Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki miesięczne

Miesiąc i rok Odwiedzin Wykres
lipiec 2003 960
sierpień 2003 782
wrzesień 2003 1096
październik 2003 1027
listopad 2003 2603
grudzień 2003 1679
styczeń 2004 2241
luty 2004 906
marzec 2004 1963
kwiecień 2004 3725
maj 2004 3050
czerwiec 2004 3548
lipiec 2004 2864
sierpień 2004 4515
wrzesień 2004 5723
październik 2004 4312
listopad 2004 3537
grudzień 2004 3824
styczeń 2005 3889
luty 2005 4654
marzec 2005 4594
kwiecień 2005 3994
maj 2005 5078
czerwiec 2005 5155
lipiec 2005 6059
sierpień 2005 7236
wrzesień 2005 9005
październik 2005 7374
listopad 2005 7417
grudzień 2005 7335
styczeń 2006 6803
luty 2006 10182
marzec 2006 14106
kwiecień 2006 7400
maj 2006 9919
czerwiec 2006 10348
lipiec 2006 9337
sierpień 2006 8629
wrzesień 2006 8807
październik 2006 11438
listopad 2006 17352
grudzień 2006 14699
styczeń 2007 16268
luty 2007 16847
marzec 2007 15159
kwiecień 2007 14155
maj 2007 14178
czerwiec 2007 11796
lipiec 2007 14392
sierpień 2007 12894
wrzesień 2007 12256
październik 2007 13257
listopad 2007 14213
grudzień 2007 13540
styczeń 2008 13875
luty 2008 10965
marzec 2008 14003
kwiecień 2008 18170
maj 2008 21293
czerwiec 2008 23855
lipiec 2008 9110
sierpień 2008 14667
wrzesień 2008 22131
październik 2008 16525
listopad 2008 20738
grudzień 2008 18879
styczeń 2009 11838
luty 2009 10682
marzec 2009 13344
kwiecień 2009 11774
maj 2009 15037
czerwiec 2009 13024
lipiec 2009 14131
sierpień 2009 13337
wrzesień 2009 7973
październik 2009 14675
listopad 2009 14518
grudzień 2009 12231
styczeń 2010 11711
luty 2010 12384
marzec 2010 12245
kwiecień 2010 12686
maj 2010 8927
czerwiec 2010 8486
lipiec 2010 8678
sierpień 2010 7736
wrzesień 2010 10830
październik 2010 10143
listopad 2010 16170
grudzień 2010 19342
styczeń 2011 16080
luty 2011 16619
marzec 2011 16045
kwiecień 2011 13609
maj 2011 17182
czerwiec 2011 11683
lipiec 2011 14303
sierpień 2011 14845
wrzesień 2011 11544
październik 2011 10656
listopad 2011 13288
grudzień 2011 12271
styczeń 2012 16907
luty 2012 17408
marzec 2012 18208
kwiecień 2012 47333
maj 2012 33610
czerwiec 2012 11436
lipiec 2012 10861
sierpień 2012 13620
wrzesień 2012 17472
Sumaryczna ilość odwiedzin: 1269213

Statystyki dzienne - wrzesień 2012

Dzień Odwiedzin Wykres
1 301
2 438
3 427
4 410
5 532
6 530
7 448
8 404
9 642
10 532
11 1593
12 7991
13 2069
14 1155
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0