Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-17 10:17:32 - Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (1.35 MB)
2011-01-17 10:23:09 - Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (329.32 kB)
2011-01-17 10:24:08 - Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (45.26 kB)
2011-01-17 10:26:11 - Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (488.98 kB)
2011-01-17 10:27:46 - Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (65.39 kB)
2011-01-17 10:28:11 - Zarządzenie Nr 7/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (64.95 kB)
2011-01-17 10:28:32 - Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (70.80 kB)
2011-01-17 10:29:04 - Zarządzenie Nr 9/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (58.20 kB)
2011-01-17 10:29:34 - Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (55.72 kB)
2011-01-20 14:56:28 - Zarządzenie Nr 11/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (33.96 kB)
2011-01-20 14:57:18 - Zarządzenie Nr 12/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Iłowa. (34.99 kB)
2011-03-10 11:16:45 - Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. (30.89 kB)
2011-03-10 11:19:36 - Zarządzenie Nr 13/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (35.20 kB)
2011-03-10 11:20:47 - Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (652.74 kB)
2011-03-10 11:22:28 - Zarządzenie Nr 15/11 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na oddanie w najem gruntu ... (22.78 kB)
2011-03-10 11:23:10 - Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Iłowej z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (433.34 kB)
2011-03-10 11:24:05 - Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (17.93 kB)
2011-03-10 11:25:15 - Zarządzenie Nr 18/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym ... (16.65 kB)
2011-03-10 11:27:00 - Zarządzenie Nr 20/11 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I i II przetargów na oddanie w najem gruntu ... (23.23 kB)
2011-03-15 11:18:47 - Zarządzenie Nr 19/11 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (636.73 kB)
2011-03-15 13:06:21 - Zarządzenie Nr 21/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia (366.19 kB)
2011-03-15 13:08:15 - Zarządzenie Nr 22/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (21.00 kB)
2011-03-29 08:05:39 - Zarządzenie Nr 23/11 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (411.84 kB)
2011-03-29 08:08:27 - Zarządzenie Nr 24/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie komisji konkursowej na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 roku. (16.71 kB)
2011-03-29 13:35:37 - Zarządzenie Nr 25/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Borowe na nową kadencję. (38.08 kB)
2011-03-29 13:36:50 - Zarządzenie Nr 26/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czerna na nową kadencję. (37.84 kB)
2011-03-29 13:37:24 - Zarządzenie Nr 27/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Czyżówek na nową kadencję. (38.91 kB)
2011-03-29 13:38:12 - Zarządzenie Nr 28/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska na nową kadencję. (38.97 kB)
2011-03-29 14:00:04 - Zarządzenie Nr 29/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików na nową kadencję. (37.80 kB)
2011-03-29 14:00:56 - Zarządzenie Nr 30/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Konin Żagański na nową kadencję. (38.61 kB)
2011-03-29 14:01:41 - Zarządzenie Nr 31/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Kowalice na nową kadencję. (38.11 kB)
2011-03-29 14:02:15 - Zarządzenie Nr 32/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Szczepanów na nową kadencję. (38.53 kB)
2011-03-29 14:02:49 - Zarządzenie Nr 33/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wilkowisko na nową kadencję. (38.41 kB)
2011-03-29 14:03:22 - Zarządzenie Nr 34/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Żaganiec na nową kadencję. (37.94 kB)
2011-03-31 13:16:42 - Zarządzenie Nr 35/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (19.98 kB)
2011-03-31 13:19:19 - Zarządzenie Nr 37/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu gminy Iłowa za 2010 r. (6.97 MB)
2011-03-31 13:20:16 - Zarządzenie Nr 38/11 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Iłowa. (88.83 kB)
2011-04-08 13:14:23 - Zarządzenie Nr 36/11 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011-2018. (165.31 kB)
2011-04-08 13:16:47 - Zarządzenie Nr 39/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych ... (22.59 kB)
2011-04-08 13:18:00 - Zarządzenie Nr 40/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (21.70 kB)
2011-04-08 13:19:24 - Zarządzenie Nr 41/11 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (655.54 kB)
2011-04-27 10:48:00 - Zarządzenie Nr 42/11 Burmistrza Iłowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (279.20 kB)
2011-04-29 10:36:45 - Zarządzenie Nr 43/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (32.29 kB)
2011-04-29 10:37:23 - Zarządzenie Nr 44/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.98 kB)
2011-05-05 10:41:29 - Zarządzenie Nr 45/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (40.83 kB)
2011-05-05 10:42:12 - Zarządzenie Nr 46/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (47.50 kB)
2011-05-05 10:42:47 - Zarządzenie Nr 47/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.81 kB)
2011-05-05 10:43:20 - Zarządzenie Nr 48/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.97 kB)
2011-05-05 10:45:02 - Zarządzenie Nr 50/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania ... (21.00 kB)
2011-05-11 09:14:16 - Zarządzenie Nr 49/11 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Iłowa. (324.66 kB)
2011-05-11 09:15:51 - Zarządzenie Nr 52/11 Burmistrza Iłowej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (18.96 kB)
2011-05-19 10:51:21 - Zarządzenie Nr 51/11 Burmistrza Iłowej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Iłowa. (39.57 kB)
2011-05-20 08:45:33 - Zarządzenie Nr 53/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej. (20.07 kB)
2011-05-20 08:46:22 - Zarządzenie Nr 54/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Szczepanowie. (18.81 kB)
2011-05-20 08:48:07 - Zarządzenie Nr 56/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (19.21 kB)
2011-05-20 08:49:27 - Zarządzenie Nr 57/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej do zarządania mieniem ... (30.17 kB)
2011-05-20 08:51:02 - Zarządzenie Nr 58/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej do zarządania mieniem ... (32.95 kB)
2011-05-20 08:51:42 - Zarządzenie Nr 59/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Szczepanowie do zarządania mieniem ... (31.21 kB)
2011-05-24 08:35:32 - Zarządzenie Nr 61/11 Burmistrza Iłowej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Jankowa Żagańska. (39.48 kB)
2011-05-26 10:02:06 - Zarządzenie Nr 55/11 Burmistrza Iłowej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej. (18.82 kB)
2011-05-30 09:13:05 - Zarządzenie Nr 60/11 Burmistrza Iłowej z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (457.70 kB)
2011-05-30 09:26:07 - Zarządzenie Nr 62/11 Burmistrza Iłowej z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (20.06 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2010 - 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2010-12-01 10:25:19
Data udostępnienia informacji: 2010-12-01 10:25:19
Data ostatniej aktualizacji: 2011-05-30 09:26:18

Wersja do wydruku...