Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-17 10:17:32 - Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.35 MB)
2011-01-17 10:23:09 - Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (329.32 kB)
2011-01-17 10:24:08 - Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (45.26 kB)
2011-01-17 10:26:11 - Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (488.98 kB)
2011-01-17 10:27:46 - Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (65.39 kB)
2011-01-17 10:28:11 - Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (64.95 kB)
2011-01-17 10:28:32 - Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (70.80 kB)
2011-01-17 10:29:04 - Zarządzenie Nr 9/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (58.20 kB)
2011-01-17 10:29:34 - Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (55.72 kB)
2011-01-20 14:56:28 - Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (33.96 kB)
2011-01-20 14:57:18 - Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (34.99 kB)
2011-03-10 11:16:45 - Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. (30.89 kB)
2011-03-10 11:19:36 - Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (35.20 kB)
2011-03-10 11:20:47 - Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (652.74 kB)
2011-03-10 11:22:28 - Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na oddanie w najem gruntu ... (22.78 kB)
2011-03-10 11:23:10 - Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (433.34 kB)
2011-03-10 11:24:05 - Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (17.93 kB)
2011-03-10 11:25:15 - Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym ... (16.65 kB)
2011-03-10 11:27:00 - Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I i II przetargów na oddanie w najem gruntu ... (23.23 kB)
2011-03-15 11:18:47 - Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (636.73 kB)
2011-03-15 13:06:21 - Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia (366.19 kB)
2011-03-15 13:08:15 - Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (21.00 kB)
2011-03-29 08:05:39 - Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (411.84 kB)
2011-03-29 08:08:27 - Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. (16.71 kB)
2011-03-29 13:35:37 - Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję. (38.08 kB)
2011-03-29 13:36:50 - Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czerna na nową kadencję. (37.84 kB)
2011-03-29 13:37:24 - Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czyżówek na nową kadencję. (38.91 kB)
2011-03-29 13:38:12 - Zarządzenie Nr 28/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska na nową kadencję. (38.97 kB)
2011-03-29 14:00:04 - Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików na nową kadencję. (37.80 kB)
2011-03-29 14:00:56 - Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Konin Żagański na nową kadencję. (38.61 kB)
2011-03-29 14:01:41 - Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Kowalice na nową kadencję. (38.11 kB)
2011-03-29 14:02:15 - Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Szczepanów na nową kadencję. (38.53 kB)
2011-03-29 14:02:49 - Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wilkowisko na nową kadencję. (38.41 kB)
2011-03-29 14:03:22 - Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Żaganiec na nową kadencję. (37.94 kB)
2011-03-31 13:16:42 - Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (19.98 kB)
2011-03-31 13:19:19 - Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu gminy Iłowa za 2010 r. (6.97 MB)
2011-03-31 13:20:16 - Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Iłowa. (88.83 kB)
2011-04-08 13:14:23 - Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (165.31 kB)
2011-04-08 13:16:47 - Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ... (22.59 kB)
2011-04-08 13:18:00 - Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (21.70 kB)
2011-04-27 10:48:00 - Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (279.20 kB)
2011-04-29 10:36:45 - Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (32.29 kB)
2011-04-29 10:37:23 - Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.98 kB)
2011-05-05 10:41:29 - Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (40.83 kB)
2011-05-05 10:42:12 - Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (47.50 kB)
2011-05-05 10:42:47 - Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.81 kB)
2011-05-05 10:43:20 - Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.97 kB)
2011-05-05 10:45:02 - Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania ... (21.00 kB)
2011-05-11 09:14:16 - Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (324.66 kB)
