Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

GMINA
   Informacja podstawowa
      Rozporządzenie o połączeniu miasta i gminy Iłowa
      Ustawa o samorządzie gminnym
      Ustawa - ordynacja wyborcza do rady gminy
      Ustawa - o bezpośrednim wyborze burmistrza
   Statut gminy
   Dane demograficzne i statystyczne
   Przynależność gminy do organizacji
      Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
         Uchwała o przystąpieniu do stowarzyszenia
         Więcej informacji
      Łużycki Związek Gmin
         Uchwała o przystąpieniu do związku
         Statut
   Miasta partnerskie
      Rietschen
         Umowa
            Tekst polski
            Tekst niemiecki
         Mapka
      Jänschwalde
         Umowa
            Tekst polski
            Tekst niemiecki
         Mapka

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
   Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa

ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
   Dziennik Ustaw
   Monitor Polski
   Monitory Polskie "B"
   Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
   Uchwały Rady Miejskiej
   Zarządzenia Burmistrza
   Akty Prawa Miejscowego
   Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego

DANE TELEADRESOWE
   Urząd Miejski
   Jednostki organizacyjne
   Telefony alarmowe
   Telefony informacyjne

RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
   Skład Rady Miejskiej
   Komisje Rady Miejskiej
      Protokoły Komisji Rady Miejskiej - kadencja 2010-2014
         Komisja Do Spraw Publicznych
         Komisja Budżetu
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Doraźna
   Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
   Sesje Rady Miejskiej
      Kadencja 2006-2010
         Informacja o sesjach Rady
         Projekty aktów prawnych
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      Kadencja 2010-2014
         Informacja o sesjach Rady Miejskiej
         Projekty aktów prawnych
         Protokoły z sesji Rady Miejskiej
   Oświadczenia majątkowe Radnych
      Kadencja 2006 - 2010
         Pierwsze oświadczenia majątkowe
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2006r.
            Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i zawarciu umów cywilnoprawnych
         Oświadczenia majątkowe za 2006r.
         Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
         Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
      Kadencja 2010 - 2014
         Pierwsze oświadczenia majątkowe.
         Oświadczenia majątkowe za 2010 r.
         Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
   Uchwały Rady Miejskiej
      Kadencja 1990 - 1994
      Kadencja 1994 - 1998
      Kadencja 1998 - 2002
      Kadencja 2002 - 2006
      Kadencja 2006 - 2010
      Kadencja 2010 - 2014
   Rozstrzygnięcia nadzorcze
      Kadencje 1990 - 2006
      Kadencja 2006 - 2010
   Konsultacje aktów prawa miejscowego
      Konsultacje w toku
      Konsultacje zakończone
         Konsultacje dotyczące XLII sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące II sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na II sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na II sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące III sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na III sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące IV sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na IV sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące V sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na V sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące VI sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na VI sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na VI sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące VII sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na VII sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na VII sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące VIII sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące IX sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na IX sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące X sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na X sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na X sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące XI sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XI sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XI sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące XII sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XII sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XII sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące XIII sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XIII sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące XIV sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XIV sesję Rady Miejskiej
         Konsultacje dotyczące XVI sesji Rady Miejskiej
            Projekty uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej
            Protokół dotyczący konsultacji projektów uchwał na XVI sesję Rady Miejskiej

BURMISTRZ IŁOWEJ
   Burmistrz
   Sprawozdania z działalności między sesjami
      Kadencja 2006 - 2010
   Oświadczenia majątkowe Burmistrza
      Kadencja 2002 - 2006
         Pierwsze oświadczenia majątkowe
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2002 r.
            Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i zawarciu umów cywilnoprawnych
         Oświadczenia majątkowe za 2002 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2003 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2004 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2005 r.
         Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
      Kadencja 2006 - 2010
         Pierwsze oświadczenia majątkowe
            Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
            Oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i zawarciu umów cywilnoprawnych
         Oświadczenia majątkowe za 2006 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2007 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2008 r.
         Oświadczenia majątkowe za 2009 r.
         Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji
      Kadencja 2010 - 2014
         Pierwsze oświadczenie majątkowe
         Oświadczenie majątkowe za 2010 r.
         Oświadczenie majątkowe za 2011 r.
   Zarządzenia Burmistrza
      Kadencja 2002 - 2006
      Kadencja 2006 - 2010
      Kadencja 2010 - 2014
   Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
      Kadencja 2006 - 2010
      Kadencja 2010 - 2014
         Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży
         Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację celów publicznych z zakresu sportu w 2011 r.
         Ogłoszenie o konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2012 r. zadań publicznych - "Rośniemy i żyjemy w trzeźwości"
         Organizacja działalności szkoleniowej i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2012 r.
         Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu przez gminę Iłowa w 2012 r.
   Kontrole
      Kadencja 2006 - 2010
         RIO
         Wojewoda
         NIK
         Inne
   Projekt budżetu gminy
      Na 2005 rok
      Na 2006 rok
      Na 2007 rok
      Na 2008 rok
      Na 2009 rok
      Na 2010 rok
      Na 2011 rok
      Na 2012 rok
   Konsultacje z mieszkańcami
      Konsultacje w toku
      Konsultacje zakończone
         Konsultacje z mieszkańcami Sołectwa Czerna na temat zmiany zapisu Statutu Sołectwa

URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
   Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
   Statut Urzędu
   Regulamin Organizacyjny
   Struktura organizacyjna
      Burmistrz
      Skarbnik
      Sekretarz
      Referat Finansowo - Budżetowy
      Referat Organizacyjny
      Referat Gospodarki Komunalnej
      Referat Spraw Społecznych i Cywilnych
      Urząd Stanu Cywilnego
   Oświadczenia majątkowe
      Za rok 2003
         Skarbnik
      Za rok 2004
         Skarbnik
      Za rok 2005
         Skarbnik
      Za rok 2006
         Sekretarz
         Skarbnik
      Za rok 2007
         Sekretarz
         Skarbnik
      Za rok 2008
         Sekretarz
         Skarbnik
      Za rok 2009
         Sekretarz
         Skarbnik
      Za rok 2010
         Sekretarz
         Skarbnik
      Za rok 2011

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
   Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Ogłoszenia
      Statut
      Regulamin Organizacyjny
      Struktura organizacyjna
         Kierownik
         Główny Księgowy
         Dział Administracji
         Dział Wodociągów i Kanalizacji
         Dział Gospodarki Mieszkaniowej
         Dział Nieczystości Stałych i Transportu
      Oświadczenia majątkowe
   Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Ogłoszenia
      Statut
      Oświadczenia majątkowe Kierownika OPS
      Oświadczenia majątkowe pracowników OPS
         Za rok 2010
         Za rok 2011
      Przetargi
         Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie.
         Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków.
         Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg II
         Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - przetrag II
         Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie - przetarg III
         Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków (od 1.03.2011 r.)
         Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie (od 1.03.2011 r.).
         Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków
         Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla dzieci w Szkołach Podstawowych w Koninie Żagańskim i Szczepanowie
         Przygotowanie gorących posiłków dla beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z zapewnieniem stałego miejsca wydawania i spożywania posiłków - II przetarg.
      Projekty EFS
         „Aktywizacja społeczno – zawodowa w gminie Iłowa” - projekt
   Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Oświadczenia majątkowe
      Statut
   Przedszkole Miejskie w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Oświadczenia majątkowe
   Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Oświadczenia majątkowe
      Statut
   Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Oświadczenia majątkowe
   Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Oświadczenia majątkowe
   Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Statut
      Oświadczenia majątkowe
   Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
      Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
      Statut
      Oświadczenia majątkowe

JEDNOSTKI POMOCNICZE
   Sołectwo Borowe
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Czerna
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Czyżówek
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Jankowa Żagańska
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Klików
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Konin Żagański
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Kowalice
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Szczepanów
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Wilkowisko
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
   Sołectwo Żaganiec
      Statut sołectwa
      Sołtys
         Kadencja 1999-2003
         Kadencja 2003-2007
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015
      Rada Sołecka
         Kadencja 2007-2011
         Kadencja 2011-2015

