Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Globalny rejestr zmian

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-09-14 07:38:45
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Wojciech Knap 2012-09-12 12:43:43
Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe Wojciech Knap 2012-09-12 12:41:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-09-07 12:00:20
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-09-05 11:59:47
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-09-05 11:45:31
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-09-05 11:44:43
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-09-05 11:44:00
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa ... Wojciech Knap 2012-09-05 07:35:47
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa ... Wojciech Knap 2012-09-04 14:50:47
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-09-04 13:40:53
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-09-04 13:35:03
Konsultacje dotyczące XVI sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-09-03 15:10:39
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-09-03 15:09:28
Projekty uchwał na XV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-09-03 15:05:44
Konsultacje dotyczące XV sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-09-03 15:05:23
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-08-20 20:56:08
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-08-17 15:33:14
Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-08-17 15:31:30
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Wojciech Knap 2012-08-08 10:57:03
Gminny system przeciwdziałania narkomanii Wojciech Knap 2012-08-08 10:54:25
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojciech Knap 2012-08-08 10:53:28
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciech Knap 2012-08-08 10:51:43
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-08-08 08:15:59
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-08-07 11:22:03
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-08-07 09:37:50
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-07-23 13:13:10
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-19 11:45:07
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-19 08:42:30
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2012-07-17 13:57:12
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-12 11:32:13
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-12 08:59:37
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-07-12 08:56:17
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2012-07-11 15:12:20
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-07-09 11:50:36
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-09 11:43:10
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-06 14:48:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-04 11:03:12
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-03 11:59:49
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-03 11:53:20
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-07-03 11:50:46
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Wojciech Knap 2012-07-03 11:39:46
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-07-02 14:41:09
Komisja Doraźna Wojciech Knap 2012-07-02 14:39:49
Konsultacje dotyczące XIV sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-07-02 11:32:12
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-07-02 11:29:00
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-07-02 11:06:57
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-07-02 11:04:25
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-07-02 11:02:35
Komisja doraźna Wojciech Knap 2012-07-02 11:01:09
Komisja doraźna Wojciech Knap 2012-07-02 11:00:29
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-07-02 10:57:07
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Wojciech Knap 2012-06-14 14:18:05
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-06-14 10:17:02
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-06-12 14:55:28
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-06-12 14:30:22
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-06-08 09:34:13
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2012-06-06 13:26:15
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-06-06 12:47:01
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-06-05 12:08:15
Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-06-05 12:07:53
Konsultacje dotyczące XIII sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-06-05 12:07:16
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-06-04 12:43:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-06-04 12:30:06
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2012-05-31 16:28:48
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Henryk Charkiewicz 2012-05-29 16:02:46
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Henryk Charkiewicz 2012-05-29 10:38:09
Oświadczenie majątkowe za 2011 r. Wojciech Knap 2012-05-25 09:09:46
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-05-24 10:13:20
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-05-24 10:12:44
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-05-24 10:12:05
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-05-24 10:04:18
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Henryk Charkiewicz 2012-05-23 13:22:37
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-05-23 12:13:40
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-05-23 12:11:19
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-05-23 12:09:21
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-05-23 12:08:16
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-05-23 10:14:54
Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-05-23 10:13:34
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Henryk Charkiewicz 2012-05-23 10:04:06
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-05-16 20:01:59
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Wojciech Knap 2012-05-15 14:32:24
Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap Wojciech Knap 2012-05-15 14:31:19
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-05-15 12:31:05
Asystent Rodziny w OPS Iłowa Wojciech Knap 2012-05-15 12:11:27
Asystent Rodziny w OPS Iłowa Wojciech Knap 2012-05-15 12:11:17
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-05-08 10:09:30
Za rok 2011 Wojciech Knap 2012-05-07 15:39:10
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-05-07 13:31:51
Za rok 2011 Wojciech Knap 2012-05-07 12:38:50
Budżet na 2012 rok Wojciech Knap 2012-04-30 14:17:11
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-04-30 14:15:25
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-04-30 09:06:05
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-04-30 09:03:44
Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS Wojciech Knap 2012-04-27 11:46:29
Za rok 2011 Wojciech Knap 2012-04-27 11:33:29
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-04-26 15:11:33
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-04-26 15:05:32
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-04-26 15:03:35
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-26 14:59:52
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-26 14:58:54
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-04-26 08:37:05
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2012-04-25 15:28:20
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-23 15:51:48
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-23 15:50:50
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-23 15:50:12
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-23 15:47:49
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2012-04-23 15:45:24
Wojciech Knap 2012-04-23 15:44:23
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-04-23 15:11:05
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-04-20 11:03:09
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-04-18 13:55:37
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-04-18 07:59:23
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-04-17 11:37:28
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-04-13 14:29:47
Informacja dla osób niesłyszących Wojciech Knap 2012-04-13 13:37:36
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-04-12 14:52:39
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-04-12 12:25:16
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2012-04-12 08:14:47
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-04-06 13:53:09
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-04-05 12:34:20
Statut sołectwa Wojciech Knap 2012-04-04 14:17:36
Statut sołectwa Wojciech Knap 2012-04-04 14:16:43
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa Wojciech Knap 2012-04-04 09:45:14
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-04-03 15:12:58
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2012-04-02 10:23:44
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-30 15:13:40
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-30 15:13:06
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu Wojciech Knap 2012-03-28 15:09:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-28 10:24:02
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-28 10:18:09
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-21 15:20:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-21 09:14:28
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 12:05:32
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 12:04:30
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 12:00:57
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:56:26
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:55:59
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:55:10
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:52:28
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:48:06
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:44:30
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:44:10
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-03-19 11:04:10
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2012-03-14 14:23:57
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2012-03-14 14:14:04
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2012-03-14 14:08:36
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2012-03-14 13:44:33
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2012-03-14 13:41:22
Kadencja 2011 - 2015 Wojciech Knap 2012-03-14 13:37:02
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-03-08 14:48:53
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-03-07 09:50:45
Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-03-07 09:50:27
Konsultacje dotyczące XII sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-03-07 09:50:12
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-03-07 09:49:04
Monitor Polski Wojciech Knap 2012-03-07 08:27:40
Dziennik Ustaw Wojciech Knap 2012-03-07 08:27:05
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-03-01 15:06:20
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-03-01 11:32:19
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-03-01 10:57:17
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-03-01 10:51:42
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-03-01 10:51:16
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-03-01 09:00:13
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-03-01 08:59:35
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-03-01 08:58:19
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez gminę Iłowa w 2012 r. Wojciech Knap 2012-02-29 09:21:20
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego Wojciech Knap 2012-02-28 13:28:21
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2012 r. Wojciech Knap 2012-02-27 13:16:01
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-02-27 08:55:21
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-02-27 08:53:12
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-02-27 08:52:10
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-02-24 08:11:07
Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-02-22 13:00:44
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-02-21 15:01:26
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-10 21:03:14
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2012-02-10 12:32:44
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-09 15:04:35
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2012-02-08 15:15:39
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-02-08 14:58:17
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-08 14:30:27
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-02-08 14:21:42
Statut gminy Wojciech Knap 2012-02-03 13:21:16
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-03 10:30:55
Monitor Polski Wojciech Knap 2012-02-03 07:52:45
Dziennik Ustaw Wojciech Knap 2012-02-03 07:52:20
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2012-02-03 07:51:23
Dzienniki Urzędowe - Prezesa Rady Ministrów Wojciech Knap 2012-02-03 07:51:05
Monitory Polskie Wojciech Knap 2012-02-03 07:49:46
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2012-02-03 07:48:04
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-01 18:12:30
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-02-01 13:47:32
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-31 14:14:42
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-31 10:41:47
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-31 07:55:41
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-31 07:55:19
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-01-30 09:22:41
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2012-01-30 09:17:53
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2012-01-30 09:14:40
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2012-01-27 08:36:33
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2012-01-26 11:04:42
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2012-01-26 11:03:17
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - II przetarg. Wojciech Knap 2012-01-26 10:05:29
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-25 07:46:49
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-01-24 10:47:27
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2012 r. Wojciech Knap 2012-01-24 10:27:44
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2012 r. Wojciech Knap 2012-01-24 10:27:03
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez gminę Iłowa w 2012 r. Wojciech Knap 2012-01-24 10:25:16
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez gminę Iłowa w 2012 r. Wojciech Knap 2012-01-24 10:24:19
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-01-24 10:21:13
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa Wojciech Knap 2012-01-23 11:59:43
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2012-01-23 09:26:09
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2012-01-20 15:05:53
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - II przetarg. Wojciech Knap 2012-01-17 12:18:50
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków Wojciech Knap 2012-01-17 09:11:04
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa Wojciech Knap 2012-01-12 10:17:18
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie Wojciech Knap 2012-01-12 07:46:27
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie Wojciech Knap 2012-01-12 07:46:18
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa Wojciech Knap 2012-01-10 15:25:50
Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa Wojciech Knap 2012-01-10 11:37:15
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2012-01-09 15:58:57
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-01-09 14:56:45
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków Wojciech Knap 2012-01-05 11:41:46
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków Wojciech Knap 2012-01-05 11:38:52
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2012-01-03 14:16:55
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2012-01-03 12:50:40
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2012-01-03 10:03:06
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2012-01-02 11:06:14
Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-30 14:37:28
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-30 14:36:58
Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-30 14:36:36
Konsultacje dotyczące XI sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-30 14:36:21
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-30 14:34:33
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-30 14:33:16
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-30 14:32:52
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 909.000,00 zł Wojciech Knap 2011-12-30 13:33:00
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-12-29 10:54:58
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-12-29 10:54:12
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-12-28 08:39:02
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-12-27 14:13:14
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-12-27 14:12:57
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego [...] w Iłowej 2012-2013 Wojciech Knap 2011-12-27 10:29:36
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-27 10:14:57
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-27 07:43:14
Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-22 16:10:20
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-22 16:05:48
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 909.000,00 zł Wojciech Knap 2011-12-21 10:31:15
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków Wojciech Knap 2011-12-20 11:15:53
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków Wojciech Knap 2011-12-20 11:13:36
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa 2012-2013 Wojciech Knap 2011-12-16 10:51:10
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej. Wojciech Knap 2011-12-15 15:07:06
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-12-15 15:00:28
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-14 13:01:45
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego [...] w Iłowej 2012-2013 Wojciech Knap 2011-12-09 15:17:08
Ogłoszenie o konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2012 r. zadań publicznych - "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości" Wojciech Knap 2011-12-08 12:20:08
Ogłoszenie o konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2012 r. zadań publicznych - "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości". Wojciech Knap 2011-12-08 12:18:38
Ogłaszenie o konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2012 r. zadań publicznych - "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości". Wojciech Knap 2011-12-08 12:17:58
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2011-12-08 07:59:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-07 14:10:08
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-07 10:06:20
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-07 09:51:43
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-07 09:05:49
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-12-07 08:40:27
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-12-07 08:12:41
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa 2012-2013 Wojciech Knap 2011-12-05 11:05:39
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-12-01 14:18:29
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-12-01 14:18:19
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-12-01 14:16:43
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-12-01 14:15:54
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-12-01 14:11:32
Na 2012 rok Wojciech Knap 2011-12-01 14:08:13
Na 2012 rok Wojciech Knap 2011-12-01 13:54:16
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-30 12:45:51
Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-30 12:45:33
Konsultacje dotyczące X sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-30 12:44:29
