Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
    Kadencja 2002 - 2006
    Kadencja 2006 - 2010
    Kadencja 2010 - 2014
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-07-08 13:32:16 - Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (283KB) (282.73 kB)
2008-07-08 13:37:09 - Zarządzenie Nr 2/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (130KB) (129.17 kB)
2008-07-08 13:37:55 - Zarządzenie Nr 3/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (109KB) (108.99 kB)
2008-07-08 13:42:06 - Zarządzenie Nr 4/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (132KB) (131.81 kB)
2008-07-08 13:43:53 - Zarządzenie Nr 5/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (90KB) (89.67 kB)
2008-07-08 13:46:23 - Zarządzenie Nr 6/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/06 Burmistrza Iłowej z dnia 15 grudnia 2006 r. (75KB) (74.89 kB)
2008-07-08 13:56:19 - Zarządzenie Nr 7/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 541/06 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu ... (111KB) (110.75 kB)
2008-07-08 14:00:17 - Zarządzenie Nr 8/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (112KB) (111.95 kB)
2008-07-08 14:02:36 - Zarządzenie Nr 9/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (98KB) (97.73 kB)
2008-07-08 14:04:18 - Zarządzenie Nr 10/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (181KB) (180.80 kB)
2008-07-08 14:06:05 - Zarządzenie Nr 11/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (191KB) (190.21 kB)
2008-07-08 14:09:10 - Zarządzenie Nr 12/06 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (156KB) (155.34 kB)
2008-07-08 14:12:42 - Zarządzenie Nr 13/06 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (169KB) (168.74 kB)
2008-07-08 14:14:30 - Zarządzenie Nr 14/06 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (163KB) (162.75 kB)
2008-07-08 14:16:42 - Zarządzenie Nr 15/06 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych stanowiących dochód budżetu Gminy Iłowa. (95KB) (94.75 kB)
2008-07-08 14:18:32 - Zarządzenie Nr 16/06 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości stanowiących ...(877KB) (876.40 kB)
2008-07-08 14:23:12 - Zarządzenie Nr 17/06 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (298KB) (297.83 kB)
2008-07-08 14:25:41 - Zarządzenie Nr 18/06 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (100KB) (99.50 kB)
2008-07-08 14:27:14 - Zarządzenie Nr 19/06 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (144KB) (143.29 kB)
2008-07-08 14:28:37 - Zarządzenie Nr 20/06 Burmistrza Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie umorzenia należności pieniężnych od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Iłowej. (57KB) (56.07 kB)
2008-07-08 14:45:52 - Zarządzenie Nr 21/07 Burmistrza Iłowej z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (58KB) (57.65 kB)
2008-07-08 14:48:59 - Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2007 r. (95KB) (94.49 kB)
2008-07-08 14:51:13 - Zarządzenie Nr 23/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (154KB) (153.68 kB)
2008-07-08 14:53:32 - Zarządzenie Nr 24/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (174KB) (173.83 kB)
2008-07-08 14:54:26 - Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (167KB) (166.18 kB)
2008-07-08 14:56:13 - Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej. (273KB) (272.52 kB)
2008-07-08 14:58:14 - Zarządzenie Nr 27/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Iłowej do spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom. (136KB) (135.39 kB)
2008-07-08 15:01:29 - Zarządzenie Nr 28/07 Burmistrza Iłowej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (310KB) (309.10 kB)
2008-07-08 15:04:08 - Zarządzenie Nr 29/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lutego 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. (331KB) (330.70 kB)
2008-07-08 15:06:05 - Zarządzenie Nr 30/07 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości nie zabud. ... (57KB) (56.59 kB)
2008-07-09 10:11:28 - Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Iłowej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (112KB) (111.42 kB)
2008-07-09 10:16:14 - Zarządzenie Nr 32/07 Burmistrza Iłowej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. (246KB) (245.59 kB)
2008-07-09 10:22:17 - Zarządzenie Nr 33/07 Burmistrza Iłowej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej do zarządzania mieniem ... (122KB) (121.15 kB)
2008-07-09 10:25:40 - Zarządzenie Nr 34/07 Burmistrza Iłowej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (90KB) (89.34 kB)
2008-07-09 10:30:39 - Zarządzenie Nr 35/07 Burmistrza Iłowej z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek ...(83KB) (82.45 kB)
2008-07-09 10:35:32 - Zarządzenie Nr 36/07 Burmistrza Iłowej z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej do zarządzania ... (124KB) (123.23 kB)
2008-07-09 10:40:31 - Zarządzenie Nr 37/07 Burmistrza Iłowej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (147KB) (146.81 kB)
2008-07-09 10:43:16 - Zarządzenie Nr 38/07 Burmistrza Iłowej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (118KB) (117.09 kB)
2008-07-09 10:44:43 - Zarządzenie Nr 39/07 Burmistrza Iłowej z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (71KB) (70.10 kB)
2008-07-09 10:46:50 - Zarządzenie Nr 40/07 Burmistrza Iłowej z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (121KB) (120.75 kB)
2008-07-09 10:52:12 - Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (75KB) (74.91 kB)
2008-07-09 10:58:46 - Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym ograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (48KB) (47.36 kB)
2008-07-09 11:00:53 - Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Iłowej z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko starszego referenta ds. kadrowych w Gminnym Zespole ... (203KB) (202.43 kB)
2008-07-09 11:03:36 - Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (72KB) (71.67 kB)
2008-07-09 11:07:54 - Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2006 r. (575KB) (574.51 kB)
2008-07-09 11:16:33 - Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Iłowej z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (50KB) (49.43 kB)
2008-07-09 11:21:56 - Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa na 2007 r. (62KB) (61.50 kB)
2008-07-09 11:23:28 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 47/07 z dnia 28 marca 2007 r. (445KB) (444.57 kB)
2008-07-09 11:24:16 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 47/07 z dnia 28 marca 2007 r. - część 1 (1093KB) (1.07 MB)
2008-07-09 11:25:36 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 47/07 z dnia 28 marca 2007 r. - część 2 (1086KB) (1.06 MB)
2008-07-09 11:27:13 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 47/07 z dnia 28 marca 2007 r. - część 3 (688KB) (687.41 kB)
2008-07-09 11:28:54 - Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (121KB) (120.78 kB)
2008-07-09 11:38:46 - Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (122KB) (121.73 kB)
