 34/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... (74.61 kB)
2007-04-13 09:19:34 - UCHWAŁA Nr 35/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2007 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (17.93 kB)
2007-04-13 09:20:36 - UCHWAŁA Nr 36/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie rachunków dochodów własnych szkół podstawowych Gminy Iłowa. (17.54 kB)
2007-04-13 09:21:38 - UCHWAŁA Nr 37/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie rachunku dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej. (16.34 kB)
2007-04-13 09:22:57 - UCHWAŁA Nr 38/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Iłowa na prace konserwatorskie, restauratorskie ... (52.12 kB)
2007-04-13 09:42:16 - UCHWAŁA Nr 39/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (54.28 kB)
2007-04-13 09:52:34 - UCHWAŁA Nr 40/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. uchylająca uchwałę Nr 237/4/XXX/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20.10.2005r. w sprawie wyrażenia zgody ... (23.73 kB)
2007-04-13 09:55:14 - UCHWAŁA Nr 41/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. (23.38 kB)
2007-04-13 10:32:47 - UCHWAŁA Nr 42/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (16.27 kB)
2007-04-13 10:34:22 - UCHWAŁA Nr 43/5/VI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27.03.2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (16.33 kB)
2007-05-04 09:36:57 - UCHWAŁA Nr 44/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budżetu za 2006r. (19.56 kB)
2007-05-04 09:38:34 - UCHWAŁA Nr 45/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i przedszkolac (109.28 kB)
2007-05-04 09:40:15 - UCHWAŁA Nr 46/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę (48.23 kB)
2007-05-04 09:41:18 - UCHWAŁA Nr 47/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007r. w sprawie zasad udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym... (70.28 kB)
2007-05-04 09:42:27 - UCHWAŁA Nr 48/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Iłowej. (41.89 kB)
2007-05-04 09:43:17 - UCHWAŁA Nr 49/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. (28.62 kB)
2007-05-04 09:46:02 - UCHWAŁA Nr 50/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej. (30.20 kB)
2007-05-04 09:47:14 - UCHWAŁA Nr 51/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. (25.99 kB)
2007-05-04 09:48:45 - UCHWAŁA Nr 52/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (33.06 kB)
2007-05-04 09:54:14 - UCHWAŁA Nr 53/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (34.27 kB)
2007-05-04 09:56:47 - UCHWAŁA Nr 54/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (34.29 kB)
2007-05-04 09:58:18 - UCHWAŁA Nr 55/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (34.20 kB)
2007-05-04 10:00:06 - UCHWAŁA Nr 56/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (34.31 kB)
2007-05-04 10:00:51 - UCHWAŁA Nr 57/5/VII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26.04.2007 r. w sprawie (...) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do gruntu ozn. działką ... (34.25 kB)
2007-06-06 09:27:51 - UCHWAŁA Nr 58/5/VIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (150.18 kB)
2007-06-06 09:29:42 - UCHWAŁA Nr 59/5/VIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31.05.2007 r. w sprawie orzeczenia o przejęciu pojzadu na własność Gminy Iłowa. (15.75 kB)
2007-06-06 09:30:47 - UCHWAŁA Nr 60/5/VIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31.05.2007 r. w sprawie rozwiązania "Przedsiębiorstwa Wodociągowo Kanalizacyjnego" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (15.29 kB)
2007-06-06 09:32:10 - UCHWAŁA Nr 61/5/VIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31.05.2007 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie (...) projektu p.n. "e-Łużycki-Subregionalna infrastruktura e-Usług publicznych ... (24.25 kB)
2007-06-06 09:42:45 - UCHWAŁA Nr 62/5/VIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31.05.2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. (23.14 kB)
2007-08-03 15:20:11 - UCHWAŁA Nr 63/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego. (28.71 kB)
2007-08-06 09:49:54 - UCHWAŁA Nr 64/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. (42.54 kB)
2007-08-06 09:52:33 - UCHWAŁA Nr 65/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości ozn. działką ... (23.13 kB)
2007-08-06 09:56:16 - UCHWAŁA Nr 66/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości i sprzedaż gruntu oddanego w użytkowanie ... (24.88 kB)