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-30 12:42:23
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-30 11:44:40
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-11-29 12:06:47
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-11-28 09:00:30
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego [...] w Iłowej 2012-2013 Wojciech Knap 2011-11-25 11:54:36
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-24 15:20:06
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa 2012-2013 Wojciech Knap 2011-11-24 14:57:40
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-11-24 14:29:52
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-23 11:48:12
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-23 11:03:37
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-23 10:25:28
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-23 10:25:00
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-11-23 09:11:41
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-11-23 09:10:47
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-18 17:17:34
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-17 09:51:07
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-16 11:28:40
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-15 08:30:09
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-11-15 08:28:03
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-11-15 08:16:02
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-11-15 08:14:31
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-15 07:30:42
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-14 15:51:37
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-14 15:14:48
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-14 14:25:16
Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa Wojciech Knap 2011-11-14 08:38:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-09 13:44:12
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-07 14:00:42
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-07 11:49:01
Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-11-07 11:45:20
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-11-07 10:11:18
Konsultacje dotyczące IX sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-07 10:01:34
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-07 10:00:23
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-11-07 09:57:54
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-10-26 13:29:32
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-25 17:06:55
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-10-19 15:11:39
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 15:09:09
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 15:08:53
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 14:56:22
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 14:55:54
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 14:54:51
Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 14:49:49
Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-10-19 14:44:50
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-10-19 14:43:31
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-14 11:29:10
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-13 13:22:07
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-10-12 13:45:18
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-10-12 13:44:44
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-12 08:54:00
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:25:38
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:24:34
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:23:04
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:19:45
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:16:47
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:14:50
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:14:08
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:13:27
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:11:26
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:02:09
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 10:01:38
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:42:14
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:41:42
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:05:08
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:04:15
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:02:14
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-10-11 09:01:01
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-07 14:34:08
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-06 12:06:47
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-10-06 09:47:35
Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa Wojciech Knap 2011-10-04 11:44:32
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-10-04 11:41:53
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-10-04 11:36:03
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-03 10:38:56
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-10-03 10:37:29
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-10-03 10:30:40
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-09-30 15:26:57
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-09-30 14:42:27
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-09-30 13:52:10
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-09-30 13:51:06
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-09-30 11:21:45
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-09-30 11:07:27
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-09-30 11:06:01
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2011-09-30 11:04:50
Konsultacje w toku Wojciech Knap 2011-09-30 11:01:23
Konsultacje w toku Wojciech Knap 2011-09-30 11:01:03
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-29 15:25:32
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-29 12:31:23
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-29 12:26:41
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-09-28 12:31:16
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-09-28 12:24:32
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-27 14:57:06
Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa Wojciech Knap 2011-09-22 12:22:33
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-09-22 11:08:54
Konsultacje dotyczące VIII sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-09-22 10:12:55
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-09-21 08:15:16
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-09-21 08:13:57
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-09-21 08:13:37
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-09-21 08:10:28
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-20 10:16:27
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-09-15 08:12:56
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-09-15 08:10:30
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-09-14 08:37:09
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-09-13 12:58:48
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-09-13 11:22:25
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-09-08 15:20:43
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-09-08 15:16:46
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-09-08 15:15:49
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-09-08 15:12:35
Oświadczenia majątkowe za 2010 r. Wojciech Knap 2011-09-07 12:57:41
Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa Wojciech Knap 2011-09-06 12:59:17
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-31 11:50:56
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-29 10:13:26
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-08-29 08:41:47
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-24 10:48:43
Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa Wojciech Knap 2011-08-24 08:42:13
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-23 12:21:02
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-23 12:20:33
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-23 11:56:14
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-22 13:26:11
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-22 09:54:58
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-22 09:54:11
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł Wojciech Knap 2011-08-19 10:07:51
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-18 09:34:18
Wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej. Wojciech Knap 2011-08-18 09:05:32
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-16 14:52:14
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-16 14:50:45
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011 Wojciech Knap 2011-08-16 14:45:36
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2011-08-16 10:20:59
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2011-08-16 10:20:51
Wojciech Knap 2011-08-16 10:18:11
Wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej. Wojciech Knap 2011-08-11 15:23:37
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-11 10:27:16
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł Wojciech Knap 2011-08-10 14:13:51
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł Wojciech Knap 2011-08-10 14:13:27
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-08 14:07:57
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-08-08 13:51:57
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2011-08-08 11:25:25
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-08-04 14:31:54
Nieruchomości Janusz Kaniecki 2011-08-01 15:46:12
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-08-01 15:41:39
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2011-07-28 11:33:54
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-07-28 10:29:52
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł Wojciech Knap 2011-07-28 10:20:51
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł Wojciech Knap 2011-07-27 15:08:20
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-25 14:56:37
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-25 14:56:10
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-21 14:45:41
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-21 14:45:26
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-07-19 12:46:15
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-07-19 12:21:30
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-07-14 15:08:15
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-07-14 15:06:01
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-12 10:55:23
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-07-12 08:27:25
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2011-07-12 08:23:48
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2011-07-12 08:23:35
Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej Wojciech Knap 2011-07-08 15:26:56
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2011 r. Wojciech Knap 2011-07-07 14:51:26
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-07 14:49:44
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-07 10:49:41
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-07 10:39:39
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-07 10:34:26
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-06 09:15:53
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-06 09:15:17
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-04 15:28:00
Konsultacje z mieszkańcami Wojciech Knap 2011-07-04 15:19:33
Konsultacje z mieszkańcami Wojciech Knap 2011-07-04 15:18:58
Konsultacje w toku Wojciech Knap 2011-07-04 15:17:40
Konsultacje z mieszkańcami Wojciech Knap 2011-07-04 15:15:06
Konsultacje z mieszkańcami Wojciech Knap 2011-07-04 15:14:38
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-04 15:10:13
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-04 15:03:11
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-07-04 15:02:10
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-30 13:33:19
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-30 11:17:09
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-06-30 09:03:22
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-06-30 08:28:46
Konsultacje dotyczące VII sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-29 09:35:50
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-06-29 09:28:37
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-06-28 14:01:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-28 13:59:54
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-28 09:36:29
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-06-28 08:40:25
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-27 10:01:25
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:25:02
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:24:30
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:21:42
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:20:23
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:19:08
Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-06-22 13:17:33
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-21 09:56:27
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-21 09:55:38
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-16 11:55:53
Za rok 2010 Wojciech Knap 2011-06-16 11:34:53
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-06-16 11:27:14
Wybory ławników 2011 Wojciech Knap 2011-06-15 10:41:48
Wybory ławników 2011 Wojciech Knap 2011-06-15 10:38:41
Wybory ławników 2011 Wojciech Knap 2011-06-15 09:48:01
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-06-15 08:49:12
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-06-15 08:47:11
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-06-08 09:31:59
Wybory ławników 2011 Wojciech Knap 2011-06-03 15:26:41
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Knap 2011-06-03 15:24:42
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2011 r. Wojciech Knap 2011-06-03 15:24:22
Wybory ławników 2011 Wojciech Knap 2011-06-03 14:38:12
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-06-03 14:15:16
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-06-03 14:14:42
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-06-03 11:51:29
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-06-03 11:42:52
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2011-06-03 11:41:58
Oświadczenia majątkowe za 2010 r. Wojciech Knap 2011-06-02 14:05:45
Unieważnienie dowodu osobistego Wojciech Knap 2011-06-01 07:58:43
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2011-05-31 14:39:28
Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim Wojciech Knap 2011-05-30 14:29:03
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:09:47
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:08:36
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:08:04
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:07:27
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:06:47
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:06:09
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:05:16
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2011-05-30 14:04:30
Sekretarz Wojciech Knap 2011-05-30 14:01:33
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Knap 2011-05-30 12:34:17
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Knap 2011-05-30 12:33:43
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-30 12:31:41
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Wojciech Knap 2011-05-30 09:52:14
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-30 09:27:01
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-30 09:26:17
Oświadczenie majątkowe za 2010 r. Wojciech Knap 2011-05-30 09:21:14
Oświadczenia majątkowe za 2010 r. Wojciech Knap 2011-05-30 09:17:58
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-30 09:13:35
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-26 10:02:56
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-24 14:04:20
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-24 13:53:59
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-24 08:35:44
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-24 08:22:06
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-24 07:36:29
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-20 09:49:58
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-20 08:51:48
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-20 08:49:35
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-05-20 08:42:51
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-05-20 08:39:52
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-05-20 08:38:43
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-19 10:54:40
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-19 10:51:35
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2011-05-17 15:34:44
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-05-16 10:26:41
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-05-13 08:29:02
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-05-13 08:27:52
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2011-05-12 14:12:15
Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2011-05-11 12:44:13
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 10:04:51
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 10:01:26
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 10:01:12
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 10:00:35
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:58:09
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:57:49
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:57:28
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:57:08
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:56:51
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:56:34
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:54:36
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:53:59
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:26:03
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:25:29
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:25:11
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-11 09:20:07
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-11 09:16:30
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:29:41
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:29:00
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:28:10
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:18:05
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:15:51
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:15:16
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:11:08
Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:10:41
Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:10:17
Konsultacje dotyczące V sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-05-10 14:09:56
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-05-09 10:05:05
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-05-09 10:03:18
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-06 08:03:44
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-06 08:03:09
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-06 08:01:54
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-06 08:00:38
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-05-05 15:02:24
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-05-05 15:00:32
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-05-05 10:45:16
Kadencja 2011-2015 Wojciech Knap 2011-05-04 11:24:26
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-04 11:21:48
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-04 11:20:41
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-04 11:19:47
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-04 11:18:29
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2011-05-04 11:17:21
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-05-04 11:12:07
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-04-29 15:08:47
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-04-29 15:08:27
