Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
    Kadencja 1990 - 1994
    Kadencja 1994 - 1998
    Kadencja 1998 - 2002
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-11 14:00:01 - Uchwała Nr 1/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. (22.00 kB)
2011-01-11 14:00:14 - Uchwała Nr 2/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej. (30.42 kB)
2011-01-11 14:00:27 - Uchwała Nr 3/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego. (31.49 kB)
2011-01-11 14:00:39 - Uchwała Nr 4/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. (36.66 kB)
2011-01-11 14:00:51 - Uchwała Nr 5/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego. (40.88 kB)
2011-01-11 14:01:02 - Uchwała Nr 6/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonującego czynności delegowania przewodniczącego Rady Miejskiej. (32.74 kB)
2011-01-11 14:02:36 - Uchwała Nr 7/6/II/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. (30.27 kB)
2011-01-11 14:02:49 - Uchwała Nr 8/6/II/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2011 rok. (83.43 kB)
2011-01-11 14:06:06 - Uchwała Nr 9/6/II/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (38.84 kB)
2011-01-11 14:06:21 - Uchwała Nr 10/6/II/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. (34.54 kB)
2011-01-11 14:10:15 - Uchwała Nr 11/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (42.71 kB)
2011-01-11 14:10:50 - Uchwała Nr 12/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (41.43 kB)
2011-01-11 14:11:13 - Uchwała Nr 13/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej ... (41.53 kB)
2011-01-11 14:12:16 - Uchwała Nr 14/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ... (46.30 kB)
2011-01-11 14:12:57 - Uchwała Nr 15/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (66.17 kB)
2011-01-11 14:13:57 - Uchwała Nr 16/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (64.01 kB)
2011-01-11 14:14:50 - Uchwała Nr 17/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkas (68.52 kB)
2011-01-11 14:15:53 - Uchwała Nr 18/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wybór jej przewodniczącego. (31.96 kB)
2011-01-11 14:16:50 - Uchwała Nr 19/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2010 roku. (31.49 kB)
2011-01-11 14:17:43 - Uchwała Nr 20/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2010 roku. (32.10 kB)
2011-01-11 14:20:48 - Uchwała Nr 21/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2010 gminy Iłowa. (7.14 MB)
2011-01-11 14:21:51 - Uchwała Nr 22/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągniącia długoterminowego kredytu w 2010 roku. (32.23 kB)
2011-01-11 14:24:02 - Uchwała Nr 23/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2011 GMINY IŁOWA. (6.57 MB)
2011-01-11 14:26:00 - Uchwała Nr 24/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (722.65 kB)
2011-01-11 14:26:44 - Uchwała Nr 25/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2011 roku. (32.51 kB)
2011-01-11 14:27:37 - Uchwała Nr 26/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2011 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (32.94 kB)
2011-01-11 14:28:20 - Uchwała Nr 27/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi ... (89.55 kB)
2011-01-11 14:31:23 - Uchwała Nr 28/6/III/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Żagańskiego ... (34.84 kB)
2011-03-02 10:55:28 - Uchwała Nr 29/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe. (33.06 kB)
2011-03-02 10:56:46 - Uchwała Nr 30/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. (32.36 kB)
2011-03-02 10:57:35 - Uchwała Nr 31/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. (62.68 kB)
2011-03-02 10:59:04 - Uchwała Nr 32/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ... (85.02 kB)
2011-03-02 10:59:53 - Uchwała Nr 33/6/IV/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany „Rocznego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi ... (68.68 kB)
2011-04-01 09:14:43 - Uchwała Nr 34/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Iłowa w roku budżetowym 2012 środków stanowiących fundusz sołecki. (33.09 kB)
2011-04-01 09:50:38 - Uchwała Nr 35/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (60.18 kB)
2011-04-01 09:55:48 - Uchwała Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa. (79.17 kB)
2011-04-01 09:56:37 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. (42.18 kB)
2011-04-01 09:57:04 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. (37.71 kB)
2011-04-01 09:58:28 - Uchwała Nr 37/6/V/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. (1.54 MB)
2011-05-24 13:53:51 - Uchwała Nr 38/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa ... (42.26 kB)
2011-05-24 13:54:24 - Uchwała Nr 39/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa ... (48.87 kB)