2007-08-06 10:45:00 - UCHWAŁA Nr 67/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Konin Żagański. (26.15 kB)
2007-08-06 10:50:11 - UCHWAŁA Nr 68/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... (28.89 kB)
2007-08-06 10:51:23 - UCHWAŁA Nr 69/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Iłowej. (16.17 kB)
2007-08-06 10:52:34 - UCHWAŁA Nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie ... (150.30 kB)
2007-08-06 11:00:47 - UCHWAŁA Nr 71/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Iłowa osobom do tego uprawnionym. (24.67 kB)
2007-08-06 11:02:45 - UCHWAŁA Nr 72/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia. (19.24 kB)
2007-08-06 11:05:32 - UCHWAŁA Nr 73/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli zmiany granic aglomeracji „Iłowa”. (20.29 kB)
2007-08-06 11:07:18 - UCHWAŁA Nr 74/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznych minimalnych stawek bazowych czynszu najmu za lokale użytkowe ... (36.60 kB)
2007-08-06 11:09:41 - UCHWAŁA Nr 75/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego (25.90 kB)
2007-08-06 11:11:56 - UCHWAŁA Nr 76/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (96.14 kB)
2007-08-06 11:17:58 - UCHWAŁA Nr 77/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy (63.94 kB)
2007-09-25 11:28:31 - UCHWAŁA Nr 78/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (50.48 kB)
2007-09-25 11:31:31 - UCHWAŁA Nr 79/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów szczegółowości materiałów informacyjnych ... (38.00 kB)
2007-09-25 11:36:22 - UCHWAŁA Nr 80/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ... (24.69 kB)
2007-09-25 11:38:20 - UCHWAŁA Nr 81/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości ozn. działką nr 667/1 ... (22.43 kB)
2007-09-25 11:41:17 - UCHWAŁA Nr 82/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. uchylająca uchwałę Nr 277/4/XXXV/06 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody ... (21.90 kB)
2007-09-25 11:43:47 - UCHWAŁA Nr 83/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (32.81 kB)
2007-09-25 11:45:47 - UCHWAŁA Nr 84/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych (27.65 kB)
2007-09-25 11:51:01 - UCHWAŁA Nr 85/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Iłowej. (24.65 kB)
2007-09-25 11:53:11 - UCHWAŁA Nr 86/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie ... (103.70 kB)
2007-09-25 11:55:03 - UCHWAŁA Nr 87/5/X/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na obszarze Miasta i Gminy Iłowa. (40.54 kB)
2007-12-14 15:03:44 - UCHWAŁA Nr 88/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (1005.57 kB)
2007-12-17 14:56:13 - UCHWAŁA Nr 89/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (391.97 kB)
2007-12-17 14:59:14 - UCHWAŁA Nr 90/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (331.01 kB)
2007-12-17 15:01:54 - UCHWAŁA Nr 91/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. (136.75 kB)
2007-12-17 15:11:19 - UCHWAŁA Nr 92/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. (209.06 kB)
2007-12-17 15:19:12 - UCHWAŁA Nr 93/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (572.25 kB)
2007-12-17 15:23:54 - UCHWAŁA Nr 94/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (144.94 kB)
2007-12-17 15:36:06 - UCHWAŁA Nr 95/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (142.90 kB)
2007-12-17 15:38:35 - UCHWAŁA Nr 96/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (143.77 kB)
2007-12-17 15:41:01 - UCHWAŁA Nr 97/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (144.00 kB)
2007-12-17 15:41:41 - UCHWAŁA Nr 98/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (141.79 kB)
2007-12-17 15:42:19 - UCHWAŁA Nr 99/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (138.91 kB)
2007-12-17 15:42:52 - UCHWAŁA Nr 100/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego .. (146.46 kB)
2007-12-17 15:44:17 - UCHWAŁA Nr 101/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego .. (147.83 kB)
2007-12-18 08:25:34 - UCHWAŁA Nr 102/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości ANR. (134.49 kB)
2007-12-18 08:28:01 - UCHWAŁA Nr 103/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości ozn. działką nr 80/10(...)w Iłowej ... (132.79 kB)
2007-12-18 08:31:51 - UCHWAŁA Nr 104/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do komunalizacji działki nr 442/2 w m.Kowalice gm.Iłowa. (144.33 kB)
2007-12-18 08:35:11 - UCHWAŁA Nr 105/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego. (121.91 kB)
2007-12-18 08:36:27 - UCHWAŁA Nr 106/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (160.56 kB)
2007-12-18 08:38:17 - UCHWAŁA Nr 107/5/XI/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. (160.91 kB)
2008-01-07 13:03:24 - UCHWAŁA Nr 108/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (1.57 MB)
2008-01-10 09:13:56 - UCHWAŁA Nr 109/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa na 2007r. (4.84 MB)
2008-01-10 09:24:49 - UCHWAŁA Nr 110/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z innymi jednostkami. (34.36 kB)
2008-01-10 09:28:08 - UCHWAŁA Nr 111/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie ... (23.77 kB)
2008-01-10 09:29:56 - UCHWAŁA Nr 112/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Stadionu Miejskiego w Iłowej. (22.83 kB)
2008-01-10 09:31:30 - UCHWAŁA Nr 113/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2008 rok. (125.25 kB)
2008-01-10 09:34:23 - UCHWAŁA Nr 114/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2008 rok. (116.08 kB)
2008-01-10 09:36:15 - UCHWAŁA Nr 115/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi ..." (54.04 kB)
2008-01-10 09:38:05 - UCHWAŁA Nr 116/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. (24.04 kB)
2008-01-10 09:42:03 - UCHWAŁA Nr 117/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. (26.93 kB)
2008-01-10 09:43:36 - UCHWAŁA Nr 118/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków. (89.35 kB)
2008-01-10 09:44:53 - UCHWAŁA Nr 119/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za przyjęcie odpadów na wysypisko odpadów komunalnych w Czyżówku. (27.95 kB)
2008-01-10 09:56:40 - UCHWAŁA Nr 120/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie utworzenia Strefy Aktywności Gospodarczej „A-18 Iłowa”. (1.24 MB)
2008-01-10 11:10:37 - UCHWAŁA Nr 121/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. (118.84 kB)
2008-01-10 11:14:08 - UCHWAŁA Nr 122/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach Programu Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej. (133.57 kB)
2008-01-10 11:19:47 - UCHWAŁA Nr 123/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2007-2011. (71.23 kB)
2008-01-11 11:09:00 - UCHWAŁA Nr 124/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2007r. (1.13 MB)
2008-01-15 10:30:20 - UCHWAŁA Nr 125/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iłowa na 2008r. (3.23 MB)
2008-01-15 11:09:13 - UCHWAŁA Nr 126/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Budowa sali sportowej". (302.61 kB)
2008-01-15 11:16:22 - UCHWAŁA Nr 127/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2008 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (25.42 kB)
2008-01-15 11:43:04 - UCHWAŁA Nr 128/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach na terenie gminy Iłowa. (30.18 kB)
2008-01-15 11:44:36 - UCHWAŁA Nr 129/5/XIII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie określenia miesięcznej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola. (28.12 kB)
2008-04-08 15:04:24 - UCHWAŁA Nr 130/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, gruntu stanowiącego część ... (34.62 kB)
2008-04-09 13:04:07 - UCHWAŁA Nr 131/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (37.80 kB)
2008-04-09 13:07:16 - UCHWAŁA Nr 132/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (37.72 kB)
2008-04-09 13:11:30 - UCHWAŁA Nr 133/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (37.81 kB)
2008-04-09 13:16:02 - UCHWAŁA Nr 134/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ... (38.35 kB)
2008-04-09 13:17:55 - UCHWAŁA Nr 135/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2008 rok. (85.87 kB)
2008-04-09 13:20:35 - UCHWAŁA Nr 136/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Iłowa. (33.15 kB)
2008-04-09 13:22:02 - UCHWAŁA Nr 137/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w szkołach i ... (85.79 kB)
2008-04-09 13:31:08 - UCHWAŁA Nr 138/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2007 przez Burmistrza Iłowej. (22.86 kB)
2008-04-09 13:33:28 - UCHWAŁA Nr 139/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2008 - 2013. (716.22 kB)
2008-04-09 13:39:18 - UCHWAŁA Nr 140/5/XIV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Iłowa na lata 2008 - 2015. (1.07 MB)
2008-05-14 08:24:23 - UCHWAŁA Nr 141/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. (30.91 kB)
2008-05-14 08:27:29 - UCHWAŁA Nr 142/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie utworzenia stowarzyszenia z udziałem Gminy Iłowa. (26.78 kB)
2008-05-14 08:29:03 - UCHWAŁA Nr 143/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2008r. (712.70 kB)