2011-05-11 09:15:51 - Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (18.96 kB)
2011-05-19 10:51:21 - Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa. (39.57 kB)
2011-05-20 08:45:33 - Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. (20.07 kB)
2011-05-20 08:46:22 - Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. (18.81 kB)
2011-05-20 08:48:07 - Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (19.21 kB)
2011-05-20 08:49:27 - Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej do zarządania mieniem ... (30.17 kB)
2011-05-20 08:51:02 - Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej do zarządania mieniem ... (32.95 kB)
2011-05-20 08:51:42 - Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szczepanowie do zarządania mieniem ... (31.21 kB)
2011-05-24 08:35:32 - Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska. (39.48 kB)
2011-05-26 10:02:06 - Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej. (18.82 kB)
2011-05-30 09:26:07 - Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (20.06 kB)
2011-05-30 12:31:28 - Zarządzenie Nr 63/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2011 r. (571.44 kB)
2011-06-08 09:30:32 - Zarządzenie Nr 64/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (864.13 kB)
2011-06-08 09:31:51 - Zarządzenie Nr 65/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników. (26.34 kB)
2011-06-16 11:55:38 - Zarządzenie Nr 66/11 Burmistrza Iłowej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (614.55 kB)
2011-06-21 09:53:14 - Zarządzenie Nr 67/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych ... (21.01 kB)
2011-06-21 09:56:00 - Zarządzenie Nr 68/11 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ... (64.36 kB)
2011-06-28 09:36:21 - Zarządzenie Nr 69/11 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu sportu w 2011 r. (17.37 kB)
2011-06-28 13:59:41 - Zarządzenie Nr 70/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2010 r. (379.22 kB)
2011-06-30 11:12:16 - Zarządzenie Nr 73/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.42 kB)
2011-06-30 11:14:44 - Zarządzenie Nr 74/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (33.01 kB)
2011-06-30 11:16:46 - Zarządzenie Nr 76/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (59.53 kB)
2011-07-04 15:02:49 - Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (655.54 kB)
2011-07-04 15:03:33 - Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Iłowej z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (457.70 kB)
2011-07-06 09:15:40 - Zarządzenie Nr 75/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (24.35 kB)
2011-07-07 14:47:06 - Zarządzenie Nr 77/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (350.67 kB)
2011-07-07 14:48:10 - Zarządzenie Nr 78/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (143.27 kB)
2011-07-07 14:49:35 - Zarządzenie Nr 79/11 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Czerna na temat zmian zapisu Statutu Sołectwa. (65.05 kB)
2011-07-12 10:51:34 - Zarządzenie Nr 71/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ... (28.34 kB)
2011-07-12 10:52:25 - Zarządzenie Nr 72/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (23.09 kB)
2011-07-12 10:53:08 - Zarządzenie Nr 80/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (232.58 kB)
2011-07-21 14:43:20 - Zarządzenie Nr 82/11 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (17.26 kB)
2011-07-21 14:44:36 - Zarządzenie Nr 83/11 Burmistrza Iłowej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (15.23 kB)
2011-07-21 14:45:19 - Zarządzenie Nr 84/11 Burmistrza Iłowej z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (14.92 kB)
2011-07-25 14:55:58 - Zarządzenie Nr 81/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (527.75 kB)
2011-08-08 13:59:48 - Zarządzenie Nr 85/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonych do najmu. (36.78 kB)
2011-08-08 14:07:38 - Zarządzenie Nr 87/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania ... (29.78 kB)
2011-08-11 10:27:07 - Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (140.17 kB)
2011-08-16 14:50:35 - Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych ... (57.42 kB)
2011-08-22 09:54:46 - Zarządzenie Nr 91/11 Burmistrza Iłowej z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego. (18.34 kB)
2011-08-23 11:55:57 - Zarządzenie Nr 89/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (763.93 kB)
2011-08-24 10:44:22 - Zarządzenie Nr 90/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (139.25 kB)
2011-08-24 10:48:27 - Zarządzenie Nr 92/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówie (357.29 kB)