2008-07-09 11:41:22 - Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (128KB) (127.32 kB)
2008-07-09 11:43:48 - Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (130KB) (129.97 kB)
2008-07-09 11:47:12 - Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (120KB) (119.29 kB)
2008-07-09 11:53:09 - Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (123KB) (122.37 kB)
2008-07-09 11:54:10 - Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (127KB) (126.89 kB)
2008-07-09 11:55:08 - Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (127KB) (126.59 kB)
2008-07-09 11:55:50 - Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (118KB) (117.68 kB)
2008-07-09 11:57:15 - Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa na nową kadencję. (121KB) (120.38 kB)
2008-07-09 11:58:21 - Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. (82KB) (81.60 kB)
2008-07-09 12:01:52 - Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (104KB) (103.12 kB)
2008-07-09 12:03:28 - Zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie odwołania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej ... (46KB) (45.12 kB)
2008-07-09 12:13:29 - Zarządzenie Nr 61/07 Burmistrza Iłowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (49KB) (48.56 kB)
2008-07-09 13:05:45 - Zarządzenie Nr 62/07 Burmistrza Iłowej z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. (52KB) (51.54 kB)
2008-07-09 13:10:07 - Zarządzenie Nr 63/07 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (166KB) (165.37 kB)
2008-07-09 13:13:18 - Zarządzenie Nr 64/07 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (143KB) (142.82 kB)
2008-07-09 13:16:27 - Zarządzenie Nr 65/07 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (165KB) (164.77 kB)
2008-07-09 13:21:07 - Zarządzenie Nr 66/07 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (131KB) (130.82 kB)
2008-07-09 13:26:00 - Zarządzenie Nr 67/07 Burmistrza Iłowej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (197KB) (196.44 kB)
2008-07-09 13:29:17 - Zarządzenie Nr 68/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (142KB) (141.19 kB)
2008-07-09 13:32:07 - Zarządzenie Nr 69/07 Burmistrza Iłowej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (52KB) (51.88 kB)
2008-07-09 13:33:37 - Zarządzenie Nr 70/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (59KB) (58.79 kB)
2008-07-09 13:34:39 - Zarządzenie Nr 71/07 Burmistrza Iłowej z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (200KB) (199.30 kB)
2008-07-09 13:38:36 - Zarządzenie Nr 72/07 Burmistrza Iłowej z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (139KB) (138.68 kB)
2008-07-09 13:41:51 - Zarządzenie Nr 73/07 Burmistrza Iłowej z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (110KB) (109.74 kB)
2008-07-09 13:43:16 - Zarządzenie Nr 74/07 Burmistrza Iłowej z dnia 2 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (139KB) (138.58 kB)
2008-07-09 13:44:05 - Zarządzenie Nr 75/07 Burmistrza Iłowej z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (91KB) (90.20 kB)
2008-07-09 13:50:23 - Zarządzenie Nr 76/07 Burmistrza Iłowej z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie Procedury Prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Iłowa. (210KB) (209.98 kB)
2008-07-09 13:53:02 - Zarządzenie Nr 77/07 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (41KB) (40.88 kB)
2008-07-09 13:56:42 - Zarządzenie Nr 78/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (83KB) (82.90 kB)
2008-07-09 13:58:52 - Zarządzenie Nr 79/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej do zarządzania mieniem ... (84KB) (83.37 kB)
2008-07-09 14:01:40 - Zarządzenie Nr 80/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (161KB) (160.65 kB)
2008-07-09 14:06:48 - Zarządzenie Nr 81/07 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Wilkowisko. (121KB) (120.57 kB)
2008-07-09 14:15:23 - Zarządzenie Nr 82/07 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików. (116KB) (115.01 kB)
2008-07-09 14:17:29 - Zarządzenie Nr 83/07 Burmistrza Iłowej z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (96KB) (95.60 kB)
2008-07-09 14:20:28 - Zarządzenie Nr 84/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (76KB) (75.76 kB)
2008-07-09 14:23:13 - Zarządzenie Nr 85/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. (59KB) (58.29 kB)
2008-07-09 14:25:16 - Zarządzenie Nr 86/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 czerwca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa Sołectwa Klików. (122KB) (121.91 kB)
2008-07-09 14:27:12 - Zarządzenie Nr 87/07 Burmistrza Iłowej z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (109KB) (108.36 kB)
2008-07-09 14:29:00 - Zarządzenie Nr 88/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ... (194KB) (193.12 kB)
2008-07-09 14:32:27 - Zarządzenie Nr 89/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. (166KB) (165.46 kB)
2008-07-09 14:36:00 - Zarządzenie Nr 90/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbywanie nieruchomości ... (706KB) (705.50 kB)
2008-07-10 10:31:14 - Zarządzenie Nr 91/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (88KB) (87.10 kB)
2008-07-10 10:37:39 - Zarządzenie Nr 92/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (557KB) (556.11 kB)
2008-07-10 10:39:05 - Zarządzenie Nr 93/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (148KB) (147.01 kB)
2008-07-10 10:41:14 - Zarządzenie Nr 94/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci ... (74KB) (73.63 kB)
2008-07-10 10:44:37 - Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (209KB) (208.14 kB)
2008-07-10 10:47:04 - Zarządzenie Nr 96/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (99KB) (98.84 kB)
2008-07-10 10:49:15 - Zarządzenie Nr 97/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Iłowej. (60KB) (59.47 kB)
2008-07-10 10:57:26 - Zarządzenie Nr 98/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Miejskiego w Iłowej do zarządzania mieniem ... (89KB) (88.23 kB)
2008-07-10 11:00:01 - Zarządzenie Nr 99/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 sieprnia 2007 r. zmieniające Zarządzenie Nr 95/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 lipca 2007 r. (67KB) (66.74 kB)
2008-07-10 11:09:37 - Zarządzenie Nr 100/07 Burmistrza Iłowej z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości ... (43KB) (42.51 kB)
2008-07-10 11:14:28 - Zarządzenie Nr 101/07 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (216KB) (215.52 kB)
2008-07-10 11:17:12 - Zarządzenie Nr 102/07 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (98KB) (97.61 kB)
2008-07-10 11:26:57 - Zarządzenie Nr 103/07 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (115KB) (114.99 kB)
2008-07-10 11:28:17 - Zarządzenie Nr 104/07 Burmistrza Iłowej z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (248KB) (247.85 kB)
2008-07-10 11:29:19 - Zarządzenie Nr 105/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2007 r. (724KB) (723.80 kB)