2008-05-14 08:32:43 - UCHWAŁA Nr 144/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie rachunku dochodów własnych Gimnazjum w Iłowej. (15.20 kB)
2008-05-14 08:41:11 - UCHWAŁA Nr 145/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnień od opłat za wniosek o wpis i wniosek za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. (30.95 kB)
2008-05-14 08:43:23 - UCHWAŁA Nr 146/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów .. (27.81 kB)
2008-05-14 08:46:23 - UCHWAŁA Nr 147/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iłowa. (23.70 kB)
2008-07-03 10:22:15 - UCHWAŁA Nr 148/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżówek w Gminie Iłowa. (193.93 kB)
2008-07-03 10:24:59 - UCHWAŁA Nr 149/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żaganiec w Gminie Iłowa. (148.86 kB)
2008-07-03 10:32:06 - UCHWAŁA Nr 150/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2008 r. (195.36 kB)
2008-07-03 10:38:09 - ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 150/5/XVI/08 (2.61 MB)
2008-07-03 10:42:18 - UCHWAŁA Nr 151/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 139/5/XIV/08 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Iłowa na lata 2008 – 2013. (33.55 kB)
2008-07-03 10:44:02 - UCHWAŁA Nr 152/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/5/XIV/08 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Iłowa ... (50.77 kB)
2008-07-03 11:20:45 - UCHWAŁA Nr 153/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za okres pierws (34.79 kB)
2008-07-03 11:26:17 - UCHWAŁA Nr 154/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego. (25.05 kB)
2008-07-03 12:11:54 - UCHWAŁA Nr 155/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w formie „ weksla in blanco” roszczeń z tytułu zwrotu przyznanych ... (28.00 kB)
2008-07-03 12:15:13 - UCHWAŁA Nr 156/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości ... (31.74 kB)
2008-07-03 12:16:37 - UCHWAŁA Nr 157/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany „Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ... (33.32 kB)
2008-07-03 12:19:33 - UCHWAŁA Nr 158/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. (26.87 kB)
2008-07-03 12:24:24 - UCHWAŁA Nr 159/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diety przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. (25.23 kB)
2008-07-03 12:25:37 - UCHWAŁA Nr 160/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. (10.30 kB)
2008-07-03 12:27:31 - UCHWAŁA Nr 161/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Iłowej. (24.54 kB)
2008-07-03 12:28:15 - UCHWAŁA Nr 162/5/XVI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu ... (27.97 kB)
2008-07-23 12:11:07 - UCHWAŁA Nr 163/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (640KB) (639.62 kB)
2008-07-23 12:11:53 - UCHWAŁA Nr 164/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. (50KB) (49.22 kB)
2008-07-23 12:13:42 - UCHWAŁA Nr 165/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres co najmniej jednomiesięczny. (54KB) (53.16 kB)
2008-07-23 12:15:52 - UCHWAŁA Nr 166/5/XVII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy na okres do jednego miesiąca. (54KB) (29.16 kB)
2008-09-23 08:47:34 - UCHWAŁA Nr 167/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (1230KB) (1.20 MB)
2008-09-23 08:51:08 - UCHWAŁA Nr 168/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie rachunków dochodów własnych szkół podstawowych Gminy Iłowa. (27KB) (26.71 kB)
2008-09-23 08:53:14 - UCHWAŁA Nr 169/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Województwa Lubuskiego. (35KB) (34.20 kB)
2008-09-23 08:54:49 - UCHWAŁA Nr 170/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ... (13KB) (12.63 kB)
2008-09-23 08:57:50 - UCHWAŁA Nr 171/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ... (13KB) (12.60 kB)
2008-09-23 09:00:08 - UCHWAŁA Nr 172/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ... (13KB) (12.88 kB)
2008-09-23 09:01:05 - UCHWAŁA Nr 173/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Budowa hali sportowej ... (33KB) (32.99 kB)
2008-09-23 09:06:03 - UCHWAŁA Nr 174/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza Iłowej. (32KB) (31.38 kB)
2008-09-23 09:07:47 - UCHWAŁA Nr 175/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ... (85KB) (84.80 kB)
2008-09-23 09:11:39 - UCHWAŁA Nr 176/5/XVIII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu podejmowania działań ... (26KB) (25.26 kB)