URZĄD MIEJSKI
   Ogłoszenia Urzędu
      Praca w Urzędzie
         Aktualne oferty pracy
         Informacje archiwalne
            Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej
      Praca w jednostkach gminnych
         Aktualne oferty pracy
         Informacje archiwalne
            Archiwalne oferty pracy
            Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim
            Nabór na stanowisko starszego specjalisty ds. sportu.
            Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012
            Nabór kandydatów na stanowisko koordynatora świetlicy wiejskiej w Koninie Żagańskim
            Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012
            Nabór kandydatów na stanowisko Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej
            Animator sportu – Moje Boisko - Orlik 2012
            Asystent Rodziny w OPS Iłowa
      Konkursy ofert
      Przetargi
         Budowa hali sportowej
         Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego
         Rozbudowa sieci wod.-kan. ul. Piaskowa
         Przebudowa ulicy Ogrodowej
         Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Żaków
         Modernizacja Przedszkola w Iłowej
         Remont świetlicy w Czyżówku
         Przebudowa ul. Ogrodowej - rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania
         Budowa wodociągu w sołectwach: Czyżówek, Jankowa Żagańska oraz Żaganiec
         Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18.
         Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa.
         Budowa podciśnieniowej pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, drogą dojazdową i przyłączami przy ul. Surzyna w Iłowej
         Realizacja programu odnowy Parku Dworskiego w Iłowej
         Uzbrojenie strefy aktywności gospodarczej przy autostradzie A-18 – etap II
         Wykonanie materiałów promocyjnych dla projektu pn: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”
         Wykonanie i dostawa tablicy pamiątkowej w ramach promocji projektu „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Iłowej”
         Utwardzenie powierzchni gruntu działki budowlanej poprzez wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz remont istniejących ciągów pieszo – jezdnych – osiedle mieszkaniowe Czyżówek
         Budowa mostu przy ul. Młyńskiej
         Inne przetargi
         Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych – ulic Okrzei, Zaułek Rybacki, Hutniczej i Bolesława Chrobrego w Iłowej
         Przebudowa ulicy Blacharskiej w Iłowej
         Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej
         Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - II przetarg
         Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ulicy Piaskowej w Iłowej - przetarg II
         Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I
         Budowa mostu przy ul. Młyńskiej - III przetarg
         Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I - przetarg II
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu do kwoty 1.490.000,00 zł.
         Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Iłowa.
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.245.000 zł.
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.200.000 zł.
         Kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych, poprzez przebudowę nawierzchni i montaż urządzeń poprawiających bezpieczeństwo – I etap
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 1.700.000 zł.
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 700.000 zł
         Wykonanie prezentacji gospodarczej w formie elektronicznej.
         Budowa placów zabaw w [...] gminie Iłowa
         Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej
         Dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy Iłowa 2012-2013
         Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego [...] w Iłowej 2012-2013
         Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w kwocie 909.000,00 zł
         Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w gminie Iłowa
         Pogranicze pięknieje – Rekompozycja Parku Dworskiego w Iłowej - przetarg II
         Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Klikowie oraz zagospodarowanie przyległego do niej terenu
         Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej– I etap
         Zagospodarowanie zbiorników wodnych w celu poprawy estetyki miejscowości Borowe
         Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Iłowa poprzez budowę wodociągu w sołectwie Żaganiec (II etap) i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sportowej w miejscowości Iłowa
      Zawiadomienia
   Nieruchomości
      Uchwały i Zarządzenia
      Informacje o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę
      Przetargi i rokowania
      Sprzedaż bezprzetargowa
      Wzory podań
      Inne informacje

GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
   Budżet na 2004 rok
   Budżet na 2005 rok
   Budżet na 2006 rok
   Budżet na 2007 rok
   Budżet na 2008 rok
   Budżet na 2009 rok
   Budżet na 2010 rok
   Budżet na 2011 rok
   Budżet na 2012 rok
   Podatki i opłaty lokalne
      Wzory dokumentów

INNE
   Załatwianie spraw obywateli
   Rejestry i ewidencje
      Ewidencja działalności gospodarczej
   Polska Klasyfikacja Działalności
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Unieważnienie dowodu osobistego
   Informacja dla osób niesłyszących

INFORMACJE O ŚRODOWISKU
   Wykaz danych o środowisku i jego ochronie

DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
   Plan gospodarki odpadami
   Program ochrony środowiska
   Strategia rozwoju gminy Iłowa
   Wieloletni Plan Inwestycyjny
   Plany zagospodarowania przestrzennego
   Plany rozwoju lokalnego
   Lokalny Program Rewitalizacji
   Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
   Strategia rozwiązywania problemów społecznych
   Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
   Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
   Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
   Gminny system przeciwdziałania narkomanii
   Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
   Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
   Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
   Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa

URZĘDY CENTRALNE
   Spis adresów

WYBORY I REFERENDA
   Archiwalne
      Wybory do Parlamentu Europejskiego
      Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
         Obwieszczenia i zarządzenia
      Wybory Prezydenta
         Obwieszczenia i zarządzenia.
      Wybory Samorządowe V kadencji
         Wybory 12.11.2006
         Wybory uzupełniające 25.02.2007
         Wybory uzupełniające 13.05.2007
            Zgłaszanie kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej
            Rejestracja komitetów wyborczych
            Informacje dla kandydatów na radnego
               Oświadczenia lustracyjne
            Zgłaszanie kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej
            Zgłaszanie kandydatów na radnych
            Miejska Komisja Wyborcza
               I posiedzenie
               II posiedzenie
               III posiedzenie
            Wynik wyborów
      Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
      Wybory Prezydenta 2010
         Pełnomocnicy wyborczy
         Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
      Wybory samorządowe 2010
         Wybory do Rady Gminy
         Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego
         Wybory do Sejmiku Województwa
      Wybory ławników 2011
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011

IŁOWA W EUROPIE
   Europejski Kodeks Dobrej Administracji
   Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP