Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-07-18 11:00:00 - Zarządzenie Nr 1/02 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (96KB) (95.77 kB)
2008-07-18 11:04:23 - Zarządzenie Nr 2/02 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (82KB) (81.21 kB)
2008-07-18 11:06:43 - Zarządzenie Nr 3/02 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (126KB) (125.10 kB)
2008-07-18 11:07:51 - Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (104KB) (103.24 kB)
2008-07-18 11:09:17 - Zarządzenie Nr 4a/02 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie pojazdów samochodowych ... (69KB) (68.98 kB)
2008-07-18 11:11:31 - Zarządzenie Nr 5/02 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza. (44KB) (43.47 kB)
2008-07-18 11:13:24 - Zarządzenie Nr 5a/02 Burmistrza Iłowej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym publicznym dotyczącym sprzedaży pojazdów pożarniczych. (46KB) (45.51 kB)
2008-07-18 11:18:42 - Zarządzenie Nr 6/02 Burmistrza Iłowej z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (69KB) (68.40 kB)
2008-07-18 11:25:34 - Zarządzenie Nr 7/02 Burmistrza Iłowej z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Sekretarzowi Gminy. (115KB) (114.41 kB)
2008-07-18 11:28:14 - Zarządzenie Nr 8/02 Burmistrza Iłowej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (126KB) (87.78 kB)
2008-07-18 11:33:53 - Zarządzenie Nr 9/02 Burmistrza Iłowej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego środków specjalnych gromadzonych przez Urząd Miejski w Iłowej ... (60KB) (59.60 kB)
2008-07-18 11:40:11 - Zarządzenie Nr 10/02 Burmistrza Iłowej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie ... (196KB) (195.18 kB)
2008-07-18 11:47:43 - Zarządzenie Nr 11/02 Burmistrza Iłowej z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie powolania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości ... (428KB) (427.91 kB)
2008-07-18 12:05:55 - Zarządzenie Nr 12/02 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. (49KB) (48.62 kB)
2008-07-18 12:50:21 - Zarządzenie Nr 13/02 Burmistrza Iłowej z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (68KB) (67.18 kB)
2008-07-18 12:52:50 - Zarządzenie Nr 14/02 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (89KB) (88.28 kB)
2008-07-18 12:55:09 - Zarządzenie Nr 15/02 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (200KB) (199.21 kB)
2008-07-18 12:57:50 - Zarządzenie Nr 16/02 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (244KB) (243.50 kB)
2008-07-18 13:02:34 - Zarządzenie Nr 17/02 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (116KB) (115.57 kB)
2008-07-18 13:04:50 - Zarządzenie Nr 18/02 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (88KB) (87.52 kB)
2008-07-18 13:06:50 - Zarządzenie Nr 19/02 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (108KB) (107.02 kB)
2008-07-18 13:08:10 - Zarządzenie Nr 20/02 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (101KB) (100.90 kB)
2008-07-18 13:11:25 - Zarządzenie Nr 21/02 Burmistrza Iłowej z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (94KB) (93.88 kB)
2008-07-18 13:17:12 - Zarządzenie Nr 23/02 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (86KB) (85.49 kB)
2008-07-18 13:18:28 - Zarządzenie Nr 24/02 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (78KB) (77.50 kB)
2008-07-18 13:19:27 - Zarządzenie Nr 25/02 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (247KB) (246.88 kB)
2008-07-18 13:20:45 - Zarządzenie Nr 26/02 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (88KB) (87.57 kB)
2008-07-18 13:22:08 - Zarządzenie Nr 27/02 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Iłowa. (182KB) (181.89 kB)
2008-07-18 13:25:18 - Zarządzenie Nr 27a/02 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie powierzenia obowiązków Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w zakresie selektywnej ... (51KB) (50.23 kB)
2008-07-21 10:06:03 - Zarządzenie Nr 1/03 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa na 2003 r. (52KB) (51.91 kB)
2008-07-21 10:07:58 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 1/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. (455KB) (454.72 kB)
2008-07-21 10:13:53 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 1/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. - część I (804KB) (803.87 kB)
2008-07-21 10:19:41 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 1/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. - część II (778KB) (777.72 kB)
2008-07-21 10:20:54 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 1/03 z dnia 20 stycznia 2003 r. - część III (137KB) (136.41 kB)
2008-07-21 14:47:00 - Zarządzenie Nr 2/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. (56KB) (55.82 kB)
2008-07-21 14:48:45 - Zarządzenie Nr 3/03 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych satwek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. (77KB) (76.29 kB)
2008-07-21 14:51:36 - Zarządzenie Nr 4/03 Burmistrza Iłowej z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (65KB) (64.75 kB)
2008-07-21 14:53:23 - Zarządzenie Nr 5/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (125KB) (124.50 kB)
2008-07-21 15:21:54 - Zarządzenie Nr 6/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (125KB) (124.01 kB)
2008-07-21 15:23:51 - Zarządzenie Nr 7/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Iłowa ... (145KB) (144.20 kB)
2008-07-21 15:44:50 - Zarządzenie Nr 8/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowa w 2003 r. (65KB) (64.80 kB)
2008-07-22 09:02:27 - Zarządzenie Nr 9/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (64KB) (63.22 kB)
2008-07-22 09:04:50 - Zarządzenie Nr 10/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (73KB) (72.06 kB)
2008-07-22 09:06:31 - Zarządzenie Nr 11/03 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. (42KB) (41.63 kB)
2008-07-22 09:11:22 - Zarządzenie Nr 12/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenie pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego. (39KB) (38.77 kB)
2008-07-22 09:14:19 - Zarządzenie Nr 13/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (92KB) (91.12 kB)
2008-07-22 09:16:14 - Zarządzenie Nr 14/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (84KB) (83.84 kB)
2008-07-22 09:17:52 - Zarządzenie Nr 15/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (92KB) (91.57 kB)
2008-07-22 09:18:45 - Zarządzenie Nr 16/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (82KB) (81.70 kB)
2008-07-22 09:21:09 - Zarządzenie Nr 17/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (92KB) (91.13 kB)
2008-07-22 09:22:11 - Zarządzenie Nr 18/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (80KB) (79.37 kB)