2011-05-24 13:54:43 - Uchwała Nr 40/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Miejską w Iłowej wniosku o uznanie za ochronne lasy Skarbu Państwa ... (44.47 kB)
2011-05-24 13:55:32 - Uchwała Nr 41/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Iłowej. (45.87 kB)
2011-05-24 13:56:40 - Uchwała Nr 42/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Klików w Gminie Iłowa na lata 2011-2019. (1.61 MB)
2011-05-24 13:58:20 - Uchwała Nr 43/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie określenia istotnych dla wspólnoty samorządowej zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. (36.71 kB)
2011-05-24 13:59:16 - Uchwała Nr 44/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie zakazu handlu na terenie przyległym do obiektu zabytkowego. (377.36 kB)
2011-05-24 14:00:04 - Uchwała Nr 45/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie skierowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego ... (35.63 kB)
2011-05-24 14:03:24 - Uchwała Nr 46/6/VI/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Iłowej przy ul.Żagańskiej 45/8. (36.33 kB)
2011-07-07 10:33:04 - Uchwała Nr 47/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iłowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy (29.23 kB)
2011-07-07 10:34:13 - Uchwała Nr 48/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Iłowej za 2010 rok. (29.51 kB)
2011-07-07 10:35:19 - Uchwała Nr 49/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. (32.22 kB)
2011-07-07 10:36:55 - Uchwała Nr 50/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. (3.92 MB)
2011-07-07 10:38:48 - Uchwała Nr 51/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (68.59 kB)
2011-07-07 10:39:33 - Uchwała Nr 52/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia (63.85 kB)
2011-07-07 10:44:55 - Uchwała Nr 53/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (65.51 kB)
2011-07-07 10:46:09 - Uchwała Nr 54/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocz (33.14 kB)
2011-07-07 10:46:53 - Uchwała Nr 55/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. (33.97 kB)
2011-07-07 10:47:42 - Uchwała Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zam (65.94 kB)
2011-07-07 10:48:23 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. (38.19 kB)
2011-07-07 10:48:42 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011r. (35.39 kB)
2011-07-07 10:49:33 - Uchwała Nr 57/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników. (40.79 kB)
2011-09-27 14:35:56 - Uchwała Nr 58/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żarskiego w 2011 roku. (33.19 kB)
2011-09-27 14:37:11 - Uchwała Nr 59/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2011 roku z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie ... (36.52 kB)
2011-09-27 14:38:52 - Uchwała Nr 60/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. (2.59 MB)
2011-09-27 14:40:43 - Uchwała Nr 61/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (240.48 kB)
2011-09-27 14:42:03 - Uchwała Nr 62/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie utworzenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie ... (81.79 kB)
2011-09-27 14:43:28 - Uchwała Nr 63/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistycz (1017.73 kB)
2011-09-27 14:44:29 - Uchwała Nr 64/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie określenia gminnych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym ... (48.07 kB)
2011-09-27 14:47:10 - Uchwała Nr 65/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia ... (1017.36 kB)
2011-09-27 14:49:09 - Uchwała Nr 66/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów ... (1015.32 kB)
2011-09-27 14:51:03 - Uchwała Nr 67/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (1016.47 kB)
2011-09-27 14:54:24 - Uchwała Nr 68/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Czerna. (1012.88 kB)
2011-09-27 14:55:39 - Uchwała Nr 69/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żaganiu na kadencję 2012-2015. (23.06 kB)
2011-09-27 14:56:54 - Uchwała Nr 70/6/VIII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej. (1013.06 kB)
2011-11-14 15:09:36 - Uchwała Nr 71/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iłowa. (32.87 kB)
2011-11-14 15:17:42 - Uchwała Nr 72/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Wsparcie Krajowego Systemu Ratowniczo ... (33.70 kB)
2011-11-14 15:20:34 - Uchwała Nr 73/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Rewitalizacja Placu Wolności". (33.48 kB)
2011-11-14 15:37:30 - Uchwała Nr 74/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej ... (33.83 kB)
2011-11-14 15:39:20 - Uchwała Nr 75/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej ... (34.20 kB)