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-04-29 15:08:11
Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012 Wojciech Knap 2011-04-29 15:06:46
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-04-29 14:35:15
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-29 10:37:30
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-04-28 15:16:09
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-04-28 15:07:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-27 10:48:43
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-04-22 12:27:59
Konkursy ofert Wojciech Knap 2011-04-22 11:48:46
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-04-20 12:53:37
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-04-20 12:51:51
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł. Wojciech Knap 2011-04-20 12:46:57
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-04-19 11:28:54
Oświadczenia majątkowe złożone w 2010 r. Wojciech Knap 2011-04-18 14:21:10
Oświadczenia majątkowe złożne w 2010 r. Wojciech Knap 2011-04-18 14:19:09
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-04-15 12:47:36
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-04-15 12:46:22
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-04-15 12:44:25
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:33:10
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:32:08
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:30:29
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:29:50
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:29:30
„Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt Wojciech Knap 2011-04-13 08:28:58
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-08 13:19:32
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-04 15:30:58
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-04-04 11:17:44
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-04-04 11:17:20
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-04-04 11:16:10
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-04-04 11:14:49
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-01 09:58:40
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-04-01 09:15:24
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2011-04-01 09:06:44
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-31 14:53:39
Oświadczenia majątkowe złożne w 2010 r. Wojciech Knap 2011-03-31 13:40:40
Oświadczenia majątkowe złożne w 2010 r. Wojciech Knap 2011-03-31 13:31:01
Pierwsze oświadczenie majątkowe Wojciech Knap 2011-03-31 13:23:58
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-31 13:20:23
Konkursy ofert Wojciech Knap 2011-03-29 15:04:21
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-29 14:03:31
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-29 13:38:24
Konkursy ofert Wojciech Knap 2011-03-29 13:32:26
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-29 08:08:35
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-28 13:08:57
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.) Wojciech Knap 2011-03-28 11:21:46
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.). Wojciech Knap 2011-03-28 11:21:06
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-03-25 12:48:02
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-03-25 12:47:16
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-24 13:45:45
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-24 13:45:12
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-21 15:48:38
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-21 13:33:39
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-21 13:33:18
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-21 13:28:08
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-03-21 11:06:54
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-03-21 11:05:54
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-21 09:05:53
Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-17 14:01:01
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-15 13:22:32
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-15 13:22:07
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-15 13:14:14
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-15 13:08:26
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-15 11:19:04
Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap Wojciech Knap 2011-03-14 12:11:12
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-10 11:27:08
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-10 11:20:59
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-10 11:19:50
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-10 11:18:18
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa Wojciech Knap 2011-03-09 10:23:44
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa Wojciech Knap 2011-03-09 10:23:22
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-03-09 10:13:29
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej Wojciech Knap 2011-03-09 10:11:21
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wojciech Knap 2011-03-09 10:09:36
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Wojciech Knap 2011-03-09 10:07:38
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojciech Knap 2011-03-09 10:05:40
Gminny system przeciwdziałania narkomanii Wojciech Knap 2011-03-09 10:04:36
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Wojciech Knap 2011-03-09 10:02:25
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-03-02 11:00:02
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-03-02 10:53:34
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.). Wojciech Knap 2011-03-01 10:49:19
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.) Wojciech Knap 2011-03-01 10:48:14
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-03-01 08:57:17
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-03-01 08:55:14
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-02-25 08:31:23
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-02-25 08:28:58
Komisja Budżetu Wojciech Knap 2011-02-25 08:27:30
Komisja Do Spraw Publicznych Wojciech Knap 2011-02-25 08:24:20
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-02-23 11:52:38
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.). Wojciech Knap 2011-02-22 10:41:48
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.) Wojciech Knap 2011-02-22 10:40:58
Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. sportu. Wojciech Knap 2011-02-22 09:56:38
Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim Wojciech Knap 2011-02-22 07:46:37
Aktualne oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-22 07:43:24
Archiwalne oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-22 07:41:15
Oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-22 07:39:33
Informacje Wojciech Knap 2011-02-22 07:38:54
Aktualne oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-21 15:31:20
Aktualne oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-21 14:15:32
Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2011-02-21 14:04:53
Oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-21 13:39:37
Informacje Wojciech Knap 2011-02-21 12:42:19
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.). Wojciech Knap 2011-02-18 09:27:51
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.). Wojciech Knap 2011-02-18 09:27:31
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.) Wojciech Knap 2011-02-18 09:25:15
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-02-17 11:52:44
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-02-17 11:47:32
Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-02-15 14:38:17
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Knap 2011-02-14 10:25:52
Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Wojciech Knap 2011-02-14 10:23:37
Oferty pracy Wojciech Knap 2011-02-03 11:17:09
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-02-02 08:22:29
Komisja Rewizyjna Wojciech Knap 2011-01-28 12:45:46
Komisja rewizyjna Wojciech Knap 2011-01-28 12:41:37
Komisja budżetu Wojciech Knap 2011-01-28 12:41:22
Komisja do spraw publicznych Wojciech Knap 2011-01-28 12:40:53
Komisja rewizyjna Wojciech Knap 2011-01-28 12:40:09
Komisja budżetu Wojciech Knap 2011-01-28 12:37:28
Komisja do spraw publicznych Wojciech Knap 2011-01-28 12:34:53
Komisje Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-01-25 14:35:18
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-20 14:57:41
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-17 15:37:23
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg III Wojciech Knap 2011-01-17 10:34:34
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-17 10:29:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-17 10:24:45
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-17 10:15:27
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-01-12 14:59:03
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-01-11 14:36:06
Budżet na 2011 rok Wojciech Knap 2011-01-11 14:35:29
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:31:31
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:29:48
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:17:56
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:13:09
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:06:28
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:01:42
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2011-01-11 14:01:09
Oferty pracy Wojciech Knap 2011-01-11 12:01:30
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2011-01-10 15:49:07
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - przetrag II Wojciech Knap 2011-01-10 15:41:31
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę Janusz Kaniecki 2011-01-10 15:15:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2011-01-10 14:34:40
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg III Wojciech Knap 2011-01-05 16:34:32
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg II Wojciech Knap 2011-01-05 16:32:16
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł. Wojciech Knap 2011-01-05 16:22:28
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2011-01-05 10:19:03
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2011-01-03 16:00:57
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - przetrag II Wojciech Knap 2011-01-03 13:42:29
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg II Wojciech Knap 2011-01-03 13:38:26
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - przetrag II Wojciech Knap 2010-12-31 10:35:05
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg II Wojciech Knap 2010-12-31 10:32:56
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków. Wojciech Knap 2010-12-31 10:24:01
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie. Wojciech Knap 2010-12-31 10:23:02
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 13:48:41
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 12:41:10
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 12:38:10
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 12:33:20
Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 12:27:41
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-27 12:25:08
Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków. Wojciech Knap 2010-12-23 12:31:24
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie. Wojciech Knap 2010-12-23 12:28:38
Uchwała Nr 4/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu oraz wybór jej przewodniczącego. Wojciech Knap 2010-12-23 07:45:10
Uchwała Nr 5/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji do Spraw Publicznych oraz wybór jej przewodniczącego. Wojciech Knap 2010-12-23 07:45:05
Uchwała Nr 1/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-23 07:44:51
Uchwała Nr 7/6/II/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-23 07:39:50
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-22 10:35:55
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2010-12-21 08:03:05
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-20 08:12:41
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-16 10:45:40
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-16 10:40:59
Wojciech Knap 2010-12-16 09:47:38
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-10 12:22:46
DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY Wojciech Knap 2010-12-10 12:08:50
Uchwały w sprawie regulaminów Wojciech Knap 2010-12-10 12:05:22
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-12-10 11:18:06
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-10 07:52:12
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-12-09 09:16:07
Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-08 15:25:02
Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-08 15:24:53
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-08 15:21:20
Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-08 13:23:01
Konsultacje zakończone Wojciech Knap 2010-12-08 13:10:55
Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-08 13:09:57
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł. Wojciech Knap 2010-12-08 09:17:02
Uchwała Nr 1/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-07 12:10:08
Uchwała Nr 1/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-07 12:09:26
Uchwała Nr 2/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-07 12:09:21
Uchwała Nr 1/6/I/2010 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iłowej. Wojciech Knap 2010-12-07 12:00:10
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 14:51:34
Na 2011 rok Wojciech Knap 2010-12-06 14:34:39
Na 2011 rok Wojciech Knap 2010-12-06 14:33:37
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 14:30:58
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 14:23:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 14:04:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 14:00:03
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-12-06 00:21:06
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-12-03 14:34:19
Skład Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-03 14:20:50
Skład Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-03 14:10:20
Wojciech Knap 2010-12-03 08:20:15
Skład Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-03 08:15:31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-12-02 08:59:34
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-12-02 08:47:07
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-12-01 15:19:21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-12-01 15:06:49
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2010-12-01 10:29:05
Skład Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-12-01 10:22:34
Wojciech Knap 2010-12-01 10:21:00
Konkursy ofert Wojciech Knap 2010-11-30 15:10:39
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-30 15:09:26
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-30 13:56:20
Oferty pracy Wojciech Knap 2010-11-30 13:48:57
Kadencja 2010 - 2014 Wojciech Knap 2010-11-30 11:45:33
Kadencja 2010-2014 Wojciech Knap 2010-11-30 11:43:34
projekt 1 Wojciech Knap 2010-11-30 11:40:53
projekt 1 Wojciech Knap 2010-11-30 11:40:39
projekt 1 Wojciech Knap 2010-11-30 11:39:10
projekt 1 Wojciech Knap 2010-11-30 11:38:57
Kadencja 2010-2014 Wojciech Knap 2010-11-30 11:34:18
Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej. Wojciech Knap 2010-11-30 11:02:49
Informacja o sesjach Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-11-30 10:48:12
Informacja o sesjach rady Wojciech Knap 2010-11-30 10:46:48
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-25 14:56:58
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł. Wojciech Knap 2010-11-25 14:43:31
Konsultacje zakończone Wojciech Knap 2010-11-25 08:14:45
Konsultacje aktów prawa miejscowego Wojciech Knap 2010-11-25 08:12:09
Konsultacje aktów prawa miejscowego Wojciech Knap 2010-11-25 08:11:52
Konsultacje aktów prawa miejscowego Wojciech Knap 2010-11-25 08:11:04
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-25 08:09:38
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-24 15:05:32
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-24 15:01:49
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-24 15:00:57
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-23 12:19:49
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-11-19 15:15:29
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-19 14:44:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-19 11:54:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-19 11:50:31
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-19 11:46:02
Uchwała Nr 375/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-11-19 10:15:53
Uchwała Nr 375/5/XLII/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-11-19 10:15:26
Tytuł Wojciech Knap 2010-11-19 10:13:08
Tytuł Wojciech Knap 2010-11-19 10:12:42
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-11-19 10:09:22
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-11-18 14:56:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-18 11:35:58
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-18 11:31:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-18 11:27:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-18 11:24:56
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-18 11:23:41
Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek Wojciech Knap 2010-11-18 11:14:12
Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-11-18 11:13:25
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-11-18 11:07:54
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-16 12:39:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-15 15:22:34
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:19:02
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:18:05
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:17:20
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:16:38
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:15:55
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:15:05
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:13:48
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:12:25
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:11:39
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:10:22
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:09:27
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:08:45
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:08:03
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:05:47
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:02:07
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji Wojciech Knap 2010-11-15 15:00:00
Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-11-05 08:06:37
Konsultacje aktów prawa miejscowego Wojciech Knap 2010-11-05 07:51:42
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-04 14:52:42
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 15:12:38
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 15:12:21
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 15:05:36
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 14:56:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 14:46:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 14:33:47
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-11-03 14:22:25
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-11-03 11:27:12
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2010-11-02 08:24:54
Nieruchomości Janusz Kaniecki 2010-10-26 10:40:07
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-26 10:40:07
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-26 10:18:23
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-26 10:16:04
Nieruchomości Janusz Kaniecki 2010-10-25 11:33:38
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-10-25 11:31:45
Janusz Kaniecki 2010-10-25 11:28:55
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-10-25 11:26:01
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-10-21 13:56:12
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-10-21 09:43:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-20 14:34:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 15:20:07
