Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-06-27 14:48:34 - Otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 r. zadań publicznych (...) „Przeciwdziałanie patologiom społecznym” (53.91 kB)
2008-07-02 08:59:36 - Burmistrz Iłowej ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w Czernej w 2008 roku. (37.55 kB)
2008-08-07 14:38:47 - Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego (90.86 kB)
2008-08-26 13:25:03 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego. (59.82 kB)
2008-10-06 09:24:03 - Budowa stopnia hydroenergetycznego na rzece Czerna w m. Czerna gmina Iłowa. (78.61 kB)
2008-10-15 09:17:52 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - stacja bazowa. (91.86 kB)
2008-10-15 09:19:11 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie wyborów na sołtysa sołectwa Borowe. (23.93 kB)
2008-12-23 13:20:10 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego - Budowa wodociągu w obrębie Czyżówek gmina Iłowa. (69.07 kB)
2009-01-12 15:13:25 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1078F" (81.42 kB)
2009-01-12 15:14:33 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1080F" (70.37 kB)
2009-01-28 12:22:36 - Postanowienie Burmistrza Iłowej ws. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1078F ..." (214.08 kB)
2009-01-28 12:23:07 - Postanowienie Burmistrza Iłowej ws. przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1080F ..." (218.59 kB)
2009-02-19 15:12:55 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1078F" (130.67 kB)
2009-02-19 15:13:38 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie zebrania dowodów i materiałów do wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi powiatowej nr 1080F" (124.87 kB)
2009-04-10 13:56:57 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej - budowa sieci wodociągowej wsi Żaganiec wraz z przyłączem do istniejącej sieci wsi Wilkowisko. (161.22 kB)
2009-04-16 13:36:44 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie przebudowy istniejącego gruntowego dojazdu pożarowego. (138.14 kB)
2009-04-21 11:45:48 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Żaganiec wraz z przyłączem do istniejącej sieci wodociągowej we wsi Wilkowisko. (170.56 kB)
2009-04-22 11:47:59 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie czterech oczek wodnych ... (156.33 kB)
2009-04-22 12:04:18 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odbudowie dwóch zbiorników retencyjnych poprzez naprawę istniejących grobli ... (164.11 kB)
2009-05-15 10:20:52 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie budowy stacji paliw płynnych wraz z pawilonem handlowym ... (130.58 kB)
2009-06-04 09:11:23 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej - Budowa sieci wodociągowej we wsi Żaganiec wraz z przyłączem do istniejącej sieci we wsi Wilkowisko - decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. (114.42 kB)
2009-06-16 14:16:53 - Postanowienie Burmistrza Iłowej w sprawie wątpliwości co do postanowienia GK.V.7625-1/09 z dnia 27.01.2009 r. (487.80 kB)
2009-06-16 14:17:40 - Postanowienie Burmistrza Iłowej w sprawie wątpliwości co do postanowienia GK.V.7625-1/09 z dnia 03.03.2009 r. (605.53 kB)
2009-06-16 14:19:43 - Postanowienie Burmistrza Iłowej w sprawie wniosku Starostwa Powiatu Żagańskiego znak FUE-I-3090/63/09 z dnia 15.06.2009 r. (250.18 kB)
2009-06-16 14:21:36 - Postanowienie Burmistrza Iłowej w sprawie wniosku Starostwa Powiatu Żagańskiego dotyczącego sprostowania postanowienia Burmistrza Iłowej z dnia 27.01.2009 r. (206.32 kB)
2009-07-03 09:48:39 - Postanowienie Burmistrza Iłowej dotyczące sprostowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich. (165.21 kB)
2009-09-24 13:32:37 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia ... (164.48 kB)
2009-09-24 14:25:21 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie wydania decyzji (..) dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji bazowej ERA ... (142.85 kB)
2009-11-17 09:17:26 - Burmistrz Iłowej ogłasza konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2010 r. zadań publicznych - utrzymanie biura Komisji RPA. (102.08 kB)
2009-11-17 09:19:37 - Burmistrz Iłowej ogłasza konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2010 r. zadań publicznych - "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości". (112.29 kB)
2009-12-04 13:21:41 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie budowy stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej sieci PLUS zlokalizowanej w Iłowej ... (120.77 kB)
2010-01-08 08:45:24 - Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację projektu "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości". (11.40 kB)
2010-01-08 08:45:45 - Informacja o wyniku konkursu ofert na realizację zadania: Utrzymanie biura komisji RPA. (7.38 kB)
2010-01-18 14:42:31 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej cyfrowej telefonii PLUS (127.32 kB)
2010-02-08 13:47:04 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (145.50 kB)
2010-02-12 11:09:33 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu linii kablowej 4 kV do budynków mieszkalnych ... (492.11 kB)
2010-02-26 15:29:29 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia (23.29 kB)
2010-03-02 15:11:55 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie budowy stacji bazowej ERA ... (26.62 kB)
2010-03-05 10:30:10 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o zakończeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu linii kablowej 4 kV ... (24.29 kB)
2010-03-12 14:14:46 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego ... (23.84 kB)
2010-03-15 15:08:32 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu linii kablowej ... (25.82 kB)
2010-03-23 12:49:21 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przebudowy drogi ul. Kościelna wraz z parkingami, oświetleniem i odwodnieniem ... (25.95 kB)
2010-03-25 08:00:44 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej SN 20kV i nn 0,4 kV ... (26.48 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2006 - 2010
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2008-06-25 15:00:58
Data udostępnienia informacji: 2008-06-25 15:00:58
Data ostatniej aktualizacji: 2010-03-25 08:00:55

Wersja do wydruku...