2008-07-22 09:23:09 - Zarządzenie Nr 19/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 01/03 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2003 r. (76KB) (75.07 kB)
2008-07-22 09:51:55 - Zarządzenie Nr 20/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2003 r. (51KB) (50.24 kB)
2008-07-22 10:06:48 - Zarządzenie Nr 21/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (68KB) (67.07 kB)
2008-07-22 10:10:22 - Zarządzenie Nr 22/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (126KB) (125.83 kB)
2008-07-22 10:13:40 - Zarządzenie Nr 23/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (104KB) (103.67 kB)
2008-07-22 10:23:25 - Zarządzenie Nr 24/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (69KB) (68.05 kB)
2008-07-22 10:41:18 - Zarządzenie Nr 25/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (53KB) (52.07 kB)
2008-07-22 10:47:35 - Zarządzenie Nr 26/03 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (81KB) (80.94 kB)
2008-07-22 10:52:35 - Zarządzenie Nr 27/03 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (78KB) (77.62 kB)
2008-11-12 09:33:38 - Zarządzenie Nr 28/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (92KB) (91.71 kB)
2008-11-12 09:46:58 - Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (90KB) (89.82 kB)
2008-11-12 09:49:56 - Zarządzenie Nr 30/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (75KB) (74.15 kB)
2008-11-12 09:59:26 - Zarządzenie Nr 31/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (106KB) (105.03 kB)
2008-11-12 10:01:56 - Zarządzenie Nr 32/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (109KB) (108.49 kB)
2008-11-12 10:39:41 - Zarządzenie Nr 33/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (115KB) (114.41 kB)
2008-11-12 10:42:00 - Zarządzenie Nr 34/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (115KB) (114.49 kB)
2008-11-12 10:42:54 - Zarządzenie Nr 35/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (106KB) (105.77 kB)
2008-11-12 10:43:59 - Zarządzenie Nr 36/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (109KB) (108.61 kB)
2008-11-12 10:46:10 - Zarządzenie Nr 37/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (100KB) (99.84 kB)
2008-11-12 10:47:03 - Zarządzenie Nr 38/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (115KB) (114.73 kB)
2008-11-12 10:47:49 - Zarządzenie Nr 39/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (110KB) (109.11 kB)
2008-11-12 10:48:38 - Zarządzenie Nr 40/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysa na nową kadencję. (104KB) (103.91 kB)
2008-11-12 10:56:54 - Zarządzenie Nr 41/03 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (125KB) (124.03 kB)
2008-11-12 10:58:15 - Zarządzenie Nr 42/03 Burmistrza Iłowej z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (121KB) (120.73 kB)
2008-11-12 10:59:51 - Zarządzenie Nr 43/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (81KB) (80.42 kB)
2008-11-12 11:01:45 - Zarządzenie Nr 44/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2002 r. (146KB) (145.34 kB)
2008-11-12 12:30:38 - Załącznik Nr 1 - Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. (1153KB) (1.13 MB)
2008-11-12 12:34:46 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. - część I (1061KB) (1.04 MB)
2008-11-12 12:42:47 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. - część II (873KB) (872.42 kB)
2008-11-12 12:48:30 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. - część III (1167KB) (1.14 MB)
2008-11-12 13:06:24 - Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. (715KB) (714.64 kB)
2008-11-14 07:37:52 - Zarządzenie Nr 45/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (59KB) (58.40 kB)
2008-11-20 08:57:16 - Zarządzenie Nr 46/03 Burmistrza Iłowej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza. (48.77 kB)
2008-11-20 09:00:44 - Zarządzenie Nr 47/03 Burmistrza Iłowej z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (53.54 kB)
2008-11-20 09:02:38 - Zarządzenie Nr 48/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (58.79 kB)
2008-11-20 09:04:47 - Zarządzenie Nr 49/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (118.15 kB)
2008-11-20 09:06:03 - Zarządzenie Nr 50/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (127.89 kB)
2008-11-20 09:16:24 - Zarządzenie Nr 51/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (54.78 kB)
2008-11-20 09:36:24 - Zarządzenie Nr 52/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (95.82 kB)
2008-11-20 09:39:07 - Zarządzenie Nr 53/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (95.11 kB)
2008-11-20 09:39:59 - Zarządzenie Nr 54/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (73.28 kB)
2008-12-05 08:25:47 - Zarządzenie Nr 55/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (124.57 kB)
2008-12-05 08:46:12 - Zarządzenie Nr 56/03 Burmistrza Iłowej z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (115.56 kB)
2008-12-05 08:47:32 - Zarządzenie Nr 57/03 Burmistrza Iłowej z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (136.31 kB)
2008-12-05 08:49:14 - Zarządzenie Nr 58/03 Burmistrza Iłowej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (232.04 kB)
2008-12-05 08:51:58 - Zarządzenie Nr 59/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7-8 czerwca 2003 r. (380.52 kB)
2008-12-05 10:19:52 - Zarządzenie Nr 60/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (84.06 kB)
2008-12-05 10:21:24 - Zarządzenie Nr 61/03 Burmistrza Iłowej z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (107.40 kB)
2008-12-05 10:26:18 - Zarządzenie Nr 62/03 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (101.19 kB)
2008-12-05 10:30:57 - Zarządzenie Nr 63/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (92.78 kB)
2008-12-05 10:50:23 - Zarządzenie Nr 64/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (48.39 kB)
2008-12-08 08:19:53 - Zarządzenie Nr 65/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (90.62 kB)
2008-12-08 08:21:46 - Zarządzenie Nr 66/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (80.04 kB)
2008-12-08 08:24:12 - Zarządzenie Nr 67/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (90.52 kB)
2008-12-08 08:26:35 - Zarządzenie Nr 68/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (48.78 kB)
2008-12-08 08:28:00 - Zarządzenie Nr 69/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. (59.22 kB)
2008-12-08 08:31:55 - Zarządzenie Nr 70/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (99.31 kB)
2008-12-08 08:34:23 - Zarządzenie Nr 71/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (90.15 kB)
2008-12-08 08:37:49 - Zarządzenie Nr 72/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (91.45 kB)
2008-12-08 08:39:42 - Zarządzenie Nr 73/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (127.80 kB)