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 15:16:36
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 15:03:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 14:59:08
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 14:27:42
Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Iłowa. Wojciech Knap 2010-10-15 13:02:31
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-15 09:50:17
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-12 15:23:36
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-12 15:22:19
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-10-08 11:47:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:42:28
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:40:30
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:32:39
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:18:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:04:42
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-05 10:01:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-10-04 14:53:05
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-10-04 14:40:17
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II Wojciech Knap 2010-10-04 14:39:24
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II Wojciech Knap 2010-10-04 14:38:42
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-10-04 14:37:46
Konsultacje aktów prawa miejscowego Wojciech Knap 2010-10-01 12:07:58
Unieważnienie dowodu osobistego Wojciech Knap 2010-09-28 07:42:37
Unieważnienie dowodu osobistego Wojciech Knap 2010-09-28 07:41:30
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-24 15:40:41
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-09-24 08:36:40
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-09-24 08:17:48
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-09-24 08:15:34
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-23 13:53:13
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-09-23 11:51:54
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-22 14:40:34
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-22 14:32:19
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-22 13:33:14
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-22 09:22:12
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-21 15:46:07
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-21 15:43:24
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-21 13:44:28
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-09-21 08:45:11
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-09-21 08:44:23
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-09-21 08:43:43
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-20 12:17:53
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-17 17:44:01
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł. Wojciech Knap 2010-09-17 17:31:32
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II Wojciech Knap 2010-09-17 12:12:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-16 14:06:21
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-09-15 12:37:26
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-13 13:26:29
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-09-13 08:27:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-10 14:41:24
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-08 14:28:15
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - III przetarg Wojciech Knap 2010-09-08 08:38:13
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II Wojciech Knap 2010-09-03 12:40:18
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-09-02 15:21:10
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-02 14:26:13
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-09-02 14:23:16
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-08-30 09:36:36
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II Wojciech Knap 2010-08-26 13:40:18
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-26 13:16:26
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-26 09:56:29
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-26 09:56:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 12:39:25
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 11:54:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 11:50:41
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 11:49:21
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 11:47:09
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-25 11:42:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-24 11:44:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-08-24 11:42:38
Wojciech Knap 2010-08-24 11:38:54
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - III przetarg Wojciech Knap 2010-08-20 10:24:28
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - II przetarg Wojciech Knap 2010-08-20 10:21:58
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2010-08-19 09:20:58
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - II przetarg Wojciech Knap 2010-08-19 08:53:34
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-08-18 13:42:15
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-08-16 10:20:46
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-11 16:50:45
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-10 09:49:12
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-10 09:48:57
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-10 09:47:57
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-09 15:54:59
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-09 15:39:40
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-09 15:35:30
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-09 14:28:51
Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I Wojciech Knap 2010-08-09 14:20:24
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-08-05 14:58:27
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-08-05 14:40:44
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-07-22 14:58:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-21 10:13:40
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-07-20 22:14:22
Plany rozwoju lokalnego Wojciech Knap 2010-07-20 09:51:42
Plany rozwoju lokalnego Wojciech Knap 2010-07-20 09:50:54
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Wojciech Knap 2010-07-20 09:46:41
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wojciech Knap 2010-07-20 09:44:41
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi Wojciech Knap 2010-07-20 09:41:48
Gminny system przeciwdziałania narkomanii Wojciech Knap 2010-07-20 09:38:17
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Wojciech Knap 2010-07-20 09:37:27
Gminny system przeciwdziałania narkomanii Wojciech Knap 2010-07-20 09:34:34
Lokalny Program Rewitalizacji Wojciech Knap 2010-07-20 09:31:07
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciech Knap 2010-07-20 09:28:38
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Wojciech Knap 2010-07-20 09:27:16
Strategia rozwiązywania problemów społecznych Wojciech Knap 2010-07-20 09:25:13
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 09:19:14
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 09:17:30
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 09:15:22
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 08:55:44
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 08:52:06
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-20 08:49:06
Wieloletni Plan Inwestycyjny Wojciech Knap 2010-07-20 08:43:33
Strategia rozwoju gminy Iłowa Wojciech Knap 2010-07-20 08:39:55
Program ochrony środowiska Wojciech Knap 2010-07-20 08:29:40
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-20 08:29:03
Program ochrony środowiska Wojciech Knap 2010-07-20 08:28:21
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-20 08:25:48
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-19 14:54:01
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-19 14:45:13
Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-19 14:44:31
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-19 14:40:23
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-19 14:28:41
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-19 14:27:29
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-19 14:17:09
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-19 14:12:03
DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY Wojciech Knap 2010-07-19 14:05:22
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-19 14:04:04
Plan gospodarki odpadami Wojciech Knap 2010-07-19 14:00:06
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-16 13:22:41
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-07-14 10:47:14
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-07-14 09:23:30
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II Wojciech Knap 2010-07-14 09:20:58
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-14 09:15:00
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-13 14:50:25
Praca w Urzędzie Wojciech Knap 2010-07-13 11:18:59
Wojciech Knap 2010-07-13 11:18:41
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-13 09:58:12
Oświadczenia majątkowe za 2009 r. Wojciech Knap 2010-07-13 09:52:37
DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY Wojciech Knap 2010-07-07 15:23:33
Plany zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-07-07 15:20:04
Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego Wojciech Knap 2010-07-07 14:20:20
Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego Wojciech Knap 2010-07-07 14:13:18
Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego Wojciech Knap 2010-07-07 14:12:13
Wybory do Rady Gminy Wojciech Knap 2010-07-07 14:08:57
Wybory do Rady Gminy Wojciech Knap 2010-07-07 14:05:10
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-07-07 14:03:30
Wybory do Sejmiku Województwa Wojciech Knap 2010-07-07 14:01:18
Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego Wojciech Knap 2010-07-07 14:00:36
Wybory do Rady Gminy Wojciech Knap 2010-07-07 14:00:07
Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-07 10:46:34
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-07 10:20:47
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2010-07-07 10:19:39
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 15:22:21
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 11:37:52
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 11:35:10
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 11:33:54
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 11:13:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 11:08:12
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 10:50:46
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 10:41:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 10:39:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-07-06 10:34:51
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-07-06 09:19:02
Protokoły z sesji Rady Miejskiej Wojciech Knap 2010-07-05 09:56:53
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2010-07-02 10:15:48
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-30 11:48:23
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-29 11:51:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-29 08:01:09
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-29 08:00:01
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-06-28 13:18:21
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2010-06-28 12:54:05
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-06-25 14:47:00
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-06-25 14:45:23
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-06-25 10:43:46
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-24 14:58:53
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 15:14:54
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 15:08:34
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 15:02:38
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 15:01:25
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:59:44
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:54:49
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:48:05
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:44:14
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:21:03
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:14:55
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:10:45
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 14:01:39
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 13:49:02
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 13:42:42
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 13:18:42
Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-23 13:16:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-23 13:13:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-23 13:02:07
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-06-23 10:08:32
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-06-21 15:41:28
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-06-21 10:38:19
Wybory samorządowe 2010 Wojciech Knap 2010-06-21 10:37:57
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-21 10:14:21
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2010-06-17 10:27:23
Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-16 11:35:46
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-06-16 09:43:54
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-06-15 11:36:55
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 12:13:24
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-06-14 12:03:52
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-06-14 12:02:24
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 11:49:49
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 11:44:41
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 11:34:38
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 11:18:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-14 11:04:28
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 10:06:05
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej Wojciech Knap 2010-06-14 10:01:10
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-06-11 15:19:44
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-06-11 08:27:03
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-06-08 12:39:58
Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek Wojciech Knap 2010-06-04 10:52:56
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-06-04 08:01:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-05-31 15:20:43
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-05-31 15:19:29
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-05-31 12:42:41
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2010-05-31 12:41:33
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2010-05-28 14:53:28
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2010-05-28 14:52:23
Oświadczenia majątkowe za 2009 r. Wojciech Knap 2010-05-28 11:14:00
Oświadczenia majątkowe za 2009 r. Wojciech Knap 2010-05-28 11:08:45
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:55:03
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:50:45
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:49:09
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:46:22
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:44:18
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:28:39
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:22:05
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2010-05-28 10:18:26
Sekretarz Wojciech Knap 2010-05-28 10:12:57
Skarbnik Wojciech Knap 2010-05-28 10:12:06
Za rk 2009 Wojciech Knap 2010-05-28 10:09:17
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-05-27 12:35:17
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-05-27 12:33:36
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-05-27 12:33:08
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-05-27 11:23:48
Budowa mostu przy ul. Młyńskiej Wojciech Knap 2010-05-27 11:19:06
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-05-24 15:47:56
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-19 14:17:22
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-19 14:14:25
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-05-19 13:23:04
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-05-19 13:21:33
Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek Wojciech Knap 2010-05-19 10:02:22
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-18 08:21:19
Pełnomocnicy wyborczy Wojciech Knap 2010-05-18 08:10:06
Pełnomocnicy wyborczy Wojciech Knap 2010-05-18 08:09:30
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-18 08:05:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-05-17 11:39:59
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-05-17 08:34:48
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-05-14 14:33:00
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-13 13:28:03
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-13 13:25:15
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-13 13:24:32
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-13 13:19:42
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Wojciech Knap 2010-05-13 13:19:05
Wojciech Knap 2010-05-13 13:13:41
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 Wojciech Knap 2010-05-13 13:12:05
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2010-05-13 13:00:22
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-05-10 12:20:43
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-05-10 12:16:55
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-05-10 12:16:03
Pełnomocnicy wyborczy Wojciech Knap 2010-05-06 08:26:18
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2010-04-30 12:26:58
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2010-04-30 12:26:00
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:59:17
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:50:30
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:48:59
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:10:25
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:08:54
Wybory Prezydenta 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 10:08:08
Wybory prezydenckie 2010 Wojciech Knap 2010-04-27 08:41:40
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-04-26 08:55:47
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-04-26 08:54:18
Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek Wojciech Knap 2010-04-23 11:44:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-23 11:43:20
Inne przetargi Wojciech Knap 2010-04-21 14:46:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-21 11:09:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-21 11:06:35
Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek Wojciech Knap 2010-04-21 10:09:32
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-04-19 14:14:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-19 12:33:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-16 12:45:51
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-04-16 12:04:12
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-04-08 15:20:38
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-04-07 15:27:22
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2010-04-07 12:22:26
Budżet na 2008 rok Wojciech Knap 2010-04-07 12:21:14
Budżet na 2008 rok Wojciech Knap 2010-04-07 12:20:46
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-04-07 11:55:48
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 13:28:26
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 11:31:35
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 10:24:54
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 10:23:12
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 10:04:38
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-30 09:56:37
Inne przetargi Wojciech Knap 2010-03-30 09:18:41
Ogłoszenia o zamówieniach Wojciech Knap 2010-03-30 09:13:57
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-25 15:10:11
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-25 15:09:37