2011-08-29 10:11:48 - Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej. (22.03 kB)
2011-08-29 10:13:06 - Zarządzenie Nr 95/11 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (24.75 kB)
2011-09-14 08:25:21 - Zarządzenie Nr 93/11 Burmistrza Iłowej z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (510.46 kB)
2011-09-14 08:28:02 - Zarządzenie Nr 96/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 r. (4.01 MB)
2011-09-14 08:32:55 - Zarządzenie Nr 97/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2011 r. (202.15 kB)
2011-09-14 08:33:30 - Zarządzenie Nr 98/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (336.40 kB)
2011-09-14 08:34:04 - Zarządzenie Nr 99/11 Burmistrza Iłowej z dnia 6 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (225.55 kB)
2011-09-14 08:36:10 - Zarządzenie Nr 100/11 Burmistrza Iłowej z dnia 7 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie gminy Iłowa. (37.84 kB)
2011-09-14 08:36:52 - Zarządzenie Nr 101/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (136.33 kB)
2011-09-20 10:09:51 - Zarządzenie Nr 102/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych. (24.26 kB)
2011-09-20 10:10:57 - Zarządzenie Nr 103/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w gminie Iłowa. (27.73 kB)
2011-09-20 10:13:30 - Zarządzenie Nr 104/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych w obwodach utworzonych na obszarze gminy Iłowa w wyborach ... (69.72 kB)
2011-09-20 10:15:21 - Zarządzenie Nr 105/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej na obszarze gminy Iłowa w wyborach do Sejmu i Senatu RP ... (86.98 kB)
2011-09-20 10:16:17 - Zarządzenie Nr 106/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP. (60.15 kB)
2011-09-29 12:23:53 - Zarządzenie Nr 107/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 września 2011 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Iłowa. (18.03 kB)
2011-09-29 12:25:04 - Zarządzenie Nr 108/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (49.86 kB)
2011-09-29 12:25:58 - Zarządzenie Nr 109/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.59 kB)
2011-09-29 12:26:31 - Zarządzenie Nr 110/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.72 kB)
2011-09-29 12:31:13 - Zarządzenie Nr 112/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (97.77 kB)
2011-09-29 15:24:52 - Zarządzenie Nr 113/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na oddanie w najem gruntu ozn. działką nr 7/40 ... (21.81 kB)
2011-10-03 10:37:14 - Zarządzenie Nr 111/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.14 MB)
2011-10-06 12:06:10 - Zarządzenie Nr 116/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (19.40 kB)
2011-10-07 14:31:15 - Zarządzenie Nr 114/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (674.44 kB)
2011-10-07 14:33:06 - Zarządzenie Nr 115/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Iłowa na lata 2011-2018. (146.30 kB)
2011-10-12 08:53:52 - Zarządzenie Nr 117/11 Burmistrza Iłowej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przyjmowania dokumentów w depozyt po przeprowadzeniu głosowania w obwodzie. (39.95 kB)
2011-10-14 11:28:55 - Zarządzenie Nr 118/11 Burmistrza Iłowej z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.03 MB)
2011-11-07 10:08:14 - Zarządzenie Nr 119/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.33 MB)
2011-11-07 10:09:32 - Zarządzenie Nr 120/11 Burmistrza Iłowej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. (29.23 kB)
2011-11-07 10:10:08 - Zarządzenie Nr 121/11 Burmistrza Iłowej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.84 kB)
2011-11-07 10:10:32 - Zarządzenie Nr 122/11 Burmistrza Iłowej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.90 kB)
2011-11-07 10:11:05 - Zarządzenie Nr 123/11 Burmistrza Iłowej z dnia 24 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. (33.72 kB)
2011-11-09 13:36:26 - Zarządzenie Nr 124/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej [...] na zadanie pod nazwą "Pogranicze pięknieje - Rekompozycja Parku ... (469.43 kB)
2011-11-09 13:37:31 - Zarządzenie Nr 125/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa. (18.48 kB)
2011-11-09 13:38:15 - Zarządzenie Nr 126/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa. (19.07 kB)
2011-11-09 13:39:36 - Zarządzenie Nr 127/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (1.82 MB)
2011-11-09 13:41:17 - Zarządzenie Nr 128/11 Burmistrza Iłowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (29.90 kB)
2011-11-09 13:41:57 - Zarządzenie Nr 129/11 Burmistrza Iłowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (62.70 kB)
