Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
    Kadencja 2006-2010
       Informacja o sesjach Rady
       Projekty aktów prawnych
       Protokoły z sesji Rady Miejskiej
    Kadencja 2010-2014
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2006-12-05 08:24:06 - Protokół Nr I z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 listopada 2006 r. (80.24 kB)
2006-12-21 08:13:16 - Protokół Nr II z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 grudnia 2006 r. (66.36 kB)
2007-01-04 14:14:44 - Protokół Nr III z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 14 grudnia 2006 r. (122.32 kB)
2007-02-27 08:11:16 - Protokół Nr IV z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2006 r. (54.27 kB)
2007-03-29 12:35:54 - Protokół Nr V z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 lutego 2007 r. (81.71 kB)
2007-05-02 09:01:13 - Protokół Nr VI z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2007 r. (80.69 kB)
2007-06-06 09:48:46 - Protokół Nr VII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 26 kwietnia 2007 r. (70.36 kB)
2007-11-13 13:11:45 - Protokół Nr VIII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 31 maja 2007 r. (87.17 kB)
2007-11-13 14:08:36 - Protokół Nr IX z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. (137.76 kB)
2007-12-21 15:33:41 - Protokół Nr X z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 września 2007 r. (103.68 kB)
2007-12-21 15:35:09 - Protokół Nr XI z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 21 listopada 2007 r. (102.71 kB)
2008-01-10 13:35:00 - Protokół Nr XII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. (106.30 kB)
2008-04-10 12:40:38 - Protokół Nr XIII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 grudnia 2007 r. (74.12 kB)
2008-05-13 13:37:24 - Protokół Nr XIV z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 marca 2008 r. (122.75 kB)
2008-07-02 14:46:47 - Protokół Nr XV z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. (89.40 kB)
2008-07-22 09:42:34 - Protokół Nr XVI z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 czerwca 2008 r. (133.95 kB)
2008-09-19 13:38:22 - Protokół Nr XVII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 18 lipca 2008 r. (108.19 kB)
2008-11-25 12:50:20 - Protokół Nr XVIII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 września 2008 r. (85.70 kB)
2008-12-02 10:29:15 - Protokół Nr XIX z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 20 listopada 2008 r. (79.98 kB)
2008-12-31 07:48:32 - Protokół Nr XX z sesji Rady Miejskiej w Iłowej odbytej w dniach 25 i 27 listopada 2008 r. (340.49 kB)
2009-01-07 12:01:21 - Protokół Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2008 r. (90.23 kB)
2009-01-28 12:19:42 - Protokół Nr XXII z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2008 r. (82.50 kB)
2009-03-26 11:06:12 - Protokół Nr XXIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 22 stycznia 2009 r. (70.94 kB)
2009-03-17 11:40:00 - Załącznik Nr 1 do Protokółu Nr XXIII/09 - część I. (2.33 MB)
2009-03-17 11:42:10 - Załącznik Nr 1 do Protokółu Nr XXIII/09 - część II. (1.58 MB)
2009-03-17 11:43:44 - Załącznik Nr 2 - Nr 8 do Protokółu Nr XXIII/09. (1.55 MB)
2009-03-13 12:44:15 - Protokół Nr XXIV/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 5 lutego 2009 r. (34.63 kB)
2009-04-08 14:25:46 - Protokół Nr XXV/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009 r. (135.98 kB)
2009-06-30 10:28:56 - Protokół Nr XXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. (70.42 kB)
2009-06-30 10:30:14 - Protokół Nr XXVII/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2009 r. (72.78 kB)
2009-06-30 10:31:14 - Protokół Nr XXVIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 10 czerwca 2009 r. (71.00 kB)
2009-08-10 14:48:37 - Protokół Nr XXIX/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 czerwca 2009 r. (67.72 kB)
2009-08-10 14:49:33 - Załącznik do Protokołu Nr XXIX/09. (732.49 kB)
2009-09-14 09:05:49 - Protokół Nr XXX/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 lipca 2009 r. (62.49 kB)
2009-11-09 10:43:17 - Protokół Nr XXXI/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 7 września 2009 r. (68.39 kB)
2009-11-18 10:13:41 - Protokół Nr XXXII/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 września 2009 r. (67.42 kB)
2009-12-15 12:22:19 - Protokół Nr XXXIII/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2009 r. (133.21 kB)
2009-12-17 09:37:07 - Protokół Nr XXXIV/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 2 grudnia 2009 r. (97.72 kB)
2009-12-31 08:55:41 - Protokół Nr XXXV/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 16 grudnia 2009 r. (89.79 kB)
2010-02-16 10:11:19 - Protokół Nr XXXVI/09 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2009 r. (71.56 kB)
2010-03-24 09:35:51 - Protokół Nr XXXVII/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 lutego 2010 r. (1.61 MB)
2010-04-30 12:25:53 - Protokół Nr XXXVIII/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 marca 2010 r. (387.52 kB)
2010-07-05 09:56:46 - Protokół Nr XXXIX/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. (98.11 kB)
2010-09-21 08:45:03 - Protokół Nr XL/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowe z dnia 29 czerwca 2010 r. (127.67 kB)
2010-11-18 11:07:46 - Protokół Nr XLI/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowe z dnia 17 września 2010 r. (101.89 kB)
2010-11-19 10:09:06 - Protokół Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 listopada 2010 r. (125.81 kB)

Ilość odwiedzin: 2373
Nazwa dokumentu: Protokoły z sesji Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Maria Sokołowska
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Sokołowska
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2006-11-28 13:20:45
Data udostępnienia informacji: 2006-11-28 13:20:45
Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-19 10:09:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...