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-25 15:07:57
Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-25 09:28:37
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-25 08:18:22
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-25 08:17:58
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-25 08:12:43
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-25 08:09:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-25 08:00:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-24 09:58:30
Projekty uchwał na XXXVIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-03-24 09:43:48
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2010-03-24 09:36:23
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-23 12:49:30
Wzory podań Janusz Kaniecki 2010-03-20 09:16:42
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-18 14:01:40
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-03-18 13:02:59
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2010-03-17 13:47:49
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 12:03:27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 12:02:12
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 12:01:42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 11:56:22
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 11:55:44
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 11:55:05
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wojciech Knap 2010-03-17 11:47:43
Wojciech Knap 2010-03-17 11:45:20
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-03-17 09:22:20
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-17 09:20:13
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-17 09:19:47
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-17 08:46:21
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-17 08:29:04
Projekty uchwnXXXVIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2010-03-16 15:23:55
Dane demograficzne i statystyczne Wojciech Knap 2010-03-16 09:21:19
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-15 15:08:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-12 14:15:22
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-11 11:38:22
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-03-08 15:53:40
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-08 14:12:02
Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej” Wojciech Knap 2010-03-08 14:11:53
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-05 11:13:02
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-05 10:30:44
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 14:49:12
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 14:46:33
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 14:40:59
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 14:11:15
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 12:57:58
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 12:53:39
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 12:49:41
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18, w Gminie Iłowa – etap II Wojciech Knap 2010-03-03 12:46:37
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-03-02 15:12:21
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-26 15:31:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-26 12:06:48
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-26 08:26:14
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-02-22 15:43:45
Konkursy ofert Wojciech Knap 2010-02-17 09:11:46
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-17 09:06:40
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-17 09:00:51
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2010-02-16 10:11:26
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-12 11:10:16
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-02-11 15:29:58
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-02-11 14:30:44
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-02-08 13:47:29
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-02-04 10:10:32
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-02-04 10:10:03
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2010-02-03 08:47:06
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-01-28 16:55:38
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-01-27 14:39:27
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-01-27 14:33:59
Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej Wojciech Knap 2010-01-20 15:24:06
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2010-01-20 14:15:22
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-18 14:42:50
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego Wojciech Knap 2010-01-15 11:52:25
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego Wojciech Knap 2010-01-15 11:51:07
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2010-01-12 14:01:42
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-08 08:45:52
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-01-06 13:07:23
Budżet na 2010 rok Wojciech Knap 2010-01-06 13:06:56
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-06 09:40:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-06 09:30:22
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-06 09:24:54
Konkursy ofert Wojciech Knap 2010-01-05 09:36:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2010-01-05 09:36:06
Inne przetargi Wojciech Knap 2009-12-31 12:36:06
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-31 09:59:25
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-12-31 08:55:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-30 10:33:23
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-30 10:22:54
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-23 12:37:16
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-12-22 14:15:15
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-22 08:33:15
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-21 13:03:47
Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-21 13:01:17
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2009-12-17 14:08:44
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-12-17 09:37:14
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa. Wojciech Knap 2009-12-15 15:27:23
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-12-15 12:22:25
Wojciech Knap 2009-12-14 12:02:42
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-14 11:43:00
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-14 11:36:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-14 11:30:28
Projekty uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-14 11:24:22
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-14 11:21:57
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-14 11:21:43
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-12-14 10:20:49
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-10 09:03:55
Dział Administracji Wojciech Knap 2009-12-09 15:30:48
Dział Administracji Wojciech Knap 2009-12-09 15:30:27
Dział Administracji Wojciech Knap 2009-12-09 15:19:21
Dział Wodociągów i Kanalizacji Wojciech Knap 2009-12-09 15:10:41
Dział Gospodarki Mieszkaniowej Wojciech Knap 2009-12-09 15:09:10
Dział Gospodarki Mieszkaniowej Wojciech Knap 2009-12-09 15:06:28
Główny Księgowy Wojciech Knap 2009-12-09 14:50:39
Główny Księgowy Wojciech Knap 2009-12-09 14:48:59
Główny Księgowy Wojciech Knap 2009-12-09 14:42:57
Kierownik ZGKiM Wojciech Knap 2009-12-09 14:35:29
Kierownik ZGKiM Wojciech Knap 2009-12-09 14:24:22
Informacje Wojciech Knap 2009-12-08 12:50:29
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-08 12:44:48
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-07 15:54:41
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-07 15:51:15
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa. Wojciech Knap 2009-12-07 10:59:46
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-04 13:23:00
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-12-04 09:56:16
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa. Wojciech Knap 2009-12-02 10:02:14
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-12-02 08:06:32
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-12-02 08:04:24
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego Wojciech Knap 2009-12-01 14:55:02
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-12-01 12:17:31
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-12-01 12:15:10
Skarbnik Wojciech Knap 2009-12-01 12:13:54
Oferty pracy Wojciech Knap 2009-12-01 09:21:22
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-12-01 08:53:03
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-30 14:46:20
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 14:37:41
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 14:37:22
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 14:37:02
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 14:36:01
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 14:35:24
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 14:34:09
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:37:08
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:35:24
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 13:34:52
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 13:34:21
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:33:06
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:31:21
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 13:30:36
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 13:30:07
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 13:29:55
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 13:29:30
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:09:14
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:08:44
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:08:10
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:06:45
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 13:04:45
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 13:04:04
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 13:03:18
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:56:46
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 12:54:43
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:54:21
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 12:53:42
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 12:53:09
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:23:07
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 12:19:59
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:18:58
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 12:18:31
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 12:17:54
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:15:56
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:12:26
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:11:49
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:10:34
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:09:49
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 12:09:26
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 12:08:12
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 12:06:55
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:48:45
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:46:57
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 11:46:19
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 11:45:37
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:43:33
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:40:25
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:39:56
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 11:39:30
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:38:20
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 11:37:59
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 11:36:39
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:06:24
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 11:05:47
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 11:05:25
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 11:04:48
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 11:04:16
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 11:03:29
Kadencja 2003-2007 Wojciech Knap 2009-11-30 11:02:36
Kadencja 1999-2003 Wojciech Knap 2009-11-30 11:02:10
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 10:55:37
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 10:54:00
Rada Sołecka Wojciech Knap 2009-11-30 10:33:14
Kadencja 2007-2011 Wojciech Knap 2009-11-30 10:29:30
Kadencja 1999-2009 Wojciech Knap 2009-11-30 10:23:07
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-11-30 10:10:42
Statut Wojciech Knap 2009-11-30 09:30:21
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-11-30 09:25:13
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-11-30 09:24:51
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-11-30 09:23:00
Wojciech Knap 2009-11-30 09:17:18
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-27 14:26:39
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-27 12:47:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-27 12:46:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-27 12:46:24
Wojciech Knap 2009-11-27 11:31:53
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-27 10:09:30
Ogłoszenia Jednostek Organizacyjnych Wojciech Knap 2009-11-27 09:34:28
Statuty Jednostek Organizacyjnych Wojciech Knap 2009-11-27 09:34:17
Ogłoszenia Wojciech Knap 2009-11-27 09:34:00
Ogłoszenia Wojciech Knap 2009-11-27 09:32:48
Statuty Jednostek Organizacyjnych Wojciech Knap 2009-11-27 09:30:36
Ogłoszenia Wojciech Knap 2009-11-27 09:28:27
Ogłoszenia Jednostek Organizacyjnych Wojciech Knap 2009-11-27 09:27:38
Ogłoszenia Jednostek Organizacyjnych Wojciech Knap 2009-11-27 09:25:42
Ogłoszenia Wojciech Knap 2009-11-27 09:22:45
Wojciech Knap 2009-11-27 09:02:14
Sołectwo Czyżówek Wojciech Knap 2009-11-27 08:47:38
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-11-27 08:27:02
JEDNOSTKI POMOCNICZE Wojciech Knap 2009-11-27 08:20:58
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-11-26 12:00:24
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-26 11:24:03
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-26 11:14:54
Projekty uchwał na XXXIV sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-26 11:09:50
Przetargi i rokowania Wojciech Knap 2009-11-26 10:20:51
Przetargi i rokowania Wojciech Knap 2009-11-26 10:20:15
Przetargi i rokowania Wojciech Knap 2009-11-26 10:18:06
Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-25 11:09:09
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:14:59
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:14:42
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:14:32
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:08:16
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:06:58
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:06:18
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 14:05:59
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:36:00
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:31:27
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:30:46
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:29:39
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:20:49
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-24 13:19:34
Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa. Wojciech Knap 2009-11-23 08:31:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 09:32:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 09:31:59
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 09:13:45
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 09:05:41
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 09:03:07
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 08:51:00
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 08:48:09
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-20 08:45:04
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojciech Knap 2009-11-19 15:05:35
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 15:00:06
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:55:22
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:54:26
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:35:47
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:33:33
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:33:03
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:32:43
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:32:04
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:29:24
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:22:50
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:21:53
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:20:22
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:19:05
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:17:02
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:15:22
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:11:54
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:11:20
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:09:13
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:02:04
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 14:01:41
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-19 13:37:04
Wojciech Knap 2009-11-18 14:51:48
Wojciech Knap 2009-11-18 14:44:28
Wojciech Knap 2009-11-18 14:43:43
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-11-18 10:13:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-18 09:02:39
Na 2010 rok Wojciech Knap 2009-11-18 08:06:45
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-18 08:02:19
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-11-17 09:19:41
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-16 14:14:54
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-16 14:13:27
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-16 14:12:05
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-16 14:09:56
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-16 14:09:28
Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Knap 2009-11-16 14:07:33
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 14:03:29
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 14:01:52
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 14:00:48
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 14:00:13
Burmistrz Wojciech Knap 2009-11-16 13:59:00
Burmistrz Wojciech Knap 2009-11-16 13:58:16
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 13:41:53
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 13:41:02
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 13:40:21
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-16 13:39:40
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-16 13:38:21
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-16 13:37:58
Urząd Stanu Cywilnego Wojciech Knap 2009-11-16 13:36:47
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-16 13:36:27
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-16 13:35:58
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-16 13:35:21
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-16 13:15:03
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-16 13:14:17
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-16 13:13:30
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-16 13:12:12
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-16 13:11:14
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 13:10:08
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 13:09:29
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 13:06:44
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 12:38:44
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 12:32:19
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 12:27:48
Oświadczenia majątkowe Wojciech Knap 2009-11-16 11:20:46
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 11:18:20
Sekretarz Wojciech Knap 2009-11-16 11:17:39
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:30:00
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:23:37
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:22:52
