Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
    Praca w Urzędzie
    Praca w jednostkach gminnych
    Konkursy ofert
    Przetargi
       Budowa hali sportowej
       Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego
       Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa
       Przebudowa ulicy Ogrodowej
       Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków
       Modernizacja Przedszkola w Iłowej
       Remont świetlicy w Czyżówku
       Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania
       Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec
       Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18.
       Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa.
       Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej
       Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej
       Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II
       Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”
       Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”
       Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek
       Budowa mostu przy ul. Młyńskiej
       Inne przetargi
       Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej
       Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej
       Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej
       Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - II przetarg
       Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II
       Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I
       Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - III przetarg
       Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł.
       Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Iłowa.
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł.
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł.
       Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł.
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł
       Wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej.
       Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa
       Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej
       Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa 2012-2013
       Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego [...] w Iłowej 2012-2013
       Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 909.000,00 zł
       Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa
       Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II
       Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu
       Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap
       Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe
       Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa
    Zawiadomienia
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


URZĄD MIEJSKI > Ogłoszenia Urzędu > Przetargi
Aby mieć możliwość przeglądania/drukowania kosztorysów zapisanych w plikach *.KST należy pobrać i zainstalować darmową aplikację - NORMA - PRZEGLĄDARKA.


NORMA - PRZEGLĄDARKA - pobierz ze strony producentaZałączniki do pobrania: 2004-05-17 10:35:41 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 02 czerwca 2004 na roboty budowlane (80.38 kB)
2004-06-16 12:04:29 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 22 lipca 2004 na roboty budowlane (123.35 kB)
2004-07-12 08:07:50 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 28 lipca 2004 na roboty budowlane (technologia kotłowni) (127.16 kB)
2004-08-06 13:14:54 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 20 sierpnia 2004 na roboty budowlane (okna i remont sali gimnastycznej SP Iłowa) (133.67 kB)
2004-09-06 14:52:02 - II Ogłoszenie o przetargu z dnia 14 września 2004 na roboty budowlane (okna i remont sali gimnastycznej SP Iłowa) (133.91 kB)
2004-09-09 15:20:54 - Ogłoszenie Łużyckiego Związku Gmin na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia z dnia 11 10 2004. (104.80 kB)
2004-11-10 14:34:31 - Ogłoszenie o przetargu w dniu 25 listopada 2004 na usługi (utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej) (124.77 kB)
2004-12-02 13:26:13 - Drugie Ogłoszenie o przetargu w dniu 14 grudnia 2004 na usługi (utrzymanie stadionu i boiska w Iłowej) (124.99 kB)
2005-03-31 12:40:10 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 23 maja 2005 (Wymiana instalacji c.o. w szkole podstawowej i gimnazjum) (121.76 kB)
2005-06-30 13:16:04 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 20 lipca 2005 (Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) (124.64 kB)
2005-07-20 10:23:10 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 12 sierpnia 2005 na udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Modernizacja dachu budynku szkoły podstawowej w Iłowej" (64.84 kB)
2005-08-05 12:56:52 - Ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego Gminie Iłowa (73.81 kB)
2005-08-11 11:55:29 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EUR na udzielenie krtedytu długoterminowego Gminie Iłowa w celu sfinansowania zadania inwestycyjnego z dnia 26 sierpnia 2005r. (68.48 kB)
2005-11-23 10:09:32 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 17.11.2005 na utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego i boiska sportowego. (277.17 kB)