2008-07-10 11:31:47 - Zarządzenie Nr 106/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (163KB) (162.79 kB)
2008-07-10 11:34:17 - Zarządzenie Nr 107/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (118KB) (117.70 kB)
2008-07-10 15:07:52 - Zarządzenie Nr 108/07 Burmistrza Iłowej z dnia 10 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (137KB) (136.28 kB)
2008-07-10 15:10:49 - Zarządzenie Nr 109/07 Burmistrza Iłowej z dnia 11 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu wyborczego do przeprowadzenia na terenie Gminy Iłowa wyborów do Sejmu i Senatu ... (75KB) (74.98 kB)
2008-07-10 15:13:12 - Zarządzenie Nr 110/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (98KB) (97.98 kB)
2008-07-11 08:00:04 - Zarządzenie Nr 111/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (123KB) (122.65 kB)
2008-07-11 08:02:10 - Zarządzenie Nr 112/07 Burmistrza Iłowej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (127KB) (126.71 kB)
2008-07-11 08:04:09 - Zarządzenie Nr 113/07 Burmistrza Iłowej z dnia 14 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (133KB) (132.25 kB)
2008-07-11 08:05:48 - Zarządzenie Nr 114/07 Burmistrza Iłowej z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (77KB) (76.33 kB)
2008-07-11 08:08:35 - Zarządzenie Nr 115/07 Burmistrza Iłowej z dnia 24 września 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (99KB) (98.24 kB)
2008-07-11 08:10:47 - Zarządzenie Nr 116/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu i Senatu RP. (322KB) (321.65 kB)
2008-07-11 08:14:14 - Zarządzenie Nr 117/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (124KB) (123.76 kB)
2008-07-11 08:16:23 - Zarządzenie Nr 118/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (110KB) (109.05 kB)
2008-07-11 08:17:52 - Zarządzenie Nr 119/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej ... (183KB) (182.33 kB)
2008-07-11 08:21:33 - Zarządzenie Nr 120/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 września 2007 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ... (184KB) (183.66 kB)
2008-07-11 10:22:36 - Zarządzenie Nr 121/07 Burmistrza Iłowej z dnia 16 października 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 17 października 2007 r. przetargu na oddanie w dzierżawę ... (73KB) (72.18 kB)
2008-07-11 10:26:13 - Zarządzenie Nr 122/07 Burmistrza Iłowej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (115KB) (114.70 kB)
2008-07-11 10:27:42 - Zarządzenie Nr 123/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (131KB) (130.62 kB)
2008-07-11 10:29:27 - Zarządzenie Nr 124/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (139KB) (138.14 kB)
2008-07-16 08:36:12 - Zarządzenie Nr 125/07 Burmistrza Iłowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przygotowania projektu budżetu Gminy Iłowa na 2008 r. (59KB) (58.69 kB)
2008-07-16 08:40:33 - Załącznik Nr I - Projekt uchwały budżetowej na 2008 r. (324KB) (323.48 kB)
2008-07-16 08:44:44 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (738KB) (737.13 kB)
2008-07-16 08:48:37 - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (1014KB) (1013.86 kB)
2008-07-16 08:51:46 - Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (199KB) (198.34 kB)
2008-07-16 08:54:01 - Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (547KB) (547.00 kB)
2008-07-16 08:56:19 - Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (192KB) (191.29 kB)
2008-07-16 08:59:25 - Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (75KB) (74.58 kB)
2008-07-16 09:01:18 - Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (73KB) (72.15 kB)
2008-07-16 09:03:26 - Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (54KB) (53.86 kB)
2008-07-16 09:04:05 - Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (106KB) (105.55 kB)
2008-07-16 09:05:40 - Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (42KB) (41.60 kB)
2008-07-16 09:06:46 - Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (43KB) (42.42 kB)
2008-07-16 09:10:06 - Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (50KB) (49.02 kB)
2008-07-16 09:12:28 - Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (72KB) (71.59 kB)
2008-07-16 09:13:15 - Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Iłowej. (65KB) (64.21 kB)
2008-07-16 09:14:54 - Załącznik Nr II - Objaśnienia do projektu Uchwały Budżetowej. (1164KB) (1.14 MB)
2008-07-16 09:19:53 - Załącznik Nr II - Objaśnienia do projektu Uchwały Budżetowej - c.d. (919KB) (918.89 kB)
2008-07-16 09:22:09 - Gminny program przeciwdziałania alkoholizmowi. Gminny program przeciwdziałania narkomanii (449KB) (448.17 kB)
2008-07-16 09:24:17 - Załącznik Nr III - Informacja o stanie mienia komunalnego. (342KB) (341.23 kB)
2008-07-16 09:26:04 - Załącznik Nr IV - Prognoza długu na koniec roku i lata następne. (151KB) (150.63 kB)
2008-07-16 09:34:56 - Zarządzenie Nr 126/07 Burmistrza Iłowej z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 19 listopada 2007 r. przetargu na oddanie w dzierżawę ... (73KB) (72.60 kB)
2008-07-16 09:41:36 - Zarządzenie Nr 127/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (125KB) (124.05 kB)
2008-07-16 09:44:02 - Zarządzenie Nr 128/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (198KB) (197.46 kB)
2008-07-16 09:46:40 - Zarządzenie Nr 129/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (153KB) (152.34 kB)
2008-07-16 09:48:08 - Zarządzenie Nr 130/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (126KB) (125.20 kB)
2008-07-16 09:52:58 - Zarządzenie Nr 131/07 Burmistrza Iłowej z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (146KB) (145.76 kB)
2008-07-16 10:05:32 - Zarządzenie Nr 132/07 Burmistrza Iłowej z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (217KB) (216.32 kB)
2008-07-16 10:12:22 - Zarządzenie Nr 133/07 Burmistrza Iłowej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (151KB) (150.58 kB)
2008-07-16 10:14:47 - Zarządzenie Nr 134/07 Burmistrza Iłowej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (138KB) (137.14 kB)
2008-07-16 10:16:20 - Zarządzenie Nr 135/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (182KB) (181.92 kB)
2008-07-16 10:42:46 - Zarządzenie Nr 136/07 Burmistrza Iłowej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej w zakresie selektywnej ... (66KB) (65.12 kB)
2008-07-16 10:46:27 - Zarządzenie Nr 137/07 Burmistrza Iłowej z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (180KB) (179.61 kB)
2008-07-16 10:55:33 - Zarządzenie Nr 138/07 Burmistrza Iłowej z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (140KB) (139.14 kB)
2008-07-16 12:16:52 - Zarządzenie Nr 139/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (50KB) (49.00 kB)
2008-07-16 12:22:27 - Zarządzenie Nr 140/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (45KB) (44.21 kB)
2008-07-16 12:25:29 - Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (280KB) (279.40 kB)
2008-07-16 12:27:31 - Zarządzenie Nr 142/07 Burmistrza Iłowej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (175KB) (174.02 kB)