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:22:22
Za rok 2008 Wojciech Knap 2009-11-16 10:17:57
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:17:24
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:16:33
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:13:05
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:10:43
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:09:50
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:07:10
Skarbnik Wojciech Knap 2009-11-16 10:03:17
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Wojciech Knap 2009-11-16 09:09:39
Miejska Bibliotek Publiczna w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-16 08:49:53
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-13 11:00:35
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-13 10:58:40
Referat Spraw Społecznych i Cywilnych Wojciech Knap 2009-11-13 10:48:40
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-13 10:31:41
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-13 10:25:12
Referat Gospodarki Komunalnej Wojciech Knap 2009-11-13 10:23:56
Oferty pracy Wojciech Knap 2009-11-13 07:57:21
Referat Organizacyjny Wojciech Knap 2009-11-12 13:50:47
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-12 13:37:50
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-12 13:31:35
Referat Finansowo - Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-12 13:29:19
Referat Finansowo Budżetowy Wojciech Knap 2009-11-12 13:15:17
Wojciech Knap 2009-11-12 13:11:28
Statut Urzędu Wojciech Knap 2009-11-12 12:48:57
Statut Urzędu Wojciech Knap 2009-11-12 09:21:26
Statut Urzędu Wojciech Knap 2009-11-12 09:20:59
Statut Urzędu Wojciech Knap 2009-11-12 09:19:08
Statut Urzędu Wojciech Knap 2009-11-12 09:13:09
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-12 08:50:09
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-12 08:48:25
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem Wojciech Knap 2009-11-12 08:44:18
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-11-12 08:23:41
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-11-12 08:20:54
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa Wojciech Knap 2009-11-09 14:14:37
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-11-09 10:43:29
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-09 09:37:09
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-11-06 10:36:21
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-05 08:06:33
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2009-11-03 14:42:22
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-03 14:41:27
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-02 12:10:16
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-02 12:07:17
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-02 12:02:51
Projekty uchwał na XXXIII sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-02 11:59:38
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-11-02 11:50:23
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-11-02 10:54:08
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-10-30 16:39:27
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-10-29 13:58:10
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-10-29 13:48:45
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-10-28 15:22:01
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-10-28 08:31:39
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-10-27 14:27:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-26 11:57:10
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-10-19 12:59:08
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-10-16 11:15:04
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-10-07 09:08:24
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-10-07 08:04:07
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-10-06 10:05:10
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-10-06 09:33:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-05 11:26:21
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-05 11:22:22
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-10-05 10:05:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-05 09:02:53
Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Wojciech Knap 2009-10-02 09:42:35
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-01 13:17:32
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-10-01 13:07:57
Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Wojciech Knap 2009-09-29 12:52:34
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-09-25 11:50:10
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-25 09:12:20
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-25 09:00:27
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-25 08:58:26
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 15:02:03
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 14:59:57
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 14:57:56
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 14:54:06
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 14:53:05
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 14:45:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-09-24 14:25:41
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-09-24 13:32:49
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 11:49:55
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 11:38:11
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 11:05:24
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 10:58:37
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 10:43:23
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 10:38:18
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 09:58:19
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 09:53:03
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 09:40:18
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-24 09:23:07
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-09-23 14:41:59
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 14:01:24
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 13:10:01
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 13:04:02
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:50:17
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:45:48
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:44:22
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:37:10
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:33:20
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:28:04
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:27:05
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:26:09
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:25:03
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:23:51
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:23:00
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:22:18
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:20:06
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:18:13
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:15:49
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:10:03
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:08:54
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:07:55
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-23 09:06:08
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-09-22 14:32:44
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 12:42:42
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 12:36:45
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 12:33:49
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:48:50
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:46:15
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:44:04
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:35:24
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:33:38
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 11:31:56
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-09-22 10:54:12
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-09-22 10:42:58
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:37:55
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:29:51
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:28:11
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:09:00
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:07:21
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-22 08:04:57
Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18. Wojciech Knap 2009-09-21 11:28:15
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-09-21 09:22:00
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2009-09-21 08:40:16
Ewidencja działalności gospodarczej Wojciech Knap 2009-09-18 14:52:16
Wojciech Knap 2009-09-18 14:46:03
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-18 14:09:31
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-18 14:02:18
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-18 14:01:49
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-18 14:00:55
Akty Prawa Miejscowego Wojciech Knap 2009-09-18 14:00:12
Kadencja 1998 - 2002 Wojciech Knap 2009-09-18 13:50:48
Kadencja 1998 - 2002 Wojciech Knap 2009-09-18 13:40:33
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-18 13:19:30
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-15 15:06:37
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-09-15 11:08:50
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-09-15 11:01:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-09-14 09:55:44
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-09-14 09:06:02
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-09 08:41:37
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:54:25
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:49:00
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:41:41
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:34:46
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:29:59
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 12:17:12
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 11:38:40
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 11:27:10
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 11:18:07
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:51:02
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:46:15
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:11:47
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:07:37
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:07:25
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 10:00:31
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 09:51:32
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 09:48:35
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-08 09:36:23
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-07 12:43:27
Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec Wojciech Knap 2009-09-07 12:35:55
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-09-07 08:43:23
Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Wojciech Knap 2009-09-04 10:19:08
Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zadania Wojciech Knap 2009-09-04 10:13:49
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-27 08:47:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-27 08:34:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-27 08:24:21
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-08-26 13:22:23
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-26 08:09:15
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-26 07:58:28
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-26 07:54:27
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-08-25 14:43:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-25 13:19:10
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-25 13:03:09
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-25 13:00:51
Wojciech Knap 2009-08-25 12:59:10
Sprawozdania z działalności między sesjami Wojciech Knap 2009-08-25 12:58:15
Wojciech Knap 2009-08-25 12:57:35
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-24 10:43:25
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-24 09:47:18
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-21 09:13:21
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-08-20 13:35:10
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-20 12:21:10
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-20 12:18:58
Remont świetlicy w Czyżówku Wojciech Knap 2009-08-20 12:17:46
Modernizacja Przedszkola w Iłowej Wojciech Knap 2009-08-13 08:43:08
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-10 15:08:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-08-10 14:58:57
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-08-10 14:49:43
Modernizacja Przedszkola w Iłowej Wojciech Knap 2009-08-10 10:52:54
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-08-10 10:48:59
Na 2005 rok Wojciech Knap 2009-07-22 08:34:01
Na 2006 rok Wojciech Knap 2009-07-22 08:26:13
Na 2006 rok. Wojciech Knap 2009-07-22 08:22:42
Wojciech Knap 2009-07-22 08:15:43
Na 2008 rok Wojciech Knap 2009-07-22 08:09:38
Na 2008 rok Wojciech Knap 2009-07-22 08:04:36
Na 2008 rok Wojciech Knap 2009-07-22 08:00:37
Wojciech Knap 2009-07-22 07:54:44
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:50:01
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:34:09
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:31:30
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:30:00
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:28:12
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:26:51
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:18:56
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:18:23
Na 2009 rok Wojciech Knap 2009-07-21 14:14:16
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-07-21 10:22:58
Projekty uchwał na XXX sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-07-21 10:04:57
Telefony informacyjne Wojciech Knap 2009-07-21 09:47:09
Wojciech Knap 2009-07-21 09:45:31
Wojciech Knap 2009-07-21 09:42:24
Wojciech Knap 2009-07-20 15:26:19
Wojciech Knap 2009-07-20 15:14:17
Wojciech Knap 2009-07-20 15:13:04
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-07-17 10:19:39
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-07-13 09:06:41
Modernizacja Przedszkola w Iłowej Wojciech Knap 2009-07-08 08:54:39
Modernizacja Przedszkola w Iłowej Wojciech Knap 2009-07-08 08:16:22
Modernizacja Przedszkola w Iłowej Wojciech Knap 2009-07-07 14:23:13
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-07-07 14:17:40
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-07-07 14:15:24
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-07-07 09:56:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-07-03 09:48:46
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-07-02 09:17:47
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-07-02 08:57:55
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-07-01 12:53:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-30 11:44:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-30 11:38:45
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-30 11:06:12
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-30 10:53:15
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-30 10:49:52
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-06-30 10:32:30
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-06-30 10:31:39
Wojciech Knap 2009-06-25 14:57:11
Wojciech Knap 2009-06-25 14:56:49
Wojciech Knap 2009-06-25 14:56:21
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 11:09:41
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 11:07:30
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:37:27
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:36:46
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:34:42
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:31:33
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:29:24
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:23:08
Oświadczenia majątkowe za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:18:38
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:08:39
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:07:17
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:04:12
Oświadczenia majątkowe dyrektorów/kierowników za 2008 r. Wojciech Knap 2009-06-25 10:01:12
Wojciech Knap 2009-06-25 09:53:00
Wojciech Knap 2009-06-25 09:43:58
Wojciech Knap 2009-06-25 09:05:17
Informacje Wojciech Knap 2009-06-24 12:38:31
Oferty pracy Wojciech Knap 2009-06-24 12:37:51
Listy kandydatów, wyniki naborów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2009-06-24 12:37:16
Oferty pracy Wojciech Knap 2009-06-24 12:13:48
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-06-19 10:41:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-16 14:21:48
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-16 12:57:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-16 12:47:22
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-16 12:15:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-16 12:02:58
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-15 14:00:58
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-15 13:44:38
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-15 13:35:06
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-15 12:42:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-15 12:29:36
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków Wojciech Knap 2009-06-15 11:05:43
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-15 08:25:34
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-06-15 08:23:32
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-06-09 08:02:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-06-04 09:11:34
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2009-06-02 08:45:44
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków Wojciech Knap 2009-05-29 15:17:43
Budżet na 2008 rok Wojciech Knap 2009-05-29 15:15:58
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-28 13:00:32
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-28 12:57:40
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-27 11:05:15
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-27 11:00:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-27 10:53:10
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-05-27 09:35:35
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-05-27 09:34:40
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-26 13:14:34
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-26 12:20:24
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-26 12:10:15
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-05-26 11:27:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-26 10:56:03
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-05-25 10:06:06
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-05-15 13:29:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-05-15 10:21:20
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-12 11:38:58
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-05-11 15:47:45
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-05-11 15:45:13
Wojciech Knap 2009-05-11 12:16:13
Wojciech Knap 2009-05-11 12:15:14
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-05-06 13:54:38
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-06 10:41:07
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-05-06 10:21:31
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-05-05 14:53:16
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-05-05 13:56:21
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-29 12:57:39
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-29 12:54:00
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-29 12:48:22
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-29 12:48:07
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-29 12:41:24
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków Wojciech Knap 2009-04-28 12:31:49