2008-12-08 08:41:57 - Zarządzenie Nr 74/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (87.09 kB)
2008-12-09 07:44:28 - Zarządzenie Nr 75/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (139.54 kB)
2008-12-09 07:45:43 - Zarządzenie Nr 76/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (82.50 kB)
2008-12-09 07:47:09 - Zarządzenie Nr 77/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (72.60 kB)
2008-12-09 07:48:37 - Zarządzenie Nr 78/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (119.73 kB)
2008-12-09 07:49:46 - Zarządzenie Nr 79/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (71.59 kB)
2008-12-09 07:50:55 - Zarządzenie Nr 80/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (96.78 kB)
2008-12-09 07:53:37 - Zarządzenie Nr 81/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej ... (89.33 kB)
2008-12-09 13:48:48 - Zarządzenie Nr 82/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ... (176.58 kB)
2008-12-09 13:50:30 - Zarządzenie Nr 83/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych gromadzonych przez Urząd Miejski w Iłowej ... (62.79 kB)
2008-12-09 13:57:33 - Zarządzenie Nr 84/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (81.63 kB)
2008-12-09 14:02:18 - Zarządzenie Nr 85/03 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (119.94 kB)
2008-12-09 14:09:17 - Zarządzenie Nr 86/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie odwołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (41.96 kB)
2008-12-09 14:15:54 - Zarządzenie Nr 87/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (54.18 kB)
2008-12-09 14:18:02 - Zarządzenie Nr 88/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (115.87 kB)
2008-12-09 14:24:49 - Zarządzenie Nr 89/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów ... (284.04 kB)
2008-12-09 14:26:44 - Zarządzenie Nr 90/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (69.60 kB)
2008-12-09 14:28:36 - Zarządzenie Nr 91/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (98.54 kB)
2008-12-09 14:30:12 - Zarządzenie Nr 92/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży gruntu ... (48.26 kB)
2008-12-09 14:32:24 - Zarządzenie Nr 93/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2003 r. (89.23 kB)
2008-12-09 14:36:00 - Załącznik Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. (1.25 MB)
2008-12-09 14:37:16 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. - część I (932.68 kB)
2008-12-09 14:37:57 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. - część II (716.47 kB)
2008-12-09 14:38:37 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. - część III (817.63 kB)
2008-12-09 14:39:15 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. (689.32 kB)
2008-12-09 14:44:25 - Zarządzenie Nr 94/03 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (104.63 kB)
2008-12-09 14:48:57 - Zarządzenie Nr 95/03 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (69.98 kB)
2008-12-09 14:50:26 - Zarządzenie Nr 96/03 Burmistrza Iłowej z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (87.47 kB)
2008-12-09 14:52:41 - Zarządzenie Nr 97/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 września 2003 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży lokalu użytkowego ... (56.45 kB)
2008-12-09 14:54:02 - Zarządzenie Nr 98/03 Burmistrza Iłowej z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (144.97 kB)
2008-12-09 14:55:24 - Zarządzenie Nr 99/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (146.97 kB)
2008-12-09 14:56:27 - Zarządzenie Nr 100/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (101.88 kB)
2008-12-10 08:14:47 - Zarządzenie Nr 101/03 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (88.55 kB)
2008-12-10 08:15:56 - Zarządzenie Nr 102/03 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przaznaczonych do sprzedaży. (174.59 kB)
2008-12-10 08:17:06 - Zarządzenie Nr 103/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości. (47.98 kB)
2008-12-10 08:19:03 - Zarządzenie Nr 104/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (103.85 kB)
2008-12-10 08:21:51 - Zarządzenie Nr 105/03 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (83.78 kB)
2008-12-10 08:22:25 - Zarządzenie Nr 106/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (94.24 kB)
2008-12-10 08:26:25 - Zarządzenie Nr 107/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (98.79 kB)
2008-12-10 08:41:51 - Zarządzenie Nr 108/03 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na oddanie w dzierżawę gruntów ... (71.53 kB)
2008-12-10 08:43:21 - Zarządzenie Nr 109/03 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2003 r. w sprawie ustalenia dodatkowego terminu zabudowy ustalonego dla nieruchomości ... (59.05 kB)
2008-12-10 08:53:18 - Zarządzenie Nr 110/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (270.27 kB)
2008-12-10 09:02:36 - Zarządzenie Nr 111/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (132.94 kB)
2008-12-15 15:21:16 - Zarządzenie Nr 112/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (68.30 kB)
2008-12-15 15:22:11 - Zarządzenie Nr 113/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (97.85 kB)
2008-12-15 15:23:03 - Zarządzenie Nr 114/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (88.19 kB)
2008-12-15 15:25:00 - Zarządzenie Nr 115/03 Burmistrza Iłowej z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (75.00 kB)
2008-12-15 15:25:55 - Zarządzenie Nr 116/03 Burmistrza Iłowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (82.12 kB)
2008-12-15 15:26:44 - Zarządzenie Nr 117/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (102.75 kB)
2008-12-15 15:27:36 - Zarządzenie Nr 118/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (106.31 kB)
2008-12-15 15:28:37 - Zarządzenie Nr 119/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (312.27 kB)
2008-12-15 15:33:46 - Zarządzenie Nr 120/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (99.65 kB)
2008-12-16 09:11:01 - Zarządzenie Nr 121/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (89.11 kB)
2008-12-16 09:12:21 - Zarządzenie Nr 122/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (75.19 kB)
2008-12-16 09:13:01 - Zarządzenie Nr 123/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (123.03 kB)
2008-12-16 09:13:46 - Zarządzenie Nr 124/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (84.85 kB)
2008-12-16 09:14:26 - Zarządzenie Nr 125/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (83.02 kB)
2008-12-16 09:25:51 - Zarządzenie Nr 126/03 Burmistrza Iłowej z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (52.66 kB)
2008-12-16 09:27:06 - Zarządzenie Nr 127/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (107.06 kB)