2008-07-16 12:29:41 - Zarządzenie Nr 143/07 Burmistrza Iłowej z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ogłoszenie trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej ... (2285KB) (2.23 MB)
2008-07-16 12:36:38 - Zarządzenie Nr 144/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w opracowaniu układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (275KB) (274.44 kB)
2008-07-16 12:38:47 - Zarządzenie Nr 145/07 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (108KB) (107.88 kB)
2008-07-22 14:00:41 - Zarządzenie Nr 146/08 Burmistrza Iłowej z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Iłowa. (47KB) (46.45 kB)
2008-07-22 14:08:44 - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 146/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. (426KB) (425.65 kB)
2008-07-22 14:18:15 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 146/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. - część I (988KB) (987.87 kB)
2008-07-22 15:18:36 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 146/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. - część II (1041KB) (1.02 MB)
2008-07-24 08:04:51 - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 146/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. - część III (1032KB) (1.01 MB)
2008-07-24 08:06:56 - Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (206KB) (205.45 kB)
2008-07-24 08:14:22 - Zarządzenie Nr 148/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (296KB) (295.43 kB)
2008-07-24 08:15:52 - Zarządzenie Nr 149/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (296KB) (295.64 kB)
2008-07-24 08:31:48 - Zarządzenie Nr 150/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (250KB) (249.82 kB)
2008-07-24 08:37:13 - Zarządzenie Nr 151/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (270KB) (269.42 kB)
2008-07-24 08:47:03 - Zarządzenie Nr 152/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (336KB) (335.91 kB)
2008-07-24 08:49:57 - Zarządzenie Nr 153/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (369KB) (368.56 kB)
2008-07-24 08:51:23 - Zarządzenie Nr 154/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (563KB) (562.86 kB)
2008-07-24 08:53:40 - Zarządzenie Nr 155/08 Burmistrza Iłowej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych w 2008 r. (206KB) (205.08 kB)
2008-07-24 08:59:20 - Zarządzenie Nr 156/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (339KB) (338.78 kB)
2008-07-24 09:01:11 - Zarządzenie Nr 157/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (269KB) (268.00 kB)
2008-07-24 09:03:33 - Zarządzenie Nr 158/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (185KB) (184.80 kB)
2008-07-24 09:05:32 - Zarządzenie Nr 159/08 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (264KB) (263.54 kB)
2008-07-24 09:12:03 - Zarządzenie Nr 160/08 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (146KB) (145.39 kB)
2008-07-24 09:13:20 - Zarządzenie Nr 161/08 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (179KB) (178.27 kB)
2008-07-24 09:15:04 - Zarządzenie Nr 162/08 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (292KB) (291.36 kB)
2008-07-24 09:16:59 - Zarządzenie Nr 163/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (177KB) (176.49 kB)
2008-07-24 09:29:42 - Zarządzenie Nr 164/08 Burmistrza Iłowej z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (747KB) (746.29 kB)
2008-07-24 09:41:31 - Zarządzenie Nr 165/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (142KB) (141.17 kB)
2008-07-24 12:12:11 - Zarządzenie Nr 166/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (141KB) (140.02 kB)
2008-07-24 12:16:49 - Zarządzenie Nr 167/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (144KB) (143.23 kB)
2008-07-24 12:23:55 - Zarządzenie Nr 168/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (160KB) (159.07 kB)
2008-07-24 12:25:14 - Zarządzenie Nr 169/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2007 r. (953KB) (952.54 kB)
2008-07-24 12:27:46 - Zarządzenie Nr 170/08 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (62KB) (61.60 kB)
2008-07-24 12:31:16 - Zarządzenie Nr 171/08 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28 marca 2008 r. przetargu na oddanie w dzierżawę części gruntu ... (82KB) (81.69 kB)
2008-07-24 12:34:23 - Zarządzenie Nr 172/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2008 r. Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ... (63KB) (62.89 kB)
2008-07-24 12:39:43 - Zarządzenie Nr 173/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (78KB) (77.17 kB)
2008-07-24 12:43:13 - Zarządzenie Nr 174/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ... (83KB) (82.43 kB)
2008-07-24 12:54:02 - Zarządzenie Nr 175/08 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. (131KB) (130.47 kB)
2008-07-24 13:02:34 - Zarządzenie Nr 176/08 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (476KB) (475.32 kB)
2008-07-24 13:07:18 - Zarządzenie Nr 177/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (159KB) (158.21 kB)
2008-07-24 13:09:48 - Zarządzenie Nr 178/08 Burmistrza Iłowej z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (318KB) (317.10 kB)
2008-07-24 13:13:30 - Zarządzenie Nr 179/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. (62KB) (61.94 kB)
2008-07-24 13:15:43 - Zarządzenie Nr 180/08 Burmistrza Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (178KB) (177.99 kB)
2008-07-25 12:59:06 - Zarządzenie Nr 181/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (550KB) (549.45 kB)
2008-07-25 13:06:35 - Zarządzenie Nr 182/08 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (303KB) (302.91 kB)
2008-07-25 13:08:59 - Zarządzenie Nr 183/08 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (306KB) (305.81 kB)
2008-07-25 13:10:00 - Zarządzenie Nr 184/08 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (236KB) (235.07 kB)
2008-07-25 13:10:52 - Zarządzenie Nr 185/08 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (166KB) (165.22 kB)
2008-07-25 13:12:08 - Zarządzenie Nr 186/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Iłowej. (74KB) (73.74 kB)
2008-07-25 13:14:05 - Zarządzenie Nr 187/08 Burmistrza Iłowej z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 28 maja 2008 r. przetargu na oddanie w dzierżawę części gruntu ... (77KB) (76.62 kB)
2008-07-25 13:16:27 - Zarządzenie Nr 188/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych w roku szkolnym 07/08 (73KB) (72.06 kB)
2008-07-25 13:21:42 - Zarządzenie Nr 189/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (949KB) (948.48 kB)
2008-07-25 13:24:13 - Zarządzenie Nr 190/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (292KB) (291.14 kB)
2008-07-25 13:27:32 - Zarządzenie Nr 191/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie przyznanych stypendiów dla szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie Gminy Iłowa. (206KB) (205.31 kB)
2008-07-25 13:31:16 - Zarządzenie Nr 192/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (298KB) (297.15 kB)