2005-12-22 13:59:22 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Iłowa w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Modernizacja drogi gminnej w Ja (68.01 kB)
2006-01-20 10:13:24 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 17.01.2006 na modernizację świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu. (155.46 kB)
2006-02-20 14:07:48 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 15.02.2006 na modernizację świetlicy wiejskiej w Czernej i urządzenie przyległego do niej terenu. (136.87 kB)
2006-03-07 14:42:25 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 22.02.2006 na przebudowę ulic: Piaskowej, bez nazwy(dz. nr 286) i Poniatowskiego w Iłowej (136.37 kB)
2006-04-06 14:49:09 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 06.04.2006 na budowę obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim. (134.78 kB)
2006-05-10 13:56:38 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 10.05.2006 r. na Modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej – etap IV (134.93 kB)
2006-05-29 14:13:28 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na modernizację budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej – etap IV (153.06 kB)
2006-06-09 10:16:01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę obiektów kulturalno-rekreacyjnych w Koninie Żagańskim (135.20 kB)
2006-08-09 13:48:17 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 08.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Iłowej (67.50 kB)
2006-08-10 07:03:34 - Załącznik nr 1 (SIWZ) do ogłoszenia o przetargu z dnia 08.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Iłowej (220.56 kB)
2006-08-10 07:05:13 - Załącznik nr 2 (ST) do ogłoszenia o przetargu z dnia 08.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Iłowej (282.74 kB)
2006-09-05 13:26:15 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (265.13 kB)
2006-09-05 13:33:31 - Załącznik nr 1 (SIWZ) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (253.28 kB)
2006-09-05 13:35:20 - Załącznik nr 2 (ST) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (265.47 kB)
2006-09-07 14:26:11 - Załącznik nr 3 (KOSZTORYS OFERTOWY - przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (89.14 kB)
2006-09-07 14:31:35 - Załącznik nr 4 (PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącze kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej ) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (98.42 kB)
2006-09-07 14:34:48 - Załącznik nr 5 (KOSZTORYS OFERTOWY - przyłącze wodociągowe) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (84.00 kB)
2006-09-07 14:37:16 - Załącznik nr 6 (PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącze wodociągowe) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (92.61 kB)
2006-09-07 15:29:29 - Załącznik nr 7 (KOSZTORYSY - pliki *.KST) do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 25.08.2006 r. na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (12.99 kB)
2006-10-19 07:55:23 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 19.10.2006 na przebudowę drogi gminnej - obręb Czyżówek (etap I) (170.63 kB)
2006-10-24 07:31:18 - Ogłoszenie o przetargu z dnia 12.10.2006 r. na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (263.59 kB)
2006-10-24 10:23:52 - Załącznik nr 1 (SIWZ) do ogłoszenia o przetargu z dnia z dnia 12.10.2006 r. na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (246.41 kB)
2006-10-24 14:43:28 - Załącznik nr 2 (ST) do ogłoszenia o przetargu z dnia z dnia 12.10.2006 r. na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (276.29 kB)
2006-10-31 08:00:51 - Załącznik nr 3 (KOSZTORYS - 3 Maja) do ogłoszenia o przetargu z dnia z dnia 12.10.2006 r. na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (41.02 kB)
2006-10-31 08:14:01 - Załącznik nr 4 (KOSZTORYS ODWODNIENIA - 3 Maja ) do ogłoszenia o przetargu z dnia z dnia 12.10.2006 r. na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (33.83 kB)
2006-11-10 09:40:54 - Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2006 na wyłonienie wykonawcy usług przewozowych polegających na dowożeniu dzieci z terenu gminy Iłowa do szkół podstawowych i gimnazjum. (130.69 kB)
2006-11-15 14:16:33 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 14.11.2006 na modernizację ulic 3 Maja i Strzeleckiej w Iłowej (170.63 kB)
2006-11-29 11:52:25 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 28.11.2006 na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa (129.63 kB)
2008-01-07 15:53:19 - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ogłasza przetarg nieograniczony (26.52 kB)
2008-02-21 07:42:23 - II przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Pułaskiego 24 (28.40 kB)
2008-02-21 07:43:43 - III przetarg o prawo zawarcia umowy najmu na lokal użytkowy położony w Iłowej przy ul. Żagańskiej 12 (32.80 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenia o zamówieniach
Skrócony opis: Ogłoszenia o zamówieniach Urzędu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych
Podmiot udostępniający: Urząd Mejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Miśków
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Miśków
Osoba, która wprowadzała dane: Paweł Szurmiński
Data wytworzenia informacji: 2004-05-26 09:57:48
Data udostępnienia informacji: 2004-05-26 09:57:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-21 07:44:41

Wersja do wydruku...