2008-12-16 09:30:00 - Zarządzenie Nr 128/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (85.93 kB)
2008-12-16 09:30:41 - Zarządzenie Nr 129/03 Burmistrza Iłowej z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (99.18 kB)
2008-12-16 09:31:27 - Zarządzenie Nr 130/03 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (95.84 kB)
2008-12-16 09:33:34 - Zarządzenie Nr 131/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (58.98 kB)
2008-12-16 09:35:52 - Zarządzenie Nr 132/03 Burmistrza Iłowej z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (102.91 kB)
2008-12-16 09:38:13 - Zarządzenie Nr 133/03 Burmistrza Iłowej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza. (56.69 kB)
2008-12-16 09:40:29 - Zarządzenie Nr 134/03 Burmistrza Iłowej z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (94.68 kB)
2008-12-16 09:41:07 - Zarządzenie Nr 135/03 Burmistrza Iłowej z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (67.47 kB)
2008-12-16 09:41:56 - Zarządzenie Nr 136/03 Burmistrza Iłowej z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (144.24 kB)
2008-12-16 10:12:46 - Zarządzenie Nr 137/03 Burmistrza Iłowej z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie przygotowania projektu Budżetu Gminy Iłowa na 2004 r. (57.17 kB)
2008-12-16 10:14:48 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. (268.11 kB)
2008-12-16 10:15:57 - Załącznik Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. (914.79 kB)
2008-12-16 10:16:40 - Załącznik Nr 6 - Nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. (507.56 kB)
2008-12-16 10:17:53 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. - część I (801.83 kB)
2008-12-16 10:19:10 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. - część II (925.86 kB)
2008-12-16 10:19:44 - Załącznik Nr III do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 137/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. (258.90 kB)
2008-12-29 08:28:36 - Zarządzenie Nr 138/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 131/03 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2003 r. (44.26 kB)
2008-12-29 08:34:25 - Zarządzenie Nr 139/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. (114.41 kB)
2008-12-29 08:35:50 - Zarządzenie Nr 140/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (99.70 kB)
2008-12-29 08:37:54 - Zarządzenie Nr 141/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (102.68 kB)
2008-12-29 08:39:10 - Zarządzenie Nr 142/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (106.22 kB)
2008-12-29 08:39:55 - Zarządzenie Nr 143/03 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (86.14 kB)
2008-12-29 08:41:29 - Zarządzenie Nr 144/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (189.54 kB)
2008-12-29 08:42:20 - Zarządzenie Nr 145/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (106.73 kB)
2009-01-05 12:24:13 - Zarządzenie Nr 146/03 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie powołania Komisji celem przejęcia nieruchomości zabudowanej położonej w Iłowej ... (60.59 kB)
2009-01-05 12:25:37 - Zarządzenie Nr 147/03 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (236.17 kB)
2009-01-05 12:26:14 - Zarządzenie Nr 148/03 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (122.16 kB)
2009-01-05 12:26:50 - Zarządzenie Nr 149/03 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (81.39 kB)
2009-01-05 12:27:37 - Zarządzenie Nr 150/03 Burmistrza Iłowej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (113.69 kB)
2009-01-05 12:28:42 - Zarządzenie Nr 151/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (206.56 kB)
2009-01-05 12:29:40 - Zarządzenie Nr 152/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (119.43 kB)
2009-01-05 12:31:05 - Zarządzenie Nr 153/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (83.80 kB)
2009-01-05 12:31:47 - Zarządzenie Nr 154/03 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (94.58 kB)
2009-01-05 12:35:16 - Zarządzenie Nr 156/04 Burmistrza Iłowej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (53.84 kB)
2009-01-05 12:36:00 - Zarządzenie Nr 155/04 Burmistrza Iłowej z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających. (66.41 kB)
2009-01-05 12:37:52 - Zarządzenie Nr 157/04 Burmistrza Iłowej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (48.66 kB)
2009-01-05 12:39:22 - Zarządzenie Nr 158/04 Burmistrza Iłowej z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (65.70 kB)
2009-01-05 13:14:53 - Zarządzenie Nr 159/04 Burmistrza Iłowej z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (114.62 kB)
2009-01-05 13:15:56 - Zarządzenie Nr 160/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (131.30 kB)
2009-01-05 13:17:20 - Zarządzenie Nr 161/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (114.21 kB)
2009-01-05 13:18:07 - Zarządzenie Nr 162/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (131.69 kB)
2009-01-05 13:23:48 - Zarządzenie Nr 163/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (133.56 kB)
2009-01-05 13:29:44 - Zarządzenie Nr 164/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (158.46 kB)
2009-01-05 13:47:21 - Zarządzenie Nr 165/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (108.80 kB)
2009-01-05 13:51:52 - Zarządzenie Nr 166/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (151.97 kB)
2009-01-05 14:15:07 - Zarządzenie Nr 167/04 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa na 2004 r. (65.64 kB)
2009-01-05 14:16:26 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 167/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. (448.36 kB)
2009-01-05 14:17:30 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 167/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. - część I. (862.35 kB)
2009-01-05 14:18:51 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 167/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. - część II. (850.20 kB)
2009-01-05 14:19:56 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 167/04 z dnia 20 stycznia 2004 r. - część III. (541.63 kB)
2009-01-05 14:26:13 - Zarządzenie Nr 168/04 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Iłowa w 2004 (160.30 kB)
2009-01-05 14:29:05 - Zarządzenie Nr 169/04 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Iłowej na 2004 r. (243.17 kB)
2009-01-05 14:30:29 - Zarządzenie Nr 170/04 Burmistrza Iłowej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych ... (78.63 kB)
2009-01-06 08:28:49 - Zarządzenie Nr 171/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (69.47 kB)
2009-01-06 08:29:29 - Zarządzenie Nr 172/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (91.21 kB)
2009-01-06 08:31:00 - Zarządzenie Nr 172a/04 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (74.96 kB)