2011-11-14 15:40:24 - Uchwała Nr 76/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie podjęcia zobowiązania w zakresie inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie zbiorników wodnych ... (33.36 kB)
2011-11-14 15:41:16 - Uchwała Nr 77/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (210.44 kB)
2011-11-14 15:42:30 - Uchwała Nr 78/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. (2.07 MB)
2011-11-14 15:44:23 - Uchwała Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podmiotach i przedmiotach opodatkowania oraz deklaracji ... (1017.74 kB)
2011-11-14 15:44:50 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (208.28 kB)
2011-11-14 15:45:09 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (214.33 kB)
2011-11-14 15:45:28 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (127.78 kB)
2011-11-14 15:45:49 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (133.64 kB)
2011-11-14 15:46:12 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (121.43 kB)
2011-11-14 15:46:33 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 79/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (124.01 kB)
2011-11-14 15:47:25 - Uchwała Nr 80/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego ... (37.29 kB)
2011-11-14 15:49:13 - Uchwała Nr 81/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej ... (39.49 kB)
2011-11-14 15:50:15 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. (82.38 kB)
2011-11-14 15:51:02 - Uchwała Nr 82/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Iłowa. (1018.79 kB)
2011-11-15 07:28:59 - Uchwała Nr 83/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy gminy Iłowa z organizacjami pozarządowymi ... (1.01 MB)
2011-11-15 07:29:52 - Uchwała Nr 84/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym składników mienia do korzystania. (1017.49 kB)
2011-11-15 07:30:35 - Uchwała Nr 85/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania gruntów komunalnych. (1018.07 kB)
2011-12-07 08:42:53 - Uchwała Nr 86/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały. (29.71 kB)
2011-12-07 08:44:04 - Uchwała Nr 87/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. (32.62 kB)
2011-12-07 08:44:28 - Uchwała Nr 88/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. (32.77 kB)
2011-12-07 08:44:56 - Uchwała Nr 89/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku. (32.59 kB)
2011-12-07 08:46:23 - Uchwała Nr 90/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2011 gminy Iłowa. (1.96 MB)
2011-12-07 08:47:42 - Uchwała Nr 91/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Iłowa na lata 2011-2018. (194.98 kB)
2011-12-07 08:50:26 - Uchwała Nr 92/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad najmu lokali użytkowych należących do zasobu gminy ... (1014.97 kB)
2011-12-07 08:51:30 - Uchwała Nr 93/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2012-2016. (1.08 MB)
2011-12-07 08:52:22 - Uchwała Nr 94/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. (1014.82 kB)
2011-12-07 08:53:18 - Uchwała Nr 95/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (38.39 kB)
2011-12-07 08:56:59 - Uchwała Nr 96/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2012. (838.32 kB)
2011-12-07 09:33:11 - Uchwała Nr 97/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej na 2012 rok dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (33.07 kB)
2011-12-07 09:34:27 - Uchwała Nr 98/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (1016.84 kB)
2011-12-07 09:35:41 - Uchwała Nr 99/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (1021.51 kB)
2011-12-07 09:36:52 - Uchwała Nr 100/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej. (1014.28 kB)
2011-12-07 09:39:58 - Uchwała Nr 101/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy ... (1014.23 kB)
2011-12-07 09:47:10 - Uchwała Nr 102/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz określenia zasad ustalania [...] opłaty od posiadania psów. (1016.80 kB)
2011-12-07 09:49:10 - Uchwała Nr 103/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Iłowa na 2012 rok. (86.95 kB)
2011-12-07 09:50:11 - Uchwała Nr 104/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Iłowa na 2012 rok. (60.96 kB)
2011-12-07 09:51:15 - Uchwała Nr 105/6/X/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia zasad korzystania z gminnych placów zabaw. (1015.47 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2010 - 2014
Skrócony opis: Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej VI kadencji
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2010-11-30 11:33:06
Data udostępnienia informacji: 2010-11-30 11:33:06
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-07 09:51:44

Wersja do wydruku...