2011-11-09 13:42:30 - Zarządzenie Nr 130/11 Burmistrza Iłowej z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (65.56 kB)
2011-11-09 13:43:04 - Zarządzenie Nr 131/11 Burmistrza Iłowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (49.72 kB)
2011-11-09 13:43:43 - Zarządzenie Nr 132/11 Burmistrza Iłowej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (52.72 kB)
2011-11-15 08:29:30 - Zarządzenie Nr 133/11 Burmistrza Iłowej z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.52 MB)
2011-11-16 11:28:25 - Zarządzenie Nr 134/11 Burmistrza Iłowej z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2012 r. (6.74 MB)
2011-11-23 11:47:07 - Zarządzenie Nr 135/11 Burmistrza Iłowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.81 MB)
2011-11-23 11:48:00 - Zarządzenie Nr 136/11 Burmistrza Iłowej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.14 MB)
2011-11-24 15:19:12 - Zarządzenie Nr 137/11 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (17.45 kB)
2011-11-30 11:44:26 - Zarządzenie Nr 138/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej [...] na zadanie pod nazwą "Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa". (353.34 kB)
2011-12-07 14:09:57 - Zarządzenie Nr 139/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.25 MB)
2011-12-14 12:57:54 - Zarządzenie Nr 140/11 Burmistrza Iłowej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.16 MB)
2011-12-14 13:01:34 - Zarządzenie Nr 141/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej [...] na zadanie pod nazwą "Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego ... (355.44 kB)
2011-12-27 10:09:45 - Zarządzenie Nr 142/11 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (2.02 MB)
2011-12-27 10:13:50 - Zarządzenie Nr 143/11 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej [...] na długoterminowy kredyt ... (31.32 kB)
2011-12-27 10:14:48 - Zarządzenie Nr 145/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (164.15 kB)
2011-12-30 14:30:40 - Zarządzenie Nr 144/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.32 MB)
2012-01-24 10:19:24 - Zarządzenie Nr 150/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu [...] na rok (68.48 kB)
2012-01-24 10:21:03 - Zarządzenie Nr 151/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2012 roku (53.48 kB)
2012-01-24 10:42:12 - Zarządzenie Nr 146/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (1.22 MB)
2012-01-24 10:43:33 - Zarządzenie Nr 147/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (164.22 kB)
2012-01-24 10:46:43 - Zarządzenie Nr 149/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej [...] na zadanie pod nazwą "Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III ... (348.03 kB)
2012-02-08 14:21:07 - Zarządzenie Nr 152/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (881.41 kB)
2012-02-08 14:57:02 - Zarządzenie Nr 153/12 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (20.20 kB)
2012-02-08 14:58:07 - Zarządzenie Nr 154/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (75.20 kB)
2012-02-21 14:58:54 - Zarządzenie Nr 155/12 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (643.18 kB)
2012-02-21 15:00:17 - Zarządzenie Nr 156/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej [...] z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r. (183.41 kB)
2012-02-21 15:01:05 - Zarządzenie Nr 157/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej [...] z zakresu sportu w 2012 r. (184.11 kB)
2012-03-08 14:48:44 - Zarządzenie Nr 158/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (367.73 kB)
2012-03-21 09:14:19 - Zarządzenie Nr 160/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (470.95 kB)
2012-03-21 15:20:27 - Zarządzenie Nr 161/12 Burmistrza Iłowej z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (130.08 kB)
2012-03-28 10:16:38 - Zarządzenie Nr 162/12 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (354.45 kB)
2012-03-28 10:17:59 - Zarządzenie Nr 163/12 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. (115.68 kB)
2012-04-03 15:02:52 - Zarządzenie Nr 164/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.41 MB)
2012-04-03 15:09:25 - Zarządzenie Nr 165/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2011 r. (3.40 MB)
2012-04-03 15:11:09 - Zarządzenie Nr 166/12 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Iłowa. (528.73 kB)
2012-04-03 15:12:36 - Zarządzenie Nr 167/12 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (104.68 kB)
2012-04-23 14:53:48 - Zarządzenie Nr 168/12 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.17 MB)