2009-01-06 08:32:05 - Zarządzenie Nr 173/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (124.01 kB)
2009-01-06 08:32:39 - Zarządzenie Nr 174/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (110.78 kB)
2009-01-06 08:33:24 - Zarządzenie Nr 175/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (119.62 kB)
2009-01-06 08:34:41 - Zarządzenie Nr 176/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (135.18 kB)
2009-01-06 08:35:22 - Zarządzenie Nr 177/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (118.73 kB)
2009-01-06 08:36:32 - Zarządzenie Nr 178/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (70.71 kB)
2009-01-06 08:37:00 - Zarządzenie Nr 179/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (69.14 kB)
2009-01-06 08:37:28 - Zarządzenie Nr 180/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (56.06 kB)
2009-01-06 08:56:59 - Zarządzenie Nr 181/04 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (103.03 kB)
2009-01-06 08:58:57 - Zarządzenie Nr 182/04 Burmistrza Iłowej z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (72.59 kB)
2009-01-06 09:01:27 - Zarządzenie Nr 183/04 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (96.61 kB)
2009-01-06 09:04:26 - Zarządzenie Nr 184/04 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (115.17 kB)
2009-01-06 09:07:55 - Zarządzenie Nr 185/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (56.76 kB)
2009-01-06 09:16:41 - Zarządzenie Nr 186/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego ... (60.15 kB)
2009-01-06 09:22:13 - Zarządzenie Nr 187/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (48.75 kB)
2009-01-06 09:24:49 - Zarządzenie Nr 188/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (95.48 kB)
2009-01-06 09:26:56 - Zarządzenie Nr 189/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (113.39 kB)
2009-01-06 09:28:05 - Zarządzenie Nr 190/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (153.58 kB)
2009-01-06 10:22:12 - Zarządzenie Nr 191/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (98.37 kB)
2009-01-06 10:22:38 - Zarządzenie Nr 192/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2003 r. (139.78 kB)
2009-01-06 10:24:05 - Załącznik Nr 1 - Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 192/04 z dnia 30 marca 2004 r. (1.17 MB)
2009-01-06 10:25:42 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 192/04 z dnia 30 marca 2004 r. - część I. (933.10 kB)
2009-01-06 10:27:16 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 192/04 z dnia 30 marca 2004 r. - część II. (965.89 kB)
2009-01-06 10:28:08 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 192/04 z dnia 30 marca 2004 r. - część III. (1.03 MB)
2009-01-06 10:29:04 - Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 192/04 z dnia 30 marca 2004 r. (878.75 kB)
2009-01-06 10:33:21 - Zarządzenie Nr 193/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (71.54 kB)
2009-01-06 10:35:14 - Zarządzenie Nr 194/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (91.55 kB)
2009-01-06 10:37:29 - Zarządzenie Nr 195/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (54.95 kB)
2009-01-06 10:38:45 - Zarządzenie Nr 196/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (99.33 kB)
2009-01-06 10:40:23 - Zarządzenie Nr 197/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (60.09 kB)
2009-01-06 10:41:27 - Zarządzenie Nr 198/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (68.55 kB)
2009-01-06 10:42:19 - Zarządzenie Nr 199/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (68.93 kB)
2009-01-06 10:44:09 - Zarządzenie Nr 200/04 Burmistrza Iłowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (55.43 kB)
2009-01-08 08:14:35 - Zarządzenie Nr 201/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (78.17 kB)
2009-01-08 08:15:13 - Zarządzenie Nr 202/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (87.12 kB)
2009-01-08 08:15:48 - Zarządzenie Nr 203/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (82.75 kB)
2009-01-08 08:16:59 - Zarządzenie Nr 204/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (140.39 kB)
2009-01-08 08:17:52 - Zarządzenie Nr 205/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (68.92 kB)
2009-01-08 08:18:42 - Zarządzenie Nr 206/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (110.04 kB)
2009-01-08 08:19:27 - Zarządzenie Nr 207/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (84.19 kB)
2009-01-08 08:19:55 - Zarządzenie Nr 208/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (119.59 kB)
2009-01-08 08:20:43 - Zarządzenie Nr 209/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (233.15 kB)
2009-01-08 08:21:21 - Zarządzenie Nr 210/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (88.88 kB)
2009-01-08 08:31:32 - Zarządzenie Nr 211/04 Burmistrza Iłowej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (48.09 kB)
2009-01-08 08:33:02 - Zarządzenie Nr 212/04 Burmistrza Iłowej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (61.24 kB)
2009-01-08 08:35:29 - Zarządzenie Nr 213/04 Burmistrza Iłowej z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. (54.46 kB)
2009-01-08 08:36:19 - Zarządzenie Nr 214/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (170.63 kB)
2009-01-08 08:36:46 - Zarządzenie Nr 215/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (102.09 kB)
2009-01-08 08:37:16 - Zarządzenie Nr 216/04 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (138.71 kB)
2009-01-08 08:38:23 - Zarządzenie Nr 217/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (88.96 kB)
2009-01-08 08:39:36 - Zarządzenie Nr 218/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (127.09 kB)
2009-01-08 08:42:07 - Zarządzenie Nr 219/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2004 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowa w 2004 r. (74.84 kB)
2009-01-08 08:43:11 - Zarządzenie Nr 220/04 Burmistrza Iłowej z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (92.79 kB)
2009-01-08 08:44:50 - Zarządzenie Nr 221/04 Burmistrza Iłowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. (190.50 kB)
2009-01-08 08:46:47 - Zarządzenie Nr 222/04 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (107.99 kB)
2009-01-08 08:47:33 - Zarządzenie Nr 223/04 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (54.09 kB)
2009-01-08 08:48:52 - Zarządzenie Nr 224/04 Burmistrza Iłowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koninie Żagańskim. (46.31 kB)
2009-01-08 08:49:42 - Zarządzenie Nr 225/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (72.52 kB)
2009-01-14 14:28:38 - Zarządzenie Nr 226/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (122.05 kB)
2009-01-14 14:30:00 - Zarządzenie Nr 227/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (72.47 kB)