2008-07-25 13:33:20 - Zarządzenie Nr 193/08 Burmistrza Iłowej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (196KB) (195.55 kB)
2008-07-25 13:35:17 - Zarządzenie Nr 194/08 Burmistrza Iłowej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (168KB) (167.72 kB)
2008-07-25 13:36:58 - Zarządzenie Nr 195/08 Burmistrza Iłowej z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (687KB) (686.45 kB)
2008-07-25 13:39:29 - Zarządzenie Nr 196/08 Burmistrza Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2007 rok. (52KB) (51.31 kB)
2008-07-25 13:41:32 - Zarządzenie Nr 197/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2008 r. (...) w związku z wakatem na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ... (58KB) (57.35 kB)
2008-07-25 13:58:13 - Zarządzenie Nr 198/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej. (172KB) (171.95 kB)
2008-07-25 14:03:46 - Zarządzenie Nr 199/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (641KB) (640.21 kB)
2008-07-25 14:05:35 - Zarządzenie Nr 200/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (450KB) (449.28 kB)
2008-07-25 14:07:13 - Zarządzenie Nr 201/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (581KB) (580.35 kB)
2008-07-25 14:09:14 - Zarządzenie Nr 202/08 Burmistrza Iłowej z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej. (264KB) (263.17 kB)
2008-07-25 14:11:05 - Zarządzenie Nr 203/08 Burmistrza Iłowej z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ...(58KB) (57.43 kB)
2008-07-25 14:14:47 - Zarządzenie Nr 204/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ... (90KB) (89.67 kB)
2008-09-10 08:34:13 - Zarządzenie Nr 205/08 Burmistrza Iłowej z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (75KB) (74.82 kB)
2008-09-10 08:36:01 - Zarządzenie Nr 206/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ... (102KB) (101.18 kB)
2008-09-10 08:38:22 - Zarządzenie Nr 207/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (71KB) (70.20 kB)
2008-09-10 08:40:24 - Zarządzenie Nr 208/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. (60KB) (59.95 kB)
2008-09-10 08:41:36 - Zarządzenie Nr 209/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej ... (79KB) (78.35 kB)
2008-09-10 08:44:47 - Zarządzenie Nr 210/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych ... (56KB) (55.44 kB)
2008-09-10 08:47:58 - Zarządzenie Nr 211/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. (54KB) (53.51 kB)
2008-09-10 08:50:02 - Zarządzenie Nr 212/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. (51KB) (50.33 kB)
2008-09-10 08:52:08 - Zarządzenie Nr 213/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (75KB) (74.77 kB)
2008-09-10 08:54:05 - Zarządzenie Nr 214/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatku mieszkaniowego. (58KB) (57.08 kB)
2008-09-10 08:56:08 - Zarządzenie Nr 215/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych. (65KB) (64.11 kB)
2008-09-10 08:58:06 - Zarządzenie Nr 216/08 Burmistrza Iłowej z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (311KB) (310.57 kB)
2008-09-10 09:00:14 - Zarządzenie Nr 217/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 29 sierpnia 2008 r. I przetargu na oddanie w dzierżawę ... (65KB) (64.72 kB)
2008-09-10 09:05:07 - Zarządzenie Nr 218/08 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r. (114KB) (113.16 kB)
2008-09-10 13:14:44 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. (579KB) (578.14 kB)
2008-09-10 13:19:54 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część I. (874KB) (873.11 kB)
2008-09-10 13:23:19 - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część II. (710KB) (709.49 kB)
2008-09-10 13:24:52 - Załącznik Nr 3 - Nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. (377KB) (376.76 kB)
2008-09-10 13:30:08 - Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część I (1159KB) (1.13 MB)
2008-09-10 13:32:06 - Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część II (942KB) (941.86 kB)
2008-09-10 13:33:44 - Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część III (839KB) (838.29 kB)
2008-09-10 13:35:08 - Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część IV (718KB) (717.83 kB)
2008-09-10 13:37:12 - Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część I (726KB) (725.72 kB)
2008-09-10 13:39:03 - Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 218/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. - część II (631KB) (630.88 kB)
2008-09-10 13:40:26 - Zarządzenie Nr 219/08 Burmistrza Iłowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (539KB) (538.90 kB)
2008-09-10 13:41:54 - Zarządzenie Nr 220/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2008 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Iłowej ... (88KB) (87.92 kB)
2008-09-10 13:43:33 - Zarządzenie Nr 221/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 września 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Iłowa ... (583KB) (582.32 kB)
2008-09-10 13:45:18 - Zarządzenie Nr 222/08 Burmistrza Iłowej z dnia 5 września 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (45KB) (44.41 kB)
2008-09-23 08:32:58 - Zarządzenie Nr 223/08 Burmistrza Iłowej z dnia 9 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (247KB) (246.44 kB)
2008-09-23 08:35:04 - Zarządzenie Nr 224/08 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż przyczepy niskopodwoziowej ... (53KB) (52.07 kB)
2008-09-23 08:38:57 - Zarządzenie Nr 225/08 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (174KB) (173.84 kB)
2008-09-23 08:41:07 - Zarządzenie Nr 226/08 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (168KB) (167.70 kB)
2008-09-23 08:42:44 - Zarządzenie Nr 227/08 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (95KB) (94.05 kB)
2008-09-23 08:44:10 - Zarządzenie Nr 228/08 Burmistrza Iłowej z dnia 15 września 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (142KB) (141.17 kB)
2008-09-24 11:17:52 - Zarządzenie Nr 229/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania ... (956KB) (955.66 kB)
2008-09-29 09:08:02 - Zarządzenie Nr 230/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (359KB) (358.65 kB)
2008-09-29 09:10:33 - Zarządzenie Nr 231/08 Burmistrza Iłowej z dnia 22 września 2008 r. w sprawie zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa. (131KB) (130.24 kB)
2008-11-05 09:44:33 - Zarządzenie Nr 232/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (286KB) (285.68 kB)
2008-11-05 09:46:34 - Zarządzenie Nr 233/08 Burmistrza Iłowej z dnia 6 października 2008 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży lokalu ... (58KB) (57.82 kB)
2008-11-05 09:49:08 - Zarządzenie Nr 234/08 Burmistrza Iłowej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (99KB) (98.61 kB)
2008-11-05 09:51:00 - Zarządzenie Nr 235/08 Burmistrza Iłowej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (151KB) (150.50 kB)
2008-11-05 09:52:42 - Zarządzenie Nr 236/08 Burmistrza Iłowej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (149KB) (148.77 kB)
