Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
1 wrzesień 2003, poniedziałek 21
2 wrzesień 2003, wtorek 93
3 wrzesień 2003, środa 77
4 wrzesień 2003, czwartek 4
6 wrzesień 2003, sobota 5
7 wrzesień 2003, niedziela 15
8 wrzesień 2003, poniedziałek 96
9 wrzesień 2003, wtorek 18
10 wrzesień 2003, środa 6
11 wrzesień 2003, czwartek 13
12 wrzesień 2003, piątek 15
13 wrzesień 2003, sobota 37
14 wrzesień 2003, niedziela 9
30 sierpień 2004, poniedziałek 132
31 sierpień 2004, wtorek 178
1 wrzesień 2004, środa 96
2 wrzesień 2004, czwartek 168
3 wrzesień 2004, piątek 96
4 wrzesień 2004, sobota 69
5 wrzesień 2004, niedziela 106
6 wrzesień 2004, poniedziałek 103
7 wrzesień 2004, wtorek 111
8 wrzesień 2004, środa 133
9 wrzesień 2004, czwartek 117
10 wrzesień 2004, piątek 305
11 wrzesień 2004, sobota 126
12 wrzesień 2004, niedziela 75
5 wrzesień 2005, poniedziałek 1023
6 wrzesień 2005, wtorek 149
7 wrzesień 2005, środa 375
8 wrzesień 2005, czwartek 194
9 wrzesień 2005, piątek 73
10 wrzesień 2005, sobota 909
11 wrzesień 2005, niedziela 66
12 wrzesień 2005, poniedziałek 173
13 wrzesień 2005, wtorek 1095
14 wrzesień 2005, środa 147
15 wrzesień 2005, czwartek 115
16 wrzesień 2005, piątek 266
17 wrzesień 2005, sobota 195
18 wrzesień 2005, niedziela 114
4 wrzesień 2006, poniedziałek 224
5 wrzesień 2006, wtorek 293
6 wrzesień 2006, środa 403
7 wrzesień 2006, czwartek 311
8 wrzesień 2006, piątek 241
9 wrzesień 2006, sobota 237
10 wrzesień 2006, niedziela 425
11 wrzesień 2006, poniedziałek 263
12 wrzesień 2006, wtorek 513
13 wrzesień 2006, środa 307
14 wrzesień 2006, czwartek 337
15 wrzesień 2006, piątek 226
16 wrzesień 2006, sobota 207
17 wrzesień 2006, niedziela 229
3 wrzesień 2007, poniedziałek 514
4 wrzesień 2007, wtorek 608
5 wrzesień 2007, środa 901
6 wrzesień 2007, czwartek 517
7 wrzesień 2007, piątek 491
8 wrzesień 2007, sobota 214
9 wrzesień 2007, niedziela 225
10 wrzesień 2007, poniedziałek 486
11 wrzesień 2007, wtorek 709
12 wrzesień 2007, środa 591
13 wrzesień 2007, czwartek 486
14 wrzesień 2007, piątek 323
15 wrzesień 2007, sobota 173
16 wrzesień 2007, niedziela 195
1 wrzesień 2008, poniedziałek 1917
2 wrzesień 2008, wtorek 523
3 wrzesień 2008, środa 547
4 wrzesień 2008, czwartek 395
5 wrzesień 2008, piątek 559
6 wrzesień 2008, sobota 436
7 wrzesień 2008, niedziela 353
8 wrzesień 2008, poniedziałek 578
9 wrzesień 2008, wtorek 595
10 wrzesień 2008, środa 688
11 wrzesień 2008, czwartek 994
12 wrzesień 2008, piątek 520
13 wrzesień 2008, sobota 863
14 wrzesień 2008, niedziela 1983
6 wrzesień 2010, poniedziałek 459
7 wrzesień 2010, wtorek 399
8 wrzesień 2010, środa 473
9 wrzesień 2010, czwartek 413
10 wrzesień 2010, piątek 400
11 wrzesień 2010, sobota 257
12 wrzesień 2010, niedziela 175
13 wrzesień 2010, poniedziałek 238
14 wrzesień 2010, wtorek 255
15 wrzesień 2010, środa 235
16 wrzesień 2010, czwartek 538
17 wrzesień 2010, piątek 516
18 wrzesień 2010, sobota 419
19 wrzesień 2010, niedziela 285
5 wrzesień 2011, poniedziałek 391
6 wrzesień 2011, wtorek 320
7 wrzesień 2011, środa 489
8 wrzesień 2011, czwartek 593
9 wrzesień 2011, piątek 380
10 wrzesień 2011, sobota 283
11 wrzesień 2011, niedziela 405
12 wrzesień 2011, poniedziałek 344
13 wrzesień 2011, wtorek 565
14 wrzesień 2011, środa 277
15 wrzesień 2011, czwartek 401
16 wrzesień 2011, piątek 257
17 wrzesień 2011, sobota 311
18 wrzesień 2011, niedziela 329
3 wrzesień 2012, poniedziałek 427
4 wrzesień 2012, wtorek 410
5 wrzesień 2012, środa 532
6 wrzesień 2012, czwartek 530
7 wrzesień 2012, piątek 448
8 wrzesień 2012, sobota 404
9 wrzesień 2012, niedziela 642
10 wrzesień 2012, poniedziałek 532
11 wrzesień 2012, wtorek 1593
12 wrzesień 2012, środa 7991
13 wrzesień 2012, czwartek 2069
14 wrzesień 2012, piątek 1155
Sumaryczna ilość odwiedzin: 55858