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków Wojciech Knap 2009-04-28 12:27:53
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-04-23 11:24:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-22 12:04:27
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-22 11:49:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-21 11:46:01
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-04-16 14:04:48
Wzory podań Janusz Kaniecki 2009-04-16 13:56:52
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-16 13:36:52
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-16 09:15:31
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-16 09:07:30
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2009-04-16 07:55:06
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 14:47:27
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 14:43:45
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 14:41:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 14:32:59
Janusz Kaniecki 2009-04-14 11:22:53
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:41:11
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:37:50
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:33:17
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:31:23
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:30:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:27:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:06:25
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 10:01:39
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 09:51:34
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-04-14 09:37:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-10 13:57:07
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-09 08:33:08
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-09 08:26:55
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-09 08:24:04
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-09 08:17:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-04-08 14:39:48
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-04-08 14:26:04
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-04-08 14:24:42
Wzory podań Janusz Kaniecki 2009-04-02 10:08:56
Monitory Polskie "B" Wojciech Knap 2009-04-01 12:36:38
Zarządzenia Burmistrza Wojciech Knap 2009-04-01 11:50:57
Uchwały Rady Miejskiej Wojciech Knap 2009-04-01 11:49:47
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego Wojciech Knap 2009-04-01 11:48:38
Monitory Polskie Wojciech Knap 2009-04-01 11:46:51
Monitory Polskie "B" Wojciech Knap 2009-04-01 11:46:16
Monitory Polskie "B" Wojciech Knap 2009-04-01 11:45:35
Monitory Polskie Wojciech Knap 2009-04-01 11:44:11
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:43:49
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:43:10
Monitory Polskie Wojciech Knap 2009-04-01 11:42:28
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:40:36
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:39:22
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:38:15
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:37:52
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:37:34
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:33:25
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:32:10
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:31:40
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:31:21
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:30:09
Organy Gminy Iłowa Wojciech Knap 2009-04-01 11:27:07
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:23:21
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:22:38
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:13:19
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:13:02
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:10:46
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:09:47
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:08:48
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:08:06
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:07:01
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:06:27
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:05:36
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:03:16
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 11:01:44
Dzienniki Ustaw Wojciech Knap 2009-04-01 10:47:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-30 11:05:39
Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Miejskiej w Iłowej Wojciech Knap 2009-03-27 13:25:09
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-03-27 13:22:00
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-03-27 13:18:28
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-03-27 09:01:16
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-03-26 11:06:54
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-03-26 11:05:18
Przebudowa ulicy Ogrodowej Wojciech Knap 2009-03-24 13:31:32
Przebudowa ulicy Ogrodowej Wojciech Knap 2009-03-24 13:27:50
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 09:58:17
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 09:57:43
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 09:56:05
Wojciech Knap 2009-03-24 09:49:35
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 09:00:37
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:53:04
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:51:19
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:50:34
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:47:24
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:46:50
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:46:05
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:42:58
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:41:49
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:40:38
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:11:58
Wzory dokumentów Wojciech Knap 2009-03-24 08:08:25
Wojciech Knap 2009-03-23 15:23:23
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-03-23 12:38:21
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 09:16:40
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 09:14:39
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 09:11:40
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 09:10:46
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 08:47:57
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 08:42:44
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-03-20 08:37:47
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-03-20 08:26:12
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-18 14:35:24
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Wojciech Knap 2009-03-18 13:33:14
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-18 08:29:59
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-03-17 14:44:02
Wybory do Parlamentu Europejskiego Wojciech Knap 2009-03-17 14:43:38
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 14:01:10
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:40:25
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:40:03
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:39:42
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:39:15
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:38:19
Budżet na 2009 rok Wojciech Knap 2009-03-17 12:36:15
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-03-17 11:44:01
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-03-17 11:40:51
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-16 15:51:47
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-16 15:48:06
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-03-13 12:44:35
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-13 12:23:41
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-13 12:12:57
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-03-13 12:04:47
Wojciech Knap 2009-03-09 15:51:47
Przebudowa ulicy Ogrodowej Wojciech Knap 2009-03-09 12:56:01
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Wojciech Knap 2009-03-09 12:55:05
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Janusz Kaniecki 2009-03-06 10:59:40
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Janusz Kaniecki 2009-03-06 10:55:56
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Janusz Kaniecki 2009-03-06 10:38:00
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-02-25 10:57:43
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2009-02-25 10:53:23
Przebudowa ulicy Ogrodowej Wojciech Knap 2009-02-20 09:26:39
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-02-19 15:13:44
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-02-19 14:54:50
Przebudowa ulicy Ogrodowej Wojciech Knap 2009-02-19 11:31:13
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Wojciech Knap 2009-02-18 12:44:32
Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa Wojciech Knap 2009-02-18 12:39:59
Wzory podań Janusz Kaniecki 2009-02-10 09:30:53
Janusz Kaniecki 2009-02-10 09:21:54
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-30 10:02:18
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-30 09:44:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-01-28 14:07:41
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-01-28 12:23:31
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-01-28 12:19:50
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 11:29:21
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 11:22:25
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 11:14:39
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 10:54:31
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 08:31:06
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-28 08:25:52
Konkursy ofert Wojciech Knap 2009-01-26 15:21:13
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 10:21:03
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 09:53:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 09:32:08
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 09:16:47
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 09:14:07
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 09:03:19
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 08:51:13
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-26 08:41:09
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-01-23 11:35:42
Wojciech Knap 2009-01-21 14:52:21
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2009-01-21 09:50:05
Wojciech Knap 2009-01-21 09:46:37
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-14 15:02:27
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-14 14:54:00
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-14 14:34:57
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-01-12 15:15:06
Technologia kotłowni gazowej Wojciech Knap 2009-01-12 08:42:40
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2009-01-12 08:37:19
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-01-09 09:04:22
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2009-01-09 08:36:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-08 08:49:56
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-08 08:38:33
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-08 08:21:34
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-08 08:18:53
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2009-01-07 12:01:40
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 10:44:22
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 10:29:27
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 09:28:19
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 09:27:11
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 09:01:38
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 08:37:54
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-06 08:33:48
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 14:30:47
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 14:20:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 13:52:12
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 13:47:37
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 13:24:01
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 13:16:09
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 12:39:41
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 12:36:24
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2009-01-05 12:31:57
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2008-12-31 07:48:39
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego Wojciech Knap 2008-12-30 11:48:30
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego Wojciech Knap 2008-12-30 11:32:32
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego Wojciech Knap 2008-12-30 11:31:57
Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego Wojciech Knap 2008-12-30 11:31:56
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:47:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:43:28
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:36:29
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:10:18
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:08:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 12:06:45
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 11:43:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 11:31:11
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 11:24:12
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 11:19:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-29 10:00:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-29 09:00:53
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-29 08:40:30
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-29 08:38:07
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-24 09:10:42
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2008-12-24 08:27:09
Wojciech Knap 2008-12-23 13:20:24
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-17 10:02:08
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-17 09:58:36
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 10:20:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 09:42:18
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 09:36:02
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 09:27:16
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 09:26:06
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-16 09:14:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:34:21
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:33:55
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:27:45
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:26:54
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:26:04
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-15 15:24:00
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 12:17:58
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 10:07:15
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 10:04:45
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 10:01:06
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 09:57:40
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 09:55:55
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 09:46:48
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 09:46:47
Konkursy ofert Wojciech Knap 2008-12-15 09:44:40
Informacja o sesjach Rady Wojciech Knap 2008-12-15 09:13:09
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2008-12-11 15:13:42
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2008-12-11 15:13:20
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2008-12-11 15:11:48
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2008-12-11 14:41:19
Przetargi i rokowania Janusz Kaniecki 2008-12-11 14:24:13
Janusz Kaniecki 2008-12-11 14:13:13
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 09:03:39
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 08:53:53
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 08:26:46
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 08:22:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 08:19:12
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-10 08:18:17
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2008-12-10 08:05:01
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2008-12-10 08:01:54
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:57:14
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:56:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:55:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:52:51
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:50:35
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:44:33
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:39:25
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:32:32
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:28:45
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:26:56
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:25:22
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:18:14
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:16:01
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:09:27
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 14:02:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 13:57:41
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 13:50:37
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 13:49:02
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2008-12-09 09:44:34
Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami Wojciech Knap 2008-12-09 09:44:34
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2008-12-09 09:16:50
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 07:53:44
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 07:51:03
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 07:47:17
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 07:46:29
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-09 07:44:38
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:42:14
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:39:58
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:34:33
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:28:08
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:26:44
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:24:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-08 08:23:13
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 10:51:47
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 10:50:37
Kierownictwo referatów Wojciech Knap 2008-12-05 10:33:34
Kierownictwo referatów Wojciech Knap 2008-12-05 10:32:53
Wojciech Knap 2008-12-05 10:32:25
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 10:31:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 10:26:26
Burmistrz Wojciech Knap 2008-12-05 09:34:58
Burmistrz Wojciech Knap 2008-12-05 09:33:34
Wojciech Knap 2008-12-05 09:22:12
Wojciech Knap 2008-12-05 09:21:51
Wojciech Knap 2008-12-05 09:21:32
Wojciech Knap 2008-12-05 09:21:13
Burmistrz Iłowej Wojciech Knap 2008-12-05 09:20:43
Burmistrz Miasta Wojciech Knap 2008-12-05 08:59:54
Wojciech Knap 2008-12-05 08:59:07
Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i zawarciu umów cywilnoprawnych Wojciech Knap 2008-12-05 08:58:34
Wojciech Knap 2008-12-05 08:58:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 08:55:26
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 08:47:41
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 08:46:24
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-12-05 08:45:23
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 11:28:15
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 11:25:05
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 11:22:53
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 11:19:58
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 11:18:20
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 10:39:33
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 10:37:16
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 10:35:17
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-12-04 10:30:32
Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy Janusz Kaniecki 2008-12-04 09:00:24
Janusz Kaniecki 2008-12-04 08:59:11
Protokoły z sesji rady Wojciech Knap 2008-12-02 10:29:23