2008-11-25 12:54:17 - UCHWAŁA Nr 177/5/XIX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi ... (62.64 kB)
2008-11-25 12:56:03 - UCHWAŁA Nr 178/5/XIX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą ... (26.91 kB)
2008-12-04 10:29:04 - UCHWAŁA Nr 179/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa na 2008 r (1.22 MB)
2008-12-04 10:30:20 - UCHWAŁA Nr 180/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego. (25.80 kB)
2008-12-04 10:32:49 - UCHWAŁA Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym ... (60.12 kB)
2008-12-04 10:35:07 - UCHWAŁA Nr 182/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (37.72 kB)
2008-12-04 10:37:06 - UCHWAŁA Nr 183/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. (26.15 kB)
2008-12-04 10:39:23 - UCHWAŁA Nr 184/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego ... (27.07 kB)
2008-12-04 11:17:47 - UCHWAŁA Nr 185/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej. (26.46 kB)
2008-12-04 11:18:12 - UCHWAŁA Nr 186/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych. (26.95 kB)
2008-12-04 11:19:45 - UCHWAŁA Nr 187/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (37.56 kB)
2008-12-04 11:22:42 - UCHWAŁA Nr 188/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów. (29.90 kB)
2008-12-04 11:24:42 - UCHWAŁA Nr 189/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałe w sprawie diety przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej. (25.34 kB)
2008-12-04 11:26:36 - UCHWAŁA Nr 190/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009. (52.03 kB)
2008-12-04 11:27:57 - UCHWAŁA Nr 191/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Iłowa ... (28.30 kB)
2008-12-29 11:12:37 - UCHWAŁA Nr 192/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa na 2008 r. (184.84 kB)
2008-12-29 11:14:51 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Nr 4 do Uchwały Nr 192/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej. (1.13 MB)
2008-12-29 11:15:53 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Nr 11 do Uchwały Nr 192/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej. (768.75 kB)
2008-12-29 11:18:34 - UCHWAŁA Nr 193/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego. (25.74 kB)
2008-12-29 11:22:44 - UCHWAŁA Nr 194/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty ... (9.98 kB)
2008-12-29 11:23:56 - UCHWAŁA Nr 195/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie rachunku dochodów własnych Przedszkola Miejskiego w Iłowej. (24.98 kB)
2008-12-29 11:27:40 - UCHWAŁA Nr 196/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia ... (30.80 kB)
2008-12-29 11:30:56 - UCHWAŁA Nr 197/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (30.46 kB)
2008-12-29 11:36:30 - UCHWAŁA Nr 198/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości ... (28.54 kB)
2008-12-29 11:38:53 - UCHWAŁA Nr 199/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2008 r. (81.10 kB)
2008-12-29 11:42:44 - UCHWAŁA Nr 200/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2008 r. (55.00 kB)
2008-12-29 12:06:21 - UCHWAŁA Nr 201/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Iłowa na 2009 r. (122.10 kB)
2008-12-29 12:10:05 - UCHWAŁA Nr 202/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iłowa na 2009 r. (108.62 kB)
2008-12-29 12:12:44 - UCHWAŁA Nr 203/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iłowej. (27.86 kB)
2008-12-29 12:14:06 - UCHWAŁA Nr 204/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Wanda". (456.64 kB)
2008-12-29 12:31:01 - UCHWAŁA Nr 205/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Jerzy". (500.09 kB)
2008-12-29 12:32:44 - UCHWAŁA Nr 206/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Henryk". (596.46 kB)
2008-12-29 12:34:52 - UCHWAŁA Nr 207/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Dęby Szczepanowskie". (376.31 kB)
2008-12-29 12:36:13 - UCHWAŁA Nr 208/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie "Cisy nad Czerną". (1.27 MB)
2008-12-29 12:40:46 - UCHWAŁA Nr 209/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (32.71 kB)
2008-12-29 12:43:17 - UCHWAŁA Nr 210/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. (18.91 kB)
2008-12-29 12:47:00 - UCHWAŁA Nr 211/5/XXI/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin. (39.11 kB)
2009-01-09 08:20:00 - UCHWAŁA Nr 213/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Iłowa, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem ... (55.17 kB)
2009-01-09 08:22:25 - UCHWAŁA Nr 214/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi ... (25.65 kB)