2012-04-23 14:55:12 - Zarządzenie Nr 169/12 Burmistrza Iłowej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (99.59 kB)
2012-04-23 14:56:10 - Zarządzenie Nr 170/12 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (745.73 kB)
2012-04-23 14:57:05 - Zarządzenie Nr 171/12 Burmistrza Iłowej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Przewodniczącego Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych. (135.43 kB)
2012-04-23 14:58:35 - Zarządzenie Nr 172/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetragowej [...] na zadanie pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy ... (1.75 MB)
2012-04-23 14:59:25 - Zarządzenie Nr 173/12 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (458.91 kB)
2012-04-23 15:07:44 - Zarządzenie Nr 159/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Iłowa. (480.02 kB)
2012-04-26 15:08:07 - Zarządzenie Nr 174/12 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (520.94 kB)
2012-04-26 15:08:42 - Zarządzenie Nr 175/12 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu. (164.74 kB)
2012-04-26 15:09:26 - Zarządzenie Nr 176/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (299.40 kB)
2012-04-26 15:09:59 - Zarządzenie Nr 177/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (392.93 kB)
2012-04-26 15:10:24 - Zarządzenie Nr 178/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (358.47 kB)
2012-04-26 15:10:47 - Zarządzenie Nr 179/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (354.77 kB)
2012-04-26 15:11:14 - Zarządzenie Nr 180/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (357.67 kB)
2012-04-30 14:15:09 - Zarządzenie Nr 181/12 Burmistrza Iłowej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.36 MB)
2012-05-07 13:31:39 - Zarządzenie Nr 182/12 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.09 MB)
2012-05-15 12:30:35 - Zarządzenie Nr 183/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie powołania komisji przetragowej [...] na zadanie pod nazwą "Rewitalizacja Placu Wolności ... (1.88 MB)
2012-05-23 12:07:50 - Zarządzenie Nr 184/12 Burmistrza Iłowej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.45 MB)
2012-06-04 12:32:55 - Zarządzenie Nr 185/12 Burmistrza Iłowej z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.32 MB)
2012-06-04 12:43:37 - Zarządzenie Nr 187/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wykonanian prawa pierwokupu nieruchomości. (103.84 kB)
2012-06-08 09:33:39 - Zarządzenie Nr 186/12 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (609.32 kB)
2012-06-12 14:30:10 - Zarządzenie Nr 189/12 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej. (111.18 kB)
2012-06-12 14:55:12 - Zarządzenie Nr 190/12 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2011 rok. (809.79 kB)
2012-07-02 10:47:44 - Zarządzenie Nr 188/12 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (215.05 kB)
2012-07-02 10:50:33 - Zarządzenie Nr 191/12 Burmistrza Iłowej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. (173.09 kB)
2012-07-02 10:51:59 - Zarządzenie Nr 192/12 Burmistrza Iłowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Iłowej do zarządzania mieniem ... (156.48 kB)
2012-07-02 10:53:35 - Zarządzenie Nr 193/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych w roku szkolnym 2010/2011 (107.73 kB)
2012-07-02 10:54:41 - Zarządzenie Nr 194/12 Burmistrza Iłowej z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.39 MB)
2012-07-02 10:55:56 - Zarządzenie Nr 195/12 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przyznania stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ... (432.93 kB)
2012-07-02 10:57:00 - Zarządzenie Nr 200/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników. (151.61 kB)
2012-07-03 11:52:38 - Zarządzenie Nr 201/12 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans ... (127.79 kB)
2012-07-03 11:53:11 - Zarządzenie Nr 202/12 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans ... (126.15 kB)
2012-07-06 14:48:14 - Zarządzenie Nr 198/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (281.70 kB)
2012-07-09 11:39:40 - Zarządzenie Nr 199/12 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Iłowa na lata 2012-2018. (1.16 MB)
2012-07-12 08:58:13 - Zarządzenie Nr 204/12 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (296.85 kB)
2012-07-12 08:59:02 - Zarządzenie Nr 205/12 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (382.11 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2010 - 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2010-12-01 10:25:19
Data udostępnienia informacji: 2010-12-01 10:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-12 08:59:40

Wersja do wydruku...