Otwarte konkursy ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych. Wojciech Knap 2008-12-01 15:49:54
Wojciech Knap 2008-11-25 12:56:13
Wojciech Knap 2008-11-25 12:50:34
Kadencja 2006 - 2010 Wojciech Knap 2008-11-24 10:27:40
Wojciech Knap 2008-11-24 10:16:30
Wojciech Knap 2008-11-24 09:14:53
Wojciech Knap 2008-11-21 10:23:28
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-11-20 09:41:29
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-11-20 09:36:41
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-11-20 09:16:54
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-11-20 09:06:17
Kadencja 2002 - 2006 Wojciech Knap 2008-11-20 09:03:00
Wojciech Knap 2008-11-20 08:57:45
Listy kandydatów, wyniki naborów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2008-11-19 12:36:02
Budżet na 2008 rok Wojciech Knap 2008-11-18 13:47:37
Budżet na 2008 rok Wojciech Knap 2008-11-18 13:46:33
Wojciech Knap 2008-11-18 13:44:45
Wojciech Knap 2008-11-17 12:04:25
Wojciech Knap 2008-11-17 09:30:14
Wojciech Knap 2008-11-14 07:39:30
Wojciech Knap 2008-11-14 07:37:52
Wojciech Knap 2008-11-12 13:08:39
Wojciech Knap 2008-11-12 13:06:24
Wojciech Knap 2008-11-12 12:48:25
Wojciech Knap 2008-11-12 12:42:46
Wojciech Knap 2008-11-12 12:34:41
Wojciech Knap 2008-11-12 12:30:38
Wojciech Knap 2008-11-12 11:01:45
Wojciech Knap 2008-11-12 10:59:51
Wojciech Knap 2008-11-12 10:58:14
Wojciech Knap 2008-11-12 10:56:53
Wojciech Knap 2008-11-12 10:48:37
Wojciech Knap 2008-11-12 10:47:48
Wojciech Knap 2008-11-12 10:47:03
Wojciech Knap 2008-11-12 10:46:10
Wojciech Knap 2008-11-12 10:43:59
Wojciech Knap 2008-11-12 10:42:53
Wojciech Knap 2008-11-12 10:42:00
Wojciech Knap 2008-11-12 10:39:41
Wojciech Knap 2008-11-12 10:06:10
Wojciech Knap 2008-11-12 10:01:56
Wojciech Knap 2008-11-12 09:59:26
Wojciech Knap 2008-11-12 09:49:56
Wojciech Knap 2008-11-12 09:46:57
Wojciech Knap 2008-11-12 09:33:37
Listy kandydatów, wyniki naborów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2008-11-05 13:49:11
Wojciech Knap 2008-11-05 09:58:11
Wojciech Knap 2008-11-05 09:56:28
Wojciech Knap 2008-11-05 09:55:13
Wojciech Knap 2008-11-05 09:54:04
Wojciech Knap 2008-11-05 09:52:41
Wojciech Knap 2008-11-05 09:50:59
Wojciech Knap 2008-11-05 09:49:08
Wojciech Knap 2008-11-05 09:46:33
Wojciech Knap 2008-11-05 09:44:32
Janusz Kaniecki 2008-11-05 08:54:58
Janusz Kaniecki 2008-11-05 08:54:10
Janusz Kaniecki 2008-11-05 08:54:10
Janusz Kaniecki 2008-11-05 08:53:45
Janusz Kaniecki 2008-11-05 08:49:32
Wojciech Knap 2008-11-05 08:45:09
Wojciech Knap 2008-11-05 08:43:46
Wojciech Knap 2008-11-05 08:42:16
Wojciech Knap 2008-11-05 08:40:16
Wojciech Knap 2008-11-05 08:35:59
Wojciech Knap 2008-11-05 08:34:03
Wojciech Knap 2008-11-05 08:31:15
Wojciech Knap 2008-11-05 08:23:30
Wojciech Knap 2008-11-05 08:07:40
Wojciech Knap 2008-11-05 07:56:32
Wojciech Knap 2008-11-05 07:54:29
Wojciech Knap 2008-11-05 07:39:55
Wojciech Knap 2008-11-03 12:14:15
Wojciech Knap 2008-10-30 09:41:48
Wojciech Knap 2008-10-30 09:37:41
Wojciech Knap 2008-10-30 09:37:01
Wojciech Knap 2008-10-30 09:35:09
Wojciech Knap 2008-10-30 09:32:34
Wojciech Knap 2008-10-30 09:31:14
Wojciech Knap 2008-10-30 09:28:50
Wojciech Knap 2008-10-30 09:26:08
Wojciech Knap 2008-10-30 09:03:56
Wojciech Knap 2008-10-30 08:49:36
Wojciech Knap 2008-10-30 08:48:52
Wojciech Knap 2008-10-30 08:46:48
Wojciech Knap 2008-10-30 08:44:22
Wojciech Knap 2008-10-30 08:42:13
Wojciech Knap 2008-10-30 08:39:27
Wojciech Knap 2008-10-30 08:27:46
Wojciech Knap 2008-10-30 08:26:11
Wojciech Knap 2008-10-30 08:24:01
Wojciech Knap 2008-10-30 08:19:08
Wojciech Knap 2008-10-30 08:18:00
Wojciech Knap 2008-10-30 08:11:55
Wojciech Knap 2008-10-30 08:07:07
Wojciech Knap 2008-10-27 14:45:24
Wojciech Knap 2008-10-27 14:44:06
Wojciech Knap 2008-10-24 10:00:11
Wojciech Knap 2008-10-24 09:56:19
Wojciech Knap 2008-10-24 09:41:20
Wojciech Knap 2008-10-24 09:39:01
Wojciech Knap 2008-10-24 09:36:50
Wojciech Knap 2008-10-24 09:35:21
Wojciech Knap 2008-10-24 09:33:36
Wojciech Knap 2008-10-24 09:31:12
Wojciech Knap 2008-10-24 09:29:22
Wojciech Knap 2008-10-24 09:24:56
Wojciech Knap 2008-10-24 09:23:15
Wojciech Knap 2008-10-24 09:22:27
Wojciech Knap 2008-10-24 09:21:19
Wojciech Knap 2008-10-24 09:19:11
Wojciech Knap 2008-10-24 09:16:54
Wojciech Knap 2008-10-24 09:09:13
Wojciech Knap 2008-10-24 09:04:06
Janusz Kaniecki 2008-10-15 10:40:25
Janusz Kaniecki 2008-10-15 10:31:48
Janusz Kaniecki 2008-10-15 10:30:35
Janusz Kaniecki 2008-10-15 10:30:10
Janusz Kaniecki 2008-10-15 10:25:41
Janusz Kaniecki 2008-10-15 09:47:46
Janusz Kaniecki 2008-10-15 09:44:05
Wojciech Knap 2008-10-15 09:40:00
Wojciech Knap 2008-10-15 09:38:48
Wojciech Knap 2008-10-15 09:19:11
Wojciech Knap 2008-10-15 09:17:51
Wojciech Knap 2008-10-13 12:18:11
Wojciech Knap 2008-10-13 12:15:39
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:47:24
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:46:27
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:44:42
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:35:55
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:35:44
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:35:35
Janusz Kaniecki 2008-10-13 09:34:05
Wojciech Knap 2008-10-10 13:22:15
Wojciech Knap 2008-10-10 13:21:48
Wojciech Knap 2008-10-10 13:21:13
Wojciech Knap 2008-10-10 13:20:39
Wojciech Knap 2008-10-10 09:23:29
Wojciech Knap 2008-10-10 09:17:29
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2008-10-10 08:37:14
Wojciech Knap 2008-10-09 14:40:46
Wojciech Knap 2008-10-09 13:37:55
Wojciech Knap 2008-10-09 13:37:37
Wojciech Knap 2008-10-09 13:35:02
Wojciech Knap 2008-10-09 13:34:05
Wojciech Knap 2008-10-08 11:24:12
Wojciech Knap 2008-10-07 12:26:31
Wojciech Knap 2008-10-07 12:25:55
Wojciech Knap 2008-10-07 12:24:53
Wojciech Knap 2008-10-07 12:24:30
Wojciech Knap 2008-10-06 09:24:02
Wojciech Knap 2008-10-03 13:29:35
Wojciech Knap 2008-10-02 14:09:06
Wojciech Knap 2008-10-02 13:41:06
Wojciech Knap 2008-10-02 13:40:22
Wojciech Knap 2008-10-02 13:36:28
Wojciech Knap 2008-10-02 13:35:29
Wojciech Knap 2008-09-30 14:24:49
Wojciech Knap 2008-09-30 14:22:16
Wojciech Knap 2008-09-30 14:19:40
Wojciech Knap 2008-09-30 14:17:20
Wojciech Knap 2008-09-30 14:09:56
Wojciech Knap 2008-09-30 14:08:00
Wojciech Knap 2008-09-30 14:05:15
Wojciech Knap 2008-09-30 14:00:16
Wojciech Knap 2008-09-30 13:58:11
Wojciech Knap 2008-09-30 13:55:33
Wojciech Knap 2008-09-30 13:48:27
Wojciech Knap 2008-09-30 08:27:18
Wojciech Knap 2008-09-30 08:24:56
Wojciech Knap 2008-09-30 08:22:07
Wojciech Knap 2008-09-30 08:18:50
Wojciech Knap 2008-09-30 08:15:30
Wojciech Knap 2008-09-30 08:12:25
Wojciech Knap 2008-09-30 08:09:49
Wojciech Knap 2008-09-29 09:11:42
Wojciech Knap 2008-09-29 09:10:32
Wojciech Knap 2008-09-29 09:08:00
Wojciech Knap 2008-09-26 09:56:33
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2008-09-24 15:16:33
Wojciech Knap 2008-09-24 11:17:52
Wojciech Knap 2008-09-23 09:14:08
Wojciech Knap 2008-09-23 09:11:39
Wojciech Knap 2008-09-23 09:07:47
Wojciech Knap 2008-09-23 09:06:03
Wojciech Knap 2008-09-23 09:03:47
Wojciech Knap 2008-09-23 09:01:04
Wojciech Knap 2008-09-23 09:00:07
Wojciech Knap 2008-09-23 08:57:49
Wojciech Knap 2008-09-23 08:56:56
Wojciech Knap 2008-09-23 08:54:48
Wojciech Knap 2008-09-23 08:53:14
Wojciech Knap 2008-09-23 08:51:08
Wojciech Knap 2008-09-23 08:47:34
Wojciech Knap 2008-09-23 08:44:09
Wojciech Knap 2008-09-23 08:42:44
Wojciech Knap 2008-09-23 08:41:06
Wojciech Knap 2008-09-23 08:38:56
Wojciech Knap 2008-09-23 08:37:58
Wojciech Knap 2008-09-23 08:35:04
Wojciech Knap 2008-09-23 08:32:58
Wojciech Knap 2008-09-23 08:30:19
Wojciech Knap 2008-09-22 15:03:27
Wojciech Knap 2008-09-22 15:00:24
Wojciech Knap 2008-09-22 14:58:44
Wojciech Knap 2008-09-22 14:16:11
Wojciech Knap 2008-09-22 14:15:06
Wojciech Knap 2008-09-22 14:14:27
Wojciech Knap 2008-09-22 14:13:18
Wojciech Knap 2008-09-22 14:12:06
Wojciech Knap 2008-09-22 14:10:48
Wojciech Knap 2008-09-22 14:09:02
Wojciech Knap 2008-09-22 14:06:20
Wojciech Knap 2008-09-22 14:04:18
Wojciech Knap 2008-09-22 14:02:19
Wojciech Knap 2008-09-22 14:00:12
Wojciech Knap 2008-09-22 13:57:33
Wojciech Knap 2008-09-22 13:55:28
Wojciech Knap 2008-09-22 13:53:09
Wojciech Knap 2008-09-22 13:46:17
Wojciech Knap 2008-09-22 13:45:36
Wojciech Knap 2008-09-22 13:42:13
Wojciech Knap 2008-09-22 13:37:12
Wojciech Knap 2008-09-22 13:32:33
Wojciech Knap 2008-09-22 13:31:53
Wojciech Knap 2008-09-22 13:25:13
Wojciech Knap 2008-09-22 13:23:27
Wojciech Knap 2008-09-22 13:16:39
Wojciech Knap 2008-09-22 13:13:57
Wojciech Knap 2008-09-22 11:39:23
Wojciech Knap 2008-09-22 11:37:10
Wojciech Knap 2008-09-22 11:25:40
Wojciech Knap 2008-09-22 11:22:02
Wojciech Knap 2008-09-22 11:19:49
Wojciech Knap 2008-09-22 11:17:46
Wojciech Knap 2008-09-22 11:15:16
Wojciech Knap 2008-09-22 11:13:29
Wojciech Knap 2008-09-22 09:28:55
Wojciech Knap 2008-09-22 09:16:15
Wojciech Knap 2008-09-22 09:14:48
Wojciech Knap 2008-09-22 09:13:34
Wojciech Knap 2008-09-22 09:09:05
Wojciech Knap 2008-09-22 09:07:34
Wojciech Knap 2008-09-22 09:05:45
Wojciech Knap 2008-09-22 09:04:26
Wojciech Knap 2008-09-22 09:03:22
Wojciech Knap 2008-09-22 08:58:33
Wojciech Knap 2008-09-19 14:30:27
Wojciech Knap 2008-09-19 14:28:57
Wojciech Knap 2008-09-19 14:27:10
Wojciech Knap 2008-09-19 14:25:49
Wojciech Knap 2008-09-19 14:23:11
Wojciech Knap 2008-09-19 13:58:36
Wojciech Knap 2008-09-19 13:55:49
Wojciech Knap 2008-09-19 13:54:01
Wojciech Knap 2008-09-19 13:52:36
Wojciech Knap 2008-09-19 13:51:19
Wojciech Knap 2008-09-19 13:50:19
Wojciech Knap 2008-09-19 13:48:45
Wojciech Knap 2008-09-19 13:47:43
Wojciech Knap 2008-09-19 13:47:08
Wojciech Knap 2008-09-19 13:46:15
Wojciech Knap 2008-09-19 13:45:13
Wojciech Knap 2008-09-19 13:44:10
Wojciech Knap 2008-09-19 13:43:55
Wojciech Knap 2008-09-19 13:43:40
Wojciech Knap 2008-09-19 13:43:28
Wojciech Knap 2008-09-19 13:42:18
Wojciech Knap 2008-09-19 13:41:28
Wojciech Knap 2008-09-19 13:39:49
Wojciech Knap 2008-09-19 13:38:22
Wojciech Knap 2008-09-19 10:04:55
Wojciech Knap 2008-09-19 10:01:31
Wojciech Knap 2008-09-19 10:00:58
Wojciech Knap 2008-09-19 09:59:33
Wojciech Knap 2008-09-19 09:56:15
Wojciech Knap 2008-09-19 09:55:14
Wojciech Knap 2008-09-19 09:54:22
Wojciech Knap 2008-09-19 09:53:25
Wojciech Knap 2008-09-19 09:52:45
Wojciech Knap 2008-09-19 09:51:07
Wojciech Knap 2008-09-19 09:49:03
Wojciech Knap 2008-09-19 09:47:37
Wojciech Knap 2008-09-19 09:46:07
Wojciech Knap 2008-09-19 09:22:16
Wojciech Knap 2008-09-19 09:19:12
Wojciech Knap 2008-09-19 09:16:04
Wojciech Knap 2008-09-19 08:57:18
Wojciech Knap 2008-09-19 08:54:12
Wojciech Knap 2008-09-19 08:52:39
Wojciech Knap 2008-09-19 08:51:04
Wojciech Knap 2008-09-19 08:47:28
Wojciech Knap 2008-09-19 08:41:44
Wojciech Knap 2008-09-19 08:40:56
Wojciech Knap 2008-09-19 08:40:04
Wojciech Knap 2008-09-19 08:36:22
Wojciech Knap 2008-09-19 08:24:32
Wojciech Knap 2008-09-19 08:23:08
Wojciech Knap 2008-09-19 08:22:35
Wojciech Knap 2008-09-19 08:21:27
Wojciech Knap 2008-09-19 08:16:44
Wojciech Knap 2008-09-19 08:15:19
Wojciech Knap 2008-09-19 08:11:57
Wojciech Knap 2008-09-19 08:08:28
Janusz Kaniecki 2008-09-18 08:48:51
Janusz Kaniecki 2008-09-18 08:47:45
Janusz Kaniecki 2008-09-17 11:52:11
Janusz Kaniecki 2008-09-17 11:49:22
Wojciech Knap 2008-09-17 09:02:06
Wojciech Knap 2008-09-17 08:59:54
Wojciech Knap 2008-09-17 08:57:34
Wojciech Knap 2008-09-17 08:53:55
Wojciech Knap 2008-09-17 08:49:27
Wojciech Knap 2008-09-17 08:44:55
Wojciech Knap 2008-09-17 08:29:40
Wojciech Knap 2008-09-17 08:19:17
Wojciech Knap 2008-09-17 08:10:33
Wojciech Knap 2008-09-17 08:08:41
Wojciech Knap 2008-09-17 08:07:41
Wojciech Knap 2008-09-17 08:05:18
Wojciech Knap 2008-09-17 07:59:39
Wojciech Knap 2008-09-17 07:57:37
Wojciech Knap 2008-09-17 07:56:40
Wojciech Knap 2008-09-17 07:54:14
Wojciech Knap 2008-09-16 14:01:26
Wojciech Knap 2008-09-16 13:57:20
Wojciech Knap 2008-09-16 13:45:45
Wojciech Knap 2008-09-16 13:41:00
Wojciech Knap 2008-09-16 13:38:43
Wojciech Knap 2008-09-16 13:36:08
Wojciech Knap 2008-09-16 13:35:12
Wojciech Knap 2008-09-16 13:32:15
Wojciech Knap 2008-09-16 09:10:02
Wojciech Knap 2008-09-16 09:06:22
Wojciech Knap 2008-09-16 08:55:01
Wojciech Knap 2008-09-16 08:51:44
Wojciech Knap 2008-09-16 08:49:29
Wojciech Knap 2008-09-16 08:46:57
Wojciech Knap 2008-09-16 08:43:38
Wojciech Knap 2008-09-16 08:38:10
Wojciech Knap 2008-09-16 08:33:45
Wojciech Knap 2008-09-16 08:29:55
Wojciech Knap 2008-09-16 08:13:22
Wojciech Knap 2008-09-16 08:12:13
Wojciech Knap 2008-09-16 08:09:56
Wojciech Knap 2008-09-16 08:07:44
Wojciech Knap 2008-09-12 14:08:40
Wojciech Knap 2008-09-12 14:06:05
Wojciech Knap 2008-09-12 14:04:47
Wojciech Knap 2008-09-12 14:03:39
Wojciech Knap 2008-09-12 14:02:36
Wojciech Knap 2008-09-12 14:00:18
Wojciech Knap 2008-09-12 13:58:21
Wojciech Knap 2008-09-12 13:55:54
Wojciech Knap 2008-09-12 13:53:54
Wojciech Knap 2008-09-12 13:51:33
Wojciech Knap 2008-09-12 13:48:33
Wojciech Knap 2008-09-12 13:41:05
Wojciech Knap 2008-09-12 13:37:23
Wojciech Knap 2008-09-12 13:35:38
Wojciech Knap 2008-09-12 13:33:44
Wojciech Knap 2008-09-12 13:31:39
Wojciech Knap 2008-09-12 13:29:47
Wojciech Knap 2008-09-12 13:27:12
Wojciech Knap 2008-09-12 13:24:32
Wojciech Knap 2008-09-12 13:21:00
Wojciech Knap 2008-09-12 13:19:03
Wojciech Knap 2008-09-12 13:16:38
Wojciech Knap 2008-09-12 13:14:26
Wojciech Knap 2008-09-12 09:23:35
Wojciech Knap 2008-09-12 09:22:49
Wojciech Knap 2008-09-12 09:20:50
Wojciech Knap 2008-09-12 09:19:58
Wojciech Knap 2008-09-12 09:18:17
Wojciech Knap 2008-09-12 09:15:35
Wojciech Knap 2008-09-12 09:14:56
Wojciech Knap 2008-09-12 09:12:52
Wojciech Knap 2008-09-12 09:10:48
Wojciech Knap 2008-09-12 09:08:51
Wojciech Knap 2008-09-12 09:06:54
Wojciech Knap 2008-09-12 09:05:48
Wojciech Knap 2008-09-12 09:03:48
Wojciech Knap 2008-09-12 08:47:11
Wojciech Knap 2008-09-11 10:32:51
Wojciech Knap 2008-09-11 10:32:38
Wojciech Knap 2008-09-11 09:39:08
Wojciech Knap 2008-09-11 09:36:07
Wojciech Knap 2008-09-11 09:32:51
Wojciech Knap 2008-09-11 09:30:12
Wojciech Knap 2008-09-11 09:28:16
Wojciech Knap 2008-09-11 09:26:05
Wojciech Knap 2008-09-11 09:23:27
Wojciech Knap 2008-09-11 09:21:14
Wojciech Knap 2008-09-11 09:18:02
Wojciech Knap 2008-09-11 09:14:51
Wojciech Knap 2008-09-11 09:11:02
Wojciech Knap 2008-09-11 08:59:00
Wojciech Knap 2008-09-11 08:58:26
Wojciech Knap 2008-09-11 08:57:54
Wojciech Knap 2008-09-11 08:57:29
Wojciech Knap 2008-09-10 13:45:18
Wojciech Knap 2008-09-10 13:43:32
Wojciech Knap 2008-09-10 13:41:54
Wojciech Knap 2008-09-10 13:40:25
Wojciech Knap 2008-09-10 13:39:02
Wojciech Knap 2008-09-10 13:37:11
Wojciech Knap 2008-09-10 13:35:07
Wojciech Knap 2008-09-10 13:33:44
Wojciech Knap 2008-09-10 13:32:06
Wojciech Knap 2008-09-10 13:30:08
Wojciech Knap 2008-09-10 13:29:26
Wojciech Knap 2008-09-10 13:28:35
Wojciech Knap 2008-09-10 13:27:38
Wojciech Knap 2008-09-10 13:27:01
Wojciech Knap 2008-09-10 13:24:52
Wojciech Knap 2008-09-10 13:23:18
Wojciech Knap 2008-09-10 13:19:53
Wojciech Knap 2008-09-10 13:18:36
Wojciech Knap 2008-09-10 13:14:43
Wojciech Knap 2008-09-10 09:05:05
Wojciech Knap 2008-09-10 09:00:13
Wojciech Knap 2008-09-10 08:58:05
Wojciech Knap 2008-09-10 08:56:07
Wojciech Knap 2008-09-10 08:54:04
Wojciech Knap 2008-09-10 08:52:07
Wojciech Knap 2008-09-10 08:50:01
Wojciech Knap 2008-09-10 08:47:58
Wojciech Knap 2008-09-10 08:46:47
Wojciech Knap 2008-09-10 08:44:46
Wojciech Knap 2008-09-10 08:41:36
Wojciech Knap 2008-09-10 08:40:24
Wojciech Knap 2008-09-10 08:38:22
Wojciech Knap 2008-09-10 08:36:00
Wojciech Knap 2008-09-10 08:34:12
Wojciech Knap 2008-09-05 12:05:00
Wojciech Knap 2008-09-05 12:04:19
Wojciech Knap 2008-09-05 11:58:43
Wojciech Knap 2008-09-05 11:49:08
Wojciech Knap 2008-09-05 11:46:17
Wojciech Knap 2008-09-05 11:42:30
Wojciech Knap 2008-09-05 11:38:57
Wojciech Knap 2008-09-05 11:37:56
Wojciech Knap 2008-09-05 11:29:30
Listy kandydatów, wyniki naborów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2008-09-04 10:32:24
Listy kandydatów, wyniki naborów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2008-09-04 10:30:44
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2008-09-03 14:37:15
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2008-09-03 14:36:33
Wojciech Knap 2008-09-03 12:18:24
Wojciech Knap 2008-09-03 12:16:26
Wojciech Knap 2008-09-03 12:13:23
Wojciech Knap 2008-09-03 12:11:30
Wojciech Knap 2008-09-03 12:07:07
Wojciech Knap 2008-09-03 11:47:09
Wojciech Knap 2008-09-03 11:36:49
Wojciech Knap 2008-09-03 11:34:43
Wojciech Knap 2008-09-03 11:32:28
Wojciech Knap 2008-09-03 11:30:48
Wojciech Knap 2008-09-03 11:28:10
Wojciech Knap 2008-09-03 11:24:24
Wojciech Knap 2008-09-03 11:23:25
Wojciech Knap 2008-09-03 11:19:08
Wojciech Knap 2008-09-03 11:14:17
Wojciech Knap 2008-09-03 11:09:58
Wojciech Knap 2008-09-03 11:03:00
Wojciech Knap 2008-09-03 10:59:45
Wojciech Knap 2008-09-03 10:09:49
Wojciech Knap 2008-09-03 10:07:34
Wojciech Knap 2008-09-03 10:05:07
Wojciech Knap 2008-09-03 09:48:29
Wojciech Knap 2008-09-03 09:44:26
Wojciech Knap 2008-09-03 09:42:28
Wojciech Knap 2008-09-03 09:39:10
Wojciech Knap 2008-09-03 09:37:08
Wojciech Knap 2008-09-03 09:30:04
Wojciech Knap 2008-09-03 09:25:53
Wojciech Knap 2008-08-29 11:58:22
Wojciech Knap 2008-08-29 11:56:28
Wojciech Knap 2008-08-29 11:52:45
Wojciech Knap 2008-08-29 11:50:55
Wojciech Knap 2008-08-29 11:47:35
Wojciech Knap 2008-08-29 11:46:50
Wojciech Knap 2008-08-29 11:43:26
Wojciech Knap 2008-08-29 11:42:12
Wojciech Knap 2008-08-29 11:40:24
Wojciech Knap 2008-08-29 11:38:40
Wojciech Knap 2008-08-29 11:36:13
Wojciech Knap 2008-08-29 11:31:35
Wojciech Knap 2008-08-29 11:28:17
Wojciech Knap 2008-08-29 11:25:51
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w jednostkach gminnych Wojciech Knap 2008-08-29 09:36:54
Ogłoszenia o naborze kandydatów na stanowiska w Urzędzie Miejskim Wojciech Knap 2008-08-28 12:38:41
Wojciech Knap 2008-08-26 13:52:37
Wojciech Knap 2008-08-26 13:25:03
Wojciech Knap 2008-08-22 15:08:30
Wojciech Knap 2008-08-22 15:07:15
Wojciech Knap 2008-08-22 15:05:50
Wojciech Knap 2008-08-22 15:04:24
Wojciech Knap 2008-08-22 15:01:43
Wojciech Knap 2008-08-22 15:00:08
Wojciech Knap 2008-08-22 14:58:36
Wojciech Knap 2008-08-22 14:56:07
Wojciech Knap 2008-08-22 14:46:01
Wojciech Knap 2008-08-22 14:44:22
Wojciech Knap 2008-08-22 14:42:12
Wojciech Knap 2008-08-22 14:39:15
Wojciech Knap 2008-08-22 14:30:09
Wojciech Knap 2008-08-22 14:27:48
Wojciech Knap 2008-08-22 14:25:12
Wojciech Knap 2008-08-22 14:18:34
Wojciech Knap 2008-08-22 14:16:30
Wojciech Knap 2008-08-22 14:14:20
Wojciech Knap 2008-08-22 14:09:24
Wojciech Knap 2008-08-22 14:07:27
Wojciech Knap 2008-08-22 14:04:48
Wojciech Knap 2008-08-22 13:56:11
Wojciech Knap 2008-08-22 13:53:36
Wojciech Knap 2008-08-22 13:52:15
Wojciech Knap 2008-08-22 13:47:59
Wojciech Knap 2008-08-22 13:39:54
Wojciech Knap 2008-08-22 13:38:54
Wojciech Knap 2008-08-22 13:37:02
Wojciech Knap 2008-08-22 13:32:02
Wojciech Knap 2008-08-22 09:17:42
Wojciech Knap 2008-08-22 09:15:24
Wojciech Knap 2008-08-22 09:13:45
Wojciech Knap 2008-08-22 09:11:09
Wojciech Knap 2008-08-22 09:10:31
Wojciech Knap 2008-08-22 09:07:23
Wojciech Knap 2008-08-22 09:06:38
Wojciech Knap 2008-08-22 09:03:49
Wojciech Knap 2008-08-20 14:41:45
Wojciech Knap 2008-08-20 14:40:58
Wojciech Knap 2008-08-20 14:39:05
Wojciech Knap 2008-08-20 14:37:28
Wojciech Knap 2008-08-20 14:35:23
Wojciech Knap 2008-08-20 14:33:20
Wojciech Knap 2008-08-20 14:29:44
Wojciech Knap 2008-08-20 14:20:39
Wojciech Knap 2008-08-20 14:14:49
Wojciech Knap 2008-08-20 14:11:28
Wojciech Knap 2008-08-20 14:06:38
Wojciech Knap 2008-08-20 12:57:58
Wojciech Knap 2008-08-20 12:56:59
Wojciech Knap 2008-08-20 12:55:12
Wojciech Knap 2008-08-20 12:53:14
Wojciech Knap 2008-08-20 12:50:49
Wojciech Knap 2008-08-20 12:48:23
Wojciech Knap 2008-08-20 12:47:32
Wojciech Knap 2008-08-20 12:46:28
Wojciech Knap 2008-08-20 12:44:45
Wojciech Knap 2008-08-20 12:44:10
Wojciech Knap 2008-08-20 12:42:36
Wojciech Knap 2008-08-20 11:10:54
Wojciech Knap 2008-08-20 11:05:20
Wojciech Knap 2008-08-20 11:01:54
Wojciech Knap 2008-08-20 10:59:44
Wojciech Knap 2008-08-20 10:55:16
Wojciech Knap 2008-08-20 10:54:11
Wojciech Knap 2008-08-20 10:44:39
Wojciech Knap 2008-08-20 10:43:14