2008-11-05 09:54:05 - Zarządzenie Nr 237/08 Burmistrza Iłowej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (131KB) (130.62 kB)
2008-11-05 09:55:13 - Zarządzenie Nr 238/08 Burmistrza Iłowej z dnia 13 października 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (173KB) (172.21 kB)
2008-11-05 09:56:29 - Zarządzenie Nr 239/08 Burmistrza Iłowej z dnia 21 października 2008 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w dniu 22 października 2008 r. I przetargu ... (63KB) (62.35 kB)
2008-11-05 09:58:11 - Zarządzenie Nr 240/08 Burmistrza Iłowej z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (473KB) (472.60 kB)
2008-11-24 10:13:14 - Zarządzenie Nr 241/08 Burmistrza Iłowej z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (370.54 kB)
2008-11-24 10:14:24 - Zarządzenie Nr 242/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (75.46 kB)
2008-11-24 10:16:10 - Zarządzenie Nr 243/08 Burmistrza Iłowej z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów natężenia ruchu pojazdów ... (237.75 kB)
2008-11-24 10:17:58 - Zarządzenie Nr 244/08 Burmistrza Iłowej z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie przygotowania projektu Budżetu Gminy Iłowa na 2009 r. (62.34 kB)
2008-11-24 10:20:00 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - część I (710.57 kB)
2008-11-24 10:24:05 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - część II (1.07 MB)
2008-11-24 10:25:01 - Załącznik Nr I do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - część III (1.03 MB)
2008-11-24 10:25:58 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - część I (1.15 MB)
2008-11-24 10:26:39 - Załącznik Nr II do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. - część II (941.36 kB)
2008-11-24 10:27:26 - Załącznik Nr III i Nr IV do Zarządzenia Burmistrza Iłowej Nr 244/08 z dnia 14 listopada 2008 r. (388.08 kB)
2008-12-17 09:55:56 - Zarządzenie Nr 245/08 Burmistrza Iłowej z dnia 18 listopada 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (305.03 kB)
2008-12-17 09:57:11 - Zarządzenie Nr 246/08 Burmistrza Iłowej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (541.88 kB)
2008-12-17 09:58:20 - Zarządzenie Nr 247/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (103.33 kB)
2008-12-17 09:59:38 - Zarządzenie Nr 248/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (156.08 kB)
2008-12-17 10:00:07 - Zarządzenie Nr 249/08 Burmistrza Iłowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (176.11 kB)
2008-12-17 10:00:52 - Zarządzenie Nr 250/08 Burmistrza Iłowej z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (93.33 kB)
2008-12-17 10:01:55 - Zarządzenie Nr 251/08 Burmistrza Iłowej z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (380.39 kB)
2008-12-29 10:00:12 - Zarządzenie Nr 253/08 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu ... (208.06 kB)
2009-01-09 09:00:44 - Zarządzenie Nr 252/08 Burmistrza Iłowej z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (433.27 kB)
2009-01-09 09:01:51 - Zarządzenie Nr 254/08 Burmistrza Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (46.60 kB)
2009-01-09 09:02:35 - Zarządzenie Nr 255/08 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (313.21 kB)
2009-01-09 09:04:08 - Zarządzenie Nr 256/08 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Iłowej uprawnienia w zakresie stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne ... (305.28 kB)
2009-03-18 14:25:04 - Zarządzenie Nr 258/09 Burmistrza Iłowej z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (1.10 MB)
2009-03-18 14:25:59 - Zarządzenie Nr 259/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w Budżecie Gminy Iłowa. (157.57 kB)
2009-03-18 14:27:08 - Zarządzenie Nr 260/09 Burmistrza Iłowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego. (63.76 kB)
2009-03-18 14:28:44 - Zarządzenie Nr 261/09 Burmistrza Iłowej z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (1.01 MB)
2009-03-18 14:30:33 - Zarządzenie Nr 262/09 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (120.69 kB)
2009-03-18 14:31:31 - Zarządzenie Nr 263/09 Burmistrza Iłowej z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (56.40 kB)
2009-03-18 14:32:30 - Zarządzenie Nr 264/09 Burmistrza Iłowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian Budżetu Gminy Iłowa. (324.04 kB)
2009-03-18 14:33:36 - Zarządzenie Nr 265/09 Burmistrza Iłowej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. (66.60 kB)
2009-03-18 14:35:09 - Zarządzenie Nr 266/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów ... (31.97 kB)
2009-03-30 11:05:27 - Zarządzenie Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2008 r. (428.97 kB)
2009-04-09 08:23:43 - Zarządzenie Nr 268/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (306.27 kB)
2009-04-09 08:26:38 - Zarządzenie Nr 269/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (179.33 kB)
2009-04-09 08:27:26 - Zarządzenie Nr 270/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (144.84 kB)
2009-04-09 08:27:53 - Zarządzenie Nr 271/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (139.30 kB)
2009-04-09 08:28:28 - Zarządzenie Nr 272/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (267.26 kB)
2009-04-09 08:30:05 - Zarządzenie Nr 273/09 Burmistrza Iłowej z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (72.10 kB)
2009-04-09 08:31:09 - Zarządzenie Nr 274/09 Burmistrza Iłowej z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (158.68 kB)
2009-04-09 08:32:10 - Zarządzenie Nr 275/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (118.73 kB)
2009-04-09 08:32:49 - Zarządzenie Nr 276/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (50.63 kB)
2009-06-15 12:18:28 - Zarządzenie Nr 277/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach dodatków mieszkaniowych. (64.36 kB)
2009-06-15 12:19:20 - Zarządzenie Nr 278/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (185.35 kB)
2009-06-15 12:20:17 - Zarządzenie Nr 279/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (160.46 kB)
2009-06-15 12:20:51 - Zarządzenie Nr 280/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (211.33 kB)
2009-06-15 12:21:17 - Zarządzenie Nr 281/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (214.72 kB)
2009-06-15 12:22:32 - Zarządzenie Nr 282/09 Burmistrza Iłowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do dokonywania zmian w planie wydatków. (68.82 kB)
2009-06-15 12:23:32 - Zarządzenie Nr 283/09 Burmistrza Iłowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ... (73.63 kB)
2009-06-15 12:27:16 - Zarządzenie Nr 284/09 Burmistrza Iłowej z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (1.17 MB)
2009-06-15 12:28:06 - Zarządzenie Nr 285/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (309.04 kB)
2009-06-15 12:28:54 - Zarządzenie Nr 286/09 Burmistrza Iłowej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (156.85 kB)
2009-06-15 12:29:23 - Zarządzenie Nr 287/09 Burmistrza Iłowej z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (170.88 kB)
2009-06-15 12:30:17 - Zarządzenie Nr 288/09 Burmistrza Iłowej z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (309.38 kB)
2009-06-15 12:31:37 - Zarządzenie Nr 289/09 Burmistrza Iłowej z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego ... (261.38 kB)
2009-06-15 12:33:21 - Zarządzenie Nr 290/09 Burmistrza Iłowej z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskieg (216.38 kB)
2009-06-15 12:34:13 - Zarządzenie Nr 291/09 Burmistrza Iłowej z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (177.03 kB)
2009-06-15 12:35:20 - Zarządzenie Nr 292/09 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej za 2008 rok. (48.36 kB)
2009-06-15 12:36:02 - Zarządzenie Nr 293/09 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (158.47 kB)
2009-06-15 12:36:31 - Zarządzenie Nr 294/09 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (310.25 kB)
2009-06-15 12:38:42 - Zarządzenie Nr 295/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na posłów do Parlamentu ... (291.95 kB)
2009-06-15 12:39:35 - Zarządzenie Nr 296/09 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (245.30 kB)
2009-06-15 12:40:55 - Zarządzenie Nr 297/09 Burmistrza Iłowej z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (380.78 kB)
2009-06-15 12:42:14 - Zarządzenie Nr 298/09 Burmistrza Iłowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargów ustnych na najem lokali użytkowych należących do zasobu Gminy Iłowa. (87.55 kB)
2009-06-30 10:45:17 - Zarządzenie Nr 299/09 Burmistrza Iłowej z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia zgłoszonych wniosków o przyznanie stypendiów motywacyjnych w roku szkolnym 2008/2009 (53.10 kB)
2009-06-30 10:46:38 - Zarządzenie Nr 300/09 Burmistrza Iłowej z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa. (71.83 kB)
2009-06-30 10:47:30 - Zarządzenie Nr 301/09 Burmistrza Iłowej z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (241.17 kB)
2009-06-30 10:49:27 - Zarządzenie Nr 302/09 Burmistrza Iłowej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie przyznanych stypendiach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie Gminy Iłowa. (148.67 kB)
2009-08-27 08:15:32 - Zarządzenie Nr 303/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (403.41 kB)
2009-08-27 08:17:16 - Zarządzenie Nr 304/09 Burmistrza Iłowej z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa zamówienia (385.43 kB)
2009-08-27 08:23:51 - Zarządzenie Nr 305/09 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (61.37 kB)
2009-08-27 08:32:41 - Zarządzenie Nr 306/09 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (65.42 kB)
2009-08-27 08:33:13 - Zarządzenie Nr 307/09 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (60.70 kB)
2009-08-27 08:33:45 - Zarządzenie Nr 308/09 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (60.47 kB)
2009-08-27 08:34:16 - Zarządzenie Nr 309/09 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (53.58 kB)
2009-08-27 08:38:05 - Zarządzenie Nr 310/09 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (25.23 kB)
2009-08-27 08:38:58 - Zarządzenie Nr 311/09 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (25.43 kB)
2009-08-27 08:39:30 - Zarządzenie Nr 312/09 Burmistrza Iłowej z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (25.71 kB)
2009-08-27 08:40:44 - Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (15.29 kB)
2009-08-27 08:42:04 - Zarządzenie Nr 314/09 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. nieruchomości niezabudowanej ... (17.89 kB)
2009-08-27 08:43:02 - Zarządzenie Nr 315/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (401.23 kB)
2009-08-27 08:43:49 - Zarządzenie Nr 316/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (30.15 kB)
2009-08-27 08:45:54 - Zarządzenie Nr 317/09 Burmistrza Iłowej z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (25.75 kB)
2009-08-27 08:46:55 - Zarządzenie Nr 318/09 Burmistrza Iłowej z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (16.43 kB)
2009-08-27 08:47:40 - Zarządzenie Nr 319/09 Burmistrza Iłowej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (44.54 kB)
2009-09-15 10:54:59 - Zarządzenie Nr 320/09 Burmistrza Iłowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (725.60 kB)
2009-09-15 10:56:16 - Zarządzenie Nr 321/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r. (868.16 kB)
2009-09-15 10:57:33 - Załącznik Nr 2 - Nr 8 do Zarządzenie Nr 321/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. (1.23 MB)
2009-09-15 10:58:33 - Załącznik Nr 9 do Zarządzenie Nr 321/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. (1.21 MB)
2009-09-15 10:59:32 - Załącznik Nr 10 do Zarządzenie Nr 321/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. (423.22 kB)
2009-09-15 11:01:03 - Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (611.58 kB)
2009-09-15 11:05:46 - Zarządzenie Nr 323/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "..." Przebudowa ul. Ogrodowej nr 101114 F w Iłowej ... (387.24 kB)
2009-09-15 11:07:06 - Zarządzenie Nr 324/09 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "..." Budowa wodociągu w sołectwach ... (389.19 kB)
2009-09-15 11:08:11 - Zarządzenie Nr 325/09 Burmistrza Iłowej z dnia 2 września 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "..." Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czyżówku ... (388.33 kB)
2009-10-05 11:19:43 - Zarządzenie Nr 326/09 Burmistrza Iłowej z dnia 9 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (346.58 kB)
2009-10-05 11:20:42 - Zarządzenie Nr 328/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (622.89 kB)
2009-10-05 11:21:58 - Zarządzenie Nr 329/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. nieruchomości niezabudowanych ... (18.29 kB)
2009-10-05 11:23:49 - Zarządzenie Nr 330/09 Burmistrza Iłowej z dnia 16 września 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. nieruchomości niezabudowanej ... (15.71 kB)
2009-10-05 11:24:45 - Zarządzenie Nr 331/09 Burmistrza Iłowej z dnia 21 września 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. nieruchomości niezabudowanych ... (16.96 kB)
2009-10-05 11:25:45 - Zarządzenie Nr 332/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (16.96 kB)
2009-10-26 11:54:10 - Zarządzenie Nr 333/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (773.48 kB)
2009-10-26 11:55:28 - Zarządzenie Nr 334/09 Burmistrza Iłowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (51.20 kB)
2009-10-26 11:56:50 - Zarządzenie Nr 335/09 Burmistrza Iłowej z dnia 14 października 2009 r. w sprawie sporządzenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami. (787.54 kB)
2009-11-18 07:58:34 - Zarządzenie Nr 340/09 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie przygotowania projektu Budżetu Gminy Iłowa na 2010 r. wraz z Załącznikiem Nr I. (2.70 MB)
2009-11-18 08:00:09 - Załącznik Nr II, Nr III, Nr IV do Zarządzenia Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2009 r. (936.60 kB)
2009-11-18 08:54:04 - Zarządzenie Nr 327/09 Burmistrza Iłowej z dnia 9 września 2009 r. w sprawie wyznaczenia punktów pomiarowych i powołania zespołu do wykonania pomiarów ... (93.12 kB)