2009-01-14 14:30:58 - Zarządzenie Nr 228/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (124.38 kB)
2009-01-14 14:32:41 - Zarządzenie Nr 229/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 227/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2004 r. (52.43 kB)
2009-01-14 14:33:52 - Zarządzenie Nr 230/04 Burmistrza Iłowej z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (77.11 kB)
2009-01-14 14:42:47 - Zarządzenie Nr 231/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (86.52 kB)
2009-01-14 14:43:55 - Zarządzenie Nr 232/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (176.09 kB)
2009-01-14 14:45:30 - Zarządzenie Nr 233/04 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (104.57 kB)
2009-01-14 14:47:01 - Zarządzenie Nr 234/04 Burmistrza Iłowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (112.00 kB)
2009-01-14 14:53:04 - Zarządzenie Nr 235/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (150.13 kB)
2009-01-14 14:54:58 - Zarządzenie Nr 236/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (73.68 kB)
2009-01-14 14:56:16 - Zarządzenie Nr 237/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej. (58.77 kB)
2009-01-14 15:00:42 - Zarządzenie Nr 238/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (124.59 kB)
2009-01-14 15:01:16 - Zarządzenie Nr 239/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (94.75 kB)
2009-01-14 15:01:48 - Zarządzenie Nr 240/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (130.27 kB)
2009-01-26 08:38:03 - Zarządzenie Nr 241/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (128.34 kB)
2009-01-26 08:38:32 - Zarządzenie Nr 242/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (117.87 kB)
2009-01-26 08:39:17 - Zarządzenie Nr 243/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (138.87 kB)
2009-01-26 08:40:02 - Zarządzenie Nr 244/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (91.68 kB)
2009-01-26 08:40:50 - Zarządzenie Nr 245/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (80.79 kB)
2009-01-26 08:42:06 - Zarządzenie Nr 246/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (83.92 kB)
2009-01-26 08:44:07 - Zarządzenie Nr 247/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (45.75 kB)
2009-01-26 08:44:38 - Zarządzenie Nr 248/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (47.01 kB)
2009-01-26 08:45:47 - Zarządzenie Nr 249/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (45.74 kB)
2009-01-26 08:47:32 - Zarządzenie Nr 250/04 Burmistrza Iłowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (68.15 kB)
2009-01-26 08:48:36 - Zarządzenie Nr 251/04 Burmistrza Iłowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (98.01 kB)
2009-01-26 08:49:43 - Zarządzenie Nr 252/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (77.19 kB)
2009-01-26 08:50:27 - Zarządzenie Nr 253/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (134.44 kB)
2009-01-26 08:51:01 - Zarządzenie Nr 254/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (146.66 kB)
2009-01-26 08:57:41 - Zarządzenie Nr 255/04 Burmistrza Iłowej z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2004 r. (90.74 kB)
2009-01-26 08:59:05 - Załącznik Nr 1 - Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 255/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. (1.22 MB)
2009-01-26 09:00:21 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 255/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. - część I (1.00 MB)
2009-01-26 09:01:09 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 255/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. - część II (831.59 kB)
2009-01-26 09:01:59 - Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 255/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. - część III (1012.07 kB)
2009-01-26 09:03:03 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 255/04 z dnia 26 sierpnia 2004 r. (858.99 kB)
2009-01-26 09:13:54 - Zarządzenie Nr 256/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (45.23 kB)
2009-01-26 09:15:14 - Zarządzenie Nr 257/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (161.12 kB)
2009-01-26 09:15:57 - Zarządzenie Nr 258/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (93.58 kB)
2009-01-26 09:16:34 - Zarządzenie Nr 259/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (86.22 kB)
2009-01-26 09:18:55 - Zarządzenie Nr 260/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Iłowej na 2004 r. (228.30 kB)
2009-01-26 09:31:39 - Zarządzenie Nr 261/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ... (213.73 kB)
2009-01-26 09:50:35 - Zarządzenie Nr 262/04 Burmistrza Iłowej z dnia 13 września 2004 r. w sprawie obniżenia cen wywoławczych w drugich przetargach ustnych nieograniczonych ... (47.93 kB)
2009-01-26 09:51:37 - Zarządzenie Nr 263/04 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (116.20 kB)
2009-01-26 09:52:49 - Zarządzenie Nr 264/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (50.34 kB)
2009-01-26 10:13:48 - Zarządzenie Nr 265/04 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (87.15 kB)
2009-01-26 10:16:19 - Zarządzenie Nr 266/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości ... (657.27 kB)
2009-01-26 10:18:14 - Zarządzenie Nr 267/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (146.58 kB)
2009-01-26 10:19:01 - Zarządzenie Nr 268/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (84.17 kB)
2009-01-26 10:19:57 - Zarządzenie Nr 269/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (89.04 kB)
2009-01-26 10:20:43 - Zarządzenie Nr 270/04 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (91.30 kB)
2009-01-28 08:20:17 - Zarządzenie Nr 271/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (80.53 kB)
2009-01-28 08:22:21 - Zarządzenie Nr 272/04 Burmistrza Iłowej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagańskiej - Etap II" (56.14 kB)
2009-01-28 08:23:55 - Zarządzenie Nr 273/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (49.10 kB)
2009-01-28 08:24:26 - Zarządzenie Nr 274/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (51.53 kB)
2009-01-28 08:25:22 - Zarządzenie Nr 275/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (161.82 kB)
2009-01-28 08:26:55 - Zarządzenie Nr 276/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (113.75 kB)
2009-01-28 08:28:33 - Zarządzenie Nr 277/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów ... (86.25 kB)
2009-01-28 08:29:26 - Zarządzenie Nr 278/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów ... (79.76 kB)
2009-01-28 08:30:14 - Zarządzenie Nr 279/04 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (95.03 kB)
2009-01-28 08:30:55 - Zarządzenie Nr 280/04 Burmistrza Iłowej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (91.92 kB)