2009-01-09 08:23:33 - UCHWAŁA Nr 215/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Iłowa na lata 2008-2017. (255.41 kB)
2009-01-09 08:33:39 - UCHWAŁA Nr 216/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Boruta”. (310.37 kB)
2009-01-09 08:34:09 - UCHWAŁA Nr 217/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody o nazwie „Paweł”. (331.13 kB)
2009-01-09 08:34:48 - UCHWAŁA Nr 219/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2009 roku. (25.25 kB)
2009-01-09 08:35:41 - UCHWAŁA Nr 220/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (27.19 kB)
2009-01-28 14:01:12 - UCHWAŁA Nr 221/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (12.74 kB)
2009-01-28 14:01:44 - UCHWAŁA Nr 222/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (13.03 kB)
2009-01-28 14:03:47 - UCHWAŁA Nr 223/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (13.03 kB)
2009-01-28 14:05:17 - UCHWAŁA Nr 224/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ... (91.09 kB)
2009-02-19 14:54:29 - UCHWAŁA Nr 226/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 przez Burmistrza Iłowej. (24.90 kB)
2009-03-13 12:01:51 - UCHWAŁA Nr 227/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (14.93 kB)
2009-03-13 12:02:54 - UCHWAŁA Nr 228/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (16.36 kB)
2009-03-13 12:04:25 - UCHWAŁA Nr 229/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wymiarki nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iłowa. (46.24 kB)
2009-03-13 12:08:02 - UCHWAŁA Nr 230/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. (27.39 kB)
2009-03-13 12:09:45 - UCHWAŁA Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (33.45 kB)
2009-03-13 12:12:28 - UCHWAŁA Nr 232/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2009 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszk (31.29 kB)
2009-03-13 12:15:32 - UCHWAŁA Nr 233/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne .. (27.93 kB)
2009-03-13 12:19:56 - UCHWAŁA Nr 234/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. (975.01 kB)
2009-03-13 12:20:38 - UCHWAŁA Nr 235/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. (847.61 kB)
2009-03-13 12:21:38 - UCHWAŁA Nr 236/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa. (831.21 kB)
2009-03-13 12:23:19 - UCHWAŁA Nr 237/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu stałych obwodów głosowania. (71.78 kB)
2009-03-16 15:45:58 - UCHWAŁA Nr 218/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (153.21 kB)
2009-03-18 08:22:16 - UCHWAŁA Nr 212/5/XXII/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa na 2008 r. (1.00 MB)
2009-03-18 08:23:31 - UCHWAŁA Nr 225/5/XXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (778.55 kB)
2009-04-08 14:32:44 - UCHWAŁA Nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów... (32.31 kB)
2009-04-08 14:35:05 - UCHWAŁA Nr 239/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (14.15 kB)
2009-04-08 14:35:38 - UCHWAŁA Nr 240/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (15.04 kB)
2009-04-08 14:36:09 - UCHWAŁA Nr 241/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (15.40 kB)
2009-04-08 14:36:42 - UCHWAŁA Nr 242/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (15.14 kB)
2009-04-08 14:38:04 - UCHWAŁA Nr 244/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2009 - 2014. (60.58 kB)
2009-04-08 14:39:37 - UCHWAŁA Nr 245/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Iłowa na lata 2009 - 2016. (99.94 kB)
2009-04-09 08:13:42 - UCHWAŁA Nr 243/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (175.55 kB)
2009-04-09 08:15:48 - ZAŁĄCZNIK Nr 1 - Nr 4 do Uchwały Nr 243/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej. (796.33 kB)
2009-04-09 08:16:49 - ZAŁĄCZNIK Nr 5 - Nr 11 do Uchwały Nr 243/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej. (636.31 kB)
2009-06-30 10:52:53 - UCHWAŁA Nr 246/5/XXVII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Iłowej z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok. (28.03 kB)
2009-06-30 10:54:33 - UCHWAŁA Nr 249/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżówek w Gminie Iłowa. (220.60 kB)
2009-06-30 10:56:46 - UCHWAŁA Nr 250/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (1.19 MB)
2009-06-30 10:59:21 - UCHWAŁA Nr 251/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2010 środków stanowiących fundusz sołecki. (25.16 kB)
2009-06-30 11:02:55 - UCHWAŁA Nr 252/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (45.09 kB)