2009-11-18 08:57:45 - Zarządzenie Nr 336/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (1.09 MB)
2009-11-18 08:58:43 - Zarządzenie Nr 337/09 Burmistrza Iłowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym ... (16.25 kB)
2009-11-18 08:59:35 - Zarządzenie Nr 338/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (855.98 kB)
2009-11-27 10:08:25 - Zarządzenie Nr 342/09 Burmistrza Iłowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania [...]"Budowa podciśnieniowej pompowni (379.87 kB)
2009-11-27 10:09:23 - Zarządzenie Nr 343/09 Burmistrza Iłowej z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (25.85 kB)
2009-11-27 12:46:16 - Zarządzenie Nr 341/09 Burmistrza Iłowej z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (841.90 kB)
2009-12-02 08:03:24 - Zarządzenie Nr 339/09 Burmistrza Iłowej z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania ... "Dowożenie dzieci do szkół ... (383.72 kB)
2009-12-30 10:17:21 - Zarządzenie Nr 344/09 Burmistrza Iłowej z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (354.48 kB)
2009-12-30 10:18:57 - Zarządzenie Nr 345/09 Burmistrza Iłowej z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetragu na sprzedaż pojadzu samochodowego OSP ... (18.70 kB)
2009-12-30 10:20:07 - Zarządzenie Nr 346/09 Burmistrza Iłowej z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (767.53 kB)
2009-12-30 10:21:02 - Zarządzenie Nr 347/09 Burmistrza Iłowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (34.23 kB)
2009-12-30 10:21:47 - Zarządzenie Nr 348/09 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (60.41 kB)
2009-12-30 10:31:18 - Zarządzenie Nr 349/09 Burmistrza Iłowej z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (59.45 kB)
2009-12-30 10:32:13 - Zarządzenie Nr 350/09 Burmistrza Iłowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (990.16 kB)
2009-12-30 10:33:14 - Zarządzenie Nr 351/09 Burmistrza Iłowej z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. (126.08 kB)
2010-01-05 09:35:45 - Zarządzenie Nr 355/10 Burmistrza Iłowej z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia trzech otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu ... (139.71 kB)
2010-01-06 09:26:37 - Zarządzenie Nr 352/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iłowej ... (41.18 kB)
2010-01-06 09:29:52 - Zarządzenie Nr 354/09 Burmistrza Iłowej z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania II przetargu na sprzedaż pojazdu samochodowego Ochotniczej Straży Pożarnej ... (18.03 kB)
2010-02-26 08:20:11 - Zarządzenie Nr 356/10 Burmistrza Iłowej z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (50.14 kB)
2010-02-26 08:20:45 - Zarządzenie Nr 357/10 Burmistrza Iłowej z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (48.55 kB)
2010-02-26 08:23:37 - Zarządzenie Nr 358/10 Burmistrza Iłowej z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ... na zadanie pod nazwą "Opracowanie kompleksowej dokumentacji ... (390.46 kB)
2010-02-26 08:25:02 - Zarządzenie Nr 359/10 Burmistrza Iłowej z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (315.35 kB)
2010-02-26 08:26:06 - Zarządzenie Nr 360/10 Burmistrza Iłowej z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (60.11 kB)
2010-03-05 11:12:53 - Zarządzenie Nr 361/10 Burmistrza Iłowej z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej ... "Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 ... (362.20 kB)
2010-03-17 09:19:35 - Zarządzenie Nr 362/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie zmian budżetu gminy Iłowa. (665.69 kB)
2010-03-30 11:25:17 - Zarządzenie Nr 363/10 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (31.46 kB)
2010-03-30 11:26:47 - Zarządzenie Nr 364/10 Burmistrza Iłowej z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie udzielenia 50% bonifikaty w opłacie z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ... (22.40 kB)
2010-03-30 11:29:03 - Zarządzenie Nr 365/10 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2009 r. (3.86 MB)
2010-03-30 11:30:20 - Zarządzenie Nr 366/10 Burmistrza Iłowej z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (516.14 kB)
2010-04-21 10:57:06 - Zarządzenie Nr 367/10 Burmistrza Iłowej z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (457.23 kB)
2010-04-21 11:03:42 - Zarządzenie Nr 368/10 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans ... (23.43 kB)
2010-04-21 11:06:24 - Zarządzenie Nr 370/10 Burmistrza Iłowej z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (67.89 kB)
2010-04-21 11:08:31 - Zarządzenie Nr 369/10 Burmistrza Iłowej z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (353.21 kB)
2010-04-23 11:43:06 - Zarządzenie Nr 371/10 Burmistrza Iłowej z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania II przetargu na sprzedaż pojazdu samochodowego ... (82.01 kB)
2010-04-27 10:08:41 - Zarządzenie Nr 372/10 Burmistrza Iłowej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych ... (60.28 kB)
2010-05-17 11:35:21 - Zarządzenie Nr 373/10 Burmistrza Iłowej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (614.92 kB)
2010-05-17 11:36:17 - Zarządzenie Nr 375/10 Burmistrza Iłowej z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (32.50 kB)
2010-05-17 11:37:44 - Zarządzenie Nr 376/10 Burmistrza Iłowej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży nieruchomości ... (15.26 kB)
2010-05-17 11:38:30 - Zarządzenie Nr 377/10 Burmistrza Iłowej z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (33.79 kB)
2010-05-17 11:39:44 - Zarządzenie Nr 378/10 Burmistrza Iłowej z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. (36.19 kB)
2010-05-19 13:21:20 - Zarządzenie Nr 374/10 Burmistrza Iłowej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Iłowa. (369.51 kB)
2010-05-31 15:14:15 - Zarządzenie Nr 379/10 Burmistrza Iłowej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Iłowa. (316.29 kB)
2010-05-31 15:14:54 - Zarządzenie Nr 380/10 Burmistrza Iłowej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. (48.82 kB)
2010-05-31 15:16:13 - Zarządzenie Nr 381/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (363.10 kB)
2010-05-31 15:17:59 - Zarządzenie Nr 383/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. (17.06 kB)
2010-05-31 15:19:15 - Zarządzenie Nr 384/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do wykonywania zmian w planie wydatków. (25.14 kB)
2010-05-31 15:20:29 - Zarządzenie Nr 385/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Iłowa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów ... (27.51 kB)
2010-06-23 13:00:12 - Zarządzenie Nr 382/10 Burmistrza Iłowej z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie przez Gminę Iłowa ... (380.83 kB)

Nazwa dokumentu: Kadencja 2006 - 2010
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2008-06-25 14:57:50
Data udostępnienia informacji: 2008-06-25 14:57:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-23 13:02:08

Wersja do wydruku...