2009-01-28 10:49:05 - Zarządzenie Nr 281/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (74.37 kB)
2009-01-28 10:50:09 - Zarządzenie Nr 282/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (179.90 kB)
2009-01-28 10:51:11 - Zarządzenie Nr 283/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (107.36 kB)
2009-01-28 10:52:37 - Zarządzenie Nr 284/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (112.78 kB)
2009-01-28 10:54:10 - Zarządzenie Nr 285/04 Burmistrza Iłowej z dnia 28 października 2004 r. zmieniające Zarządzenie nr 284/04 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2004 r. (59.51 kB)
2009-01-28 11:09:56 - Zarządzenie Nr 286/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (188.00 kB)
2009-01-28 11:10:54 - Zarządzenie Nr 287/04 Burmistrza Iłowej z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (96.99 kB)
2009-01-28 11:11:31 - Zarządzenie Nr 288/04 Burmistrza Iłowej z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (95.43 kB)
2009-01-28 11:12:55 - Zarządzenie Nr 289/04 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 279/08 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2004 r. (51.15 kB)
2009-01-28 11:14:01 - Zarządzenie Nr 290/04 Burmistrza Iłowej z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniające Zarządzenie Nr 286/08 Burmistrza Iłowej z dnia 29 października 2004 r. (62.84 kB)
2009-01-28 11:16:20 - Zarządzenie Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie przygotowania projektu Budżetu Gminy Iłowa na 2005 r. (355.61 kB)
2009-01-28 11:18:06 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. - część I (890.10 kB)
2009-01-28 11:19:05 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. - część II (915.04 kB)
2009-01-28 11:19:55 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. - część I (766.28 kB)
2009-01-28 11:21:00 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. - część II (623.62 kB)
2009-01-28 11:21:59 - Załącznik Nr III i Nr IV do Zarządzenia Nr 291/04 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2004 r. (762.22 kB)
2009-01-28 11:26:02 - Zarządzenie Nr 292/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (92.87 kB)
2009-01-28 11:26:52 - Zarządzenie Nr 293/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (154.44 kB)
2009-01-28 11:27:38 - Zarządzenie Nr 294/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (118.60 kB)
2009-01-28 11:29:08 - Zarządzenie Nr 295/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Iłowej" (60.62 kB)
2009-01-30 09:17:12 - Zarządzenie Nr 296/04 Burmistrza Iłowej z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn."Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w Iłowej" (70.41 kB)
2009-01-30 09:21:10 - Zarządzenie Nr 297/04 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (279.79 kB)
2009-01-30 09:21:43 - Zarządzenie Nr 298/04 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (130.46 kB)
2009-01-30 09:22:13 - Zarządzenie Nr 299/04 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (123.17 kB)
2009-01-30 09:22:40 - Zarządzenie Nr 300/04 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (105.54 kB)
2009-01-30 09:24:34 - Zarządzenie Nr 301/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (123.19 kB)
2009-01-30 09:25:19 - Zarządzenie Nr 302/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (148.79 kB)
2009-01-30 09:25:53 - Zarządzenie Nr 303/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (101.16 kB)
2009-01-30 09:29:18 - Zarządzenie Nr 304/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (72.28 kB)
2009-01-30 09:47:28 - Zarządzenie Nr 305/04 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (115.83 kB)
2009-01-30 09:48:08 - Zarządzenie Nr 306/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (374.98 kB)
2009-01-30 09:50:12 - Zarządzenie Nr 307/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (100.44 kB)
2009-01-30 09:59:05 - Zarządzenie Nr 308/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego Budżetu Gminy Iłowa. (79.88 kB)
2009-01-30 10:01:48 - Zarządzenie Nr 308a/04 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie umorzenia wierzytelności, do których nie stosuje się przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa ... (148.06 kB)
2009-03-20 08:30:40 - Zarządzenie Nr 309/05 Burmistrza Iłowej z dnia 3 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (114.99 kB)
2009-03-20 08:31:08 - Zarządzenie Nr 310/05 Burmistrza Iłowej z dnia 3 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (91.02 kB)
2009-03-20 08:32:03 - Zarządzenie Nr 311/05 Burmistrza Iłowej z dnia 6 stycznia 2005 r w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (46.55 kB)
2009-03-20 08:32:31 - Zarządzenie Nr 312/05 Burmistrza Iłowej z dnia 19 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (142.50 kB)
2009-03-20 08:33:53 - Zarządzenie Nr 313/05 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2005 r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa na 2005 r. (64.32 kB)
2009-03-20 08:35:25 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 313/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. (454.45 kB)
2009-03-20 08:36:12 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 313/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. - część I. (855.85 kB)
2009-03-20 08:36:51 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 313/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. - część II. (832.08 kB)
2009-03-20 08:37:31 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 313/05 z dnia 20 stycznia 2005 r. - część III. (475.26 kB)
2009-03-20 08:38:58 - Zarządzenie Nr 314/05 Burmistrza Iłowej z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (134.13 kB)
2009-03-20 08:39:21 - Zarządzenie Nr 315/05 Burmistrza Iłowej z dnia 27 stycznia 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (123.16 kB)
2009-03-20 08:40:41 - Zarządzenie Nr 316/05 Burmistrza Iłowej z dnia 7 lutego 2005 r w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (65.96 kB)
2009-03-20 08:41:24 - Zarządzenie Nr 317/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (155.08 kB)
2009-03-20 08:41:50 - Zarządzenie Nr 318/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (136.36 kB)
2009-03-20 08:42:21 - Zarządzenie Nr 319/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 lutego 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (128.75 kB)
2009-03-20 08:44:02 - Zarządzenie Nr 320/05 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (83.88 kB)
2009-03-20 08:44:35 - Zarządzenie Nr 321/05 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lutego 2005 r w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (130.52 kB)