2009-06-30 11:03:20 - UCHWAŁA Nr 253/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (43.11 kB)
2009-06-30 11:03:48 - UCHWAŁA Nr 254/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (44.70 kB)
2009-06-30 11:05:54 - UCHWAŁA Nr 255/5/XXIX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie współdziałania Gminy Iłowa z innymi gminami w celu realizacji projektu szkoleniowego dla kadr urzędów ... (25.19 kB)
2009-06-30 11:37:05 - UCHWAŁA Nr 248/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2009 roku z "Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej" ... (30.04 kB)
2009-06-30 11:40:31 - UCHWAŁA Nr 247/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. - część I. (1.27 MB)
2009-06-30 11:41:16 - UCHWAŁA Nr 247/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. - część II. (767.34 kB)
2009-08-10 14:55:13 - UCHWAŁA Nr 256/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wyrazenia zgody na przyjęcie do gminnego zasobu niruchomości, nieruchomości Agencji Nieruchomości Rolnych. (38.50 kB)
2009-08-10 15:03:51 - UCHWAŁA Nr 257/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. ... (25.37 kB)
2009-08-10 15:04:53 - UCHWAŁA Nr 258/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. (27.21 kB)
2009-08-10 15:05:52 - UCHWAŁA Nr 259/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Iłowa. (83.98 kB)
2009-08-10 15:08:00 - UCHWAŁA Nr 260/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie sprawie wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu Żagańskiego o likwidacji SPZOZ w Żaganiu. (236.35 kB)
2009-08-10 15:08:35 - UCHWAŁA Nr 261/5/XXX/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka. (26.97 kB)
2009-09-14 09:45:12 - UCHWAŁA Nr 262/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości Powiatu Żagańskiego do gminnego zasobu nieruchomości. (33.76 kB)
2009-09-14 09:50:40 - UCHWAŁA Nr 263/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dotychczasowej drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej. (17.23 kB)
2009-09-14 09:54:04 - UCHWAŁA Nr 264/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ... (594.49 kB)
2009-09-14 09:55:29 - UCHWAŁA Nr 265/5/XXXI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii wobec projektu uchwały Rady Powiatu żagańskiego o likwidacji SPZOZ w Żaganiu. (253.07 kB)
2009-10-01 13:01:14 - Uchwała Nr 267/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa ruch drogowego ... (27.28 kB)
2009-10-01 13:05:11 - Uchwała Nr 268/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko... (104.02 kB)
2009-10-01 13:07:43 - Uchwała Nr 269/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych ... oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czyżówek (122.36 kB)
2009-10-01 13:13:37 - Uchwała Nr 270/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg ... miejscowości Borowe (1.82 MB)
2009-10-05 09:01:25 - Uchwała Nr 266/5/XXXII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (2.26 MB)
2009-11-20 08:38:14 - Uchwała Nr 271/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: Podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa wodociągu w sołectwach ... (28.75 kB)
2009-11-20 08:40:58 - Uchwała Nr 272/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. Uchylająca uchwałę nr 248/5/XXVIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia ... (26.15 kB)
2009-11-20 08:44:48 - Uchwała Nr 273/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie: Zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na [...] "Remont i wyposażenie świetlicy ... (30.19 kB)
2009-11-20 08:47:41 - Uchwała Nr 274/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (1.33 MB)
2009-11-20 08:50:49 - Uchwała Nr 275/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Jankowej Żagańskiej ... (44.65 kB)
2009-11-20 08:59:39 - Uchwała Nr 276/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi [...] w 2010 roku" (55.72 kB)
2009-11-20 09:02:52 - Uchwała Nr 277/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2010 rok. (134.31 kB)
2009-11-20 09:04:14 - Uchwała Nr 278/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2010 rok. (81.84 kB)
2009-11-20 09:05:17 - Uchwała Nr 279/5/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (70.75 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2006 - 2010
Skrócony opis: Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej V kadencji
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2006-11-29 12:40:59
Data udostępnienia informacji: 2006-11-29 12:40:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-20 09:05:41

Wersja do wydruku...