Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
    Protokoły Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
       Komisja Do Spraw Publicznych
       Komisja Budżetu
       Komisja Rewizyjna
       Komisja Doraźna
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2011-01-28 12:32:21 - Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 9 grudnia 2010 r. (34.48 kB)
2011-01-28 12:33:47 - Protokół Nr 2/10 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 21 grudnia 2010 r. (21.84 kB)
2011-01-28 12:34:14 - Protokół Nr 3/10 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 29 grudnia 2010 r. (38.96 kB)
2011-01-28 12:34:44 - Protokół Nr 4/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 17 stycznia 2011 r. (88.12 kB)
2011-02-25 08:23:24 - Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 26 stycznia 2011 r. (64.05 kB)
2011-02-25 08:24:08 - Protokół Nr 6/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 16 lutego 2011 r. (47.59 kB)
2011-03-21 11:05:43 - Protokół Nr 7/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 23 lutego 2011 r. (53.58 kB)
2011-04-15 12:43:55 - Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 10 marca 2011 r. (68.45 kB)
2011-04-15 12:44:18 - Protokół Nr 9/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 23 marca 2011 r. (51.03 kB)
2011-05-09 10:03:08 - Protokół Nr 10/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 1 kwietnia 2011 r. (41.21 kB)
2011-05-13 08:27:46 - Protokół Nr 11/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 15 kwietnia 2011 r. (27.35 kB)
2011-05-20 08:38:31 - Protokół Nr 12/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 11 maja 2011 r. (66.84 kB)
2011-06-29 09:28:18 - Protokół Nr 13/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 1 czerwca 2011 r. (53.50 kB)
2011-07-12 08:26:55 - Protokół Nr 14/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 28 czerwca 2011 r. (61.78 kB)
2011-07-14 15:07:42 - Protokół Nr 15/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 5 lipca 2011 r. (60.67 kB)
2011-08-29 08:39:56 - Protokół Nr 16/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 13 lipca 2011 r. (73.23 kB)
2011-09-21 08:09:51 - Protokół Nr 17/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 24 sierpnia 2011 r. (97.70 kB)
2011-09-21 08:10:21 - Protokół Nr 18/11 z posiedzenia Komisji Do Spraw Publicznych z dnia 5 września 2011 r. (37.57 kB)

Nazwa dokumentu: Komisja Do Spraw Publicznych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2011-01-28 10:21:44
Data udostępnienia informacji: 2011-01-28 10:21:44
Data ostatniej aktualizacji: 2011-09-21 08:10:29

Wersja do wydruku...