2009-03-20 08:45:47 - Zarządzenie Nr 322/05 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lutego 2005 r w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów ... (73.09 kB)
2009-03-20 08:46:47 - Zarządzenie Nr 323/05 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2005 r w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (40.35 kB)
2009-03-20 08:47:36 - Zarządzenie Nr 324/05 Burmistrza Iłowej z dnia 25 lutego 2005 r w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. (68.99 kB)
2009-03-20 09:10:32 - Zarządzenie Nr 325/05 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (169.20 kB)
2009-03-20 09:11:26 - Zarządzenie Nr 326/05 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (91.60 kB)
2009-03-20 09:12:23 - Zarządzenie Nr 327/05 Burmistrza Iłowej z dnia 7 marca 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (111.37 kB)
2009-03-20 09:13:21 - Zarządzenie Nr 328/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczsytego nieruchomości ... (54.81 kB)
2009-03-20 09:13:54 - Zarządzenie Nr 329/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczsytego nieruchomości ... (59.46 kB)
2009-03-20 09:14:26 - Zarządzenie Nr 330/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczsytego nieruchomości ... (56.90 kB)
2009-03-20 09:15:13 - Zarządzenie Nr 331/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczsytego nieruchomości ... (61.02 kB)
2009-03-20 09:15:56 - Zarządzenie Nr 332/05 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (79.36 kB)
2009-03-20 09:16:29 - Zarządzenie Nr 333/05 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2005 r w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (78.91 kB)
2009-04-14 09:34:14 - Zarządzenie Nr 334/05 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (128.45 kB)
2009-04-14 09:35:08 - Zarządzenie Nr 335/05 Burmistrza Iłowej z dnia 24 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (119.25 kB)
2009-04-14 09:36:40 - Zarządzenie Nr 336/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2004 r. (131.51 kB)
2009-04-14 09:44:36 - Załącznik Nr 1 - Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05. (1.17 MB)
2009-04-14 09:45:21 - Załącznik Nr 3 - Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05. (372.05 kB)
2009-04-14 09:47:01 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05 - część I. (1.15 MB)
2009-04-14 09:47:53 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05 - część II. (1.14 MB)
2009-04-14 09:48:36 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05 - część III. (760.79 kB)
2009-04-14 09:49:27 - Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05 - część IV. (969.76 kB)
2009-04-14 09:50:22 - Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 336/05. (907.86 kB)
2009-04-14 10:00:47 - Zarządzenie Nr 337/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (73.50 kB)
2009-04-14 10:01:26 - Zarządzenie Nr 338/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (72.37 kB)
2009-04-14 10:05:25 - Zarządzenie Nr 339/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (70.91 kB)
2009-04-14 10:06:09 - Zarządzenie Nr 340/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (147.52 kB)
2009-04-14 10:12:05 - Zarządzenie Nr 341/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (79.98 kB)
2009-04-14 10:13:16 - Zarządzenie Nr 342/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (153.02 kB)
2009-04-14 10:19:10 - Zarządzenie Nr 343/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (124.34 kB)
2009-04-14 10:19:36 - Zarządzenie Nr 344/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (79.19 kB)
2009-04-14 10:21:06 - Zarządzenie Nr 345/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2005 r w sprawie likwidacji środka specjalnego. (38.89 kB)
2009-04-14 10:22:37 - Zarządzenie Nr 346/05 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (119.52 kB)
2009-04-14 10:27:08 - Zarządzenie Nr 347/05 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (64.67 kB)
2009-04-14 10:28:46 - Zarządzenie Nr 348/05 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (47.42 kB)
2009-04-14 10:29:52 - Zarządzenie Nr 349/05 Burmistrza Iłowej z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (46.87 kB)
2009-04-14 10:31:09 - Zarządzenie Nr 350/05 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (85.00 kB)
2009-04-14 10:33:01 - Zarządzenie Nr 351/05 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (86.33 kB)
2009-04-14 10:34:14 - Zarządzenie Nr 352/05 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (86.75 kB)
2009-04-14 10:35:01 - Zarządzenie Nr 353/05 Burmistrza Iłowej z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (93.02 kB)
2009-04-14 10:37:35 - Zarządzenie Nr 354/05 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie opracowania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Iłowa w 2005 r. (102.09 kB)
2009-04-14 10:39:23 - Zarządzenie Nr 355/05 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (112.92 kB)
2009-04-14 10:40:38 - Zarządzenie Nr 356/05 Burmistrza Iłowej z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (44.20 kB)
2009-04-14 14:27:54 - Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część I. (1.25 MB)
2009-04-14 14:29:00 - Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część II. (1.33 MB)
2009-04-14 14:29:33 - Zarządzenie Nr 357/05 Burmistrza Iłowej z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej - część III. (295.58 kB)
2009-04-14 14:30:16 - Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 357/05. (69.53 kB)
2009-04-14 14:31:20 - Zarządzenie Nr 358/05 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (89.15 kB)
2009-04-14 14:31:59 - Zarządzenie Nr 359/05 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (110.48 kB)
2009-04-14 14:32:42 - Zarządzenie Nr 360/05 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (60.06 kB)
2009-04-14 14:36:14 - Zarządzenie Nr 361/05 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (67.62 kB)
2009-04-14 14:36:55 - Zarządzenie Nr 362/05 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (90.33 kB)
2009-04-14 14:37:25 - Zarządzenie Nr 363/05 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (97.17 kB)
2009-04-14 14:38:09 - Zarządzenie Nr 364/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (58.62 kB)
2009-04-14 14:39:32 - Zarządzenie Nr 365/05 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. (54.10 kB)
2009-04-14 14:41:09 - Zarządzenie Nr 366/05 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ... (95.94 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2002 - 2006
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2008-07-18 10:29:25
Data udostępnienia informacji: 2008-07-18 10:29:25
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-14 14:41:27

Wersja do wydruku...