Gmina Iłowa
      
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
  
 GMINA
Informacja podstawowa
Statut gminy
Dane demograficzne i statystyczne
Przynależność gminy do organizacji
Miasta partnerskie
 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miejski w Iłowej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - OPS Iłowa
 ZBIORY AKTÓW PRAWNYCH
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitory Polskie "B"
Dzienniki Urzędowe Województwa Lubuskiego
Uchwały Rady Miejskiej
Zarządzenia Burmistrza
Akty Prawa Miejscowego
Zintegrowany Portal Prawa Miejscowego
 DANE TELEADRESOWE
Urząd Miejski
Jednostki organizacyjne
Telefony alarmowe
Telefony informacyjne
 RADA MIEJSKA W IŁOWEJ
Skład Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej
Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej
Sesje Rady Miejskiej
Oświadczenia majątkowe Radnych
Uchwały Rady Miejskiej
Rozstrzygnięcia nadzorcze
Konsultacje aktów prawa miejscowego
 BURMISTRZ IŁOWEJ
Burmistrz
Sprawozdania z działalności między sesjami
Oświadczenia majątkowe Burmistrza
Zarządzenia Burmistrza
Obwieszczenia, ogłoszenia, postanowienia
Kontrole
Projekt budżetu gminy
Konsultacje z mieszkańcami
 URZĄD MIEJSKI W IŁOWEJ
Godziny otwarcia i mapka z dojazdem
Statut Urzędu
Regulamin Organizacyjny
Struktura organizacyjna
Oświadczenia majątkowe
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Iłowej
Przedszkole Miejskie w Iłowej
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej
Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej
Szkoła Podstawowa w Szczepanowie
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Iłowej
Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej
 JEDNOSTKI POMOCNICZE
Sołectwo Borowe
Sołectwo Czerna
Sołectwo Czyżówek
Sołectwo Jankowa Żagańska
Sołectwo Klików
Sołectwo Konin Żagański
Sołectwo Kowalice
Sołectwo Szczepanów
Sołectwo Wilkowisko
Sołectwo Żaganiec
 URZĄD MIEJSKI
Ogłoszenia Urzędu
Nieruchomości
 GMINNA GOSPODARKA FINANSOWA
Budżet na 2004 rok
Budżet na 2005 rok
Budżet na 2006 rok
Budżet na 2007 rok
Budżet na 2008 rok
Budżet na 2009 rok
Budżet na 2010 rok
Budżet na 2011 rok
Budżet na 2012 rok
Podatki i opłaty lokalne
 INNE
Załatwianie spraw obywateli
Rejestry i ewidencje
Polska Klasyfikacja Działalności
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi biuletynu
Unieważnienie dowodu osobistego
Informacja dla osób niesłyszących
 INFORMACJE O ŚRODOWISKU
Wykaz danych o środowisku i jego ochronie
 DOKUMENTY STRATEGICZNE GMINY I REGULAMINY
Plan gospodarki odpadami
Program ochrony środowiska
Strategia rozwoju gminy Iłowa
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Plany zagospodarowania przestrzennego
Plany rozwoju lokalnego
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminny program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Strategia rozwiązywania problemów społecznych
Gminny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gminny system profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną
Gminny system profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gminny system przeciwdziałania narkomanii
Gminny program współdziałania z organizacjami pozarządowymi
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iłowa.
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Regulamin Stadionu Miejskiego w Iłowej
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Iłowa
 URZĘDY CENTRALNE
Spis adresów
 WYBORY I REFERENDA
Archiwalne
    Wybory do Parlamentu Europejskiego
    Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
    Wybory Prezydenta
    Wybory Samorządowe V kadencji
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009
    Wybory Prezydenta 2010
    Wybory samorządowe 2010
    Wybory ławników 2011
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
 IŁOWA W EUROPIE
Europejski Kodeks Dobrej Administracji
Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Gmin RP
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYBORY I REFERENDA > Archiwalne > Wybory samorządowe 2010

Spis dokumentów:
1. Wybory do Rady Gminy
2. Wybory do Rady Powiatu Żagańskiego
3. Wybory do Sejmiku Województwa

Załączniki do pobrania: 2010-09-24 08:05:04 - Ustawa – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. (522.70 kB)
2010-09-24 08:05:45 - Ustawa o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. (396.81 kB)
2010-09-24 08:06:02 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych. (17.61 kB)
2010-09-24 08:06:21 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłoszenia kandydatów na radnych na obszarze Województwa. (47.36 kB)
2010-09-24 08:06:50 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych na obszarze województwa lubuskiego. (44.99 kB)
2010-09-24 08:13:40 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze dotyczący liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa lubuskiego, według stanu na 31 grudnia 2009 r. ... (37.69 kB)
2010-09-24 08:14:56 - Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w tych okręgach na terenie gminy Iłowa (załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr 348/5/XL/10 ... (24.61 kB)
2010-09-24 08:16:41 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, .. (302.51 kB)
2010-09-24 08:36:11 - Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej, uzyskiwaniu przychodów oraz o wydatkach związanych z finansowaniem kampanii wyborczej ... (134.91 kB)
2010-10-08 11:47:41 - Postanowienie Nr 10/10 Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych. (49.67 kB)
2010-10-12 15:23:16 - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 12 października 2010 r o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej. (25.73 kB)
2010-10-15 09:50:08 - Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń list kandydatów na radnych i kandydatów na burmistrza. (49.37 kB)
2010-10-26 10:18:05 - Obwieszczenie Burmistrza Iłowej z dnia 15 października 2010 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania. (53.39 kB)
2010-10-26 10:39:12 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom ... (31.51 kB)
2010-10-26 10:39:55 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 października 2010 r. w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerów listom ... (33.32 kB)
2010-11-03 14:22:18 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 3 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Iłowej ... (22.09 kB)
2010-11-03 15:10:20 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 2 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Iłowej ... (59.02 kB)
2010-11-03 15:12:10 - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych ... (68.08 kB)
2010-11-04 14:52:24 - Uchwała Nr 16/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 4 litopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. (274.08 kB)
2010-11-19 14:43:35 - Informacja o sposobie głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. (72.01 kB)
2010-11-19 14:44:05 - Informacja o składach komisji obwodowych. (42.02 kB)
2010-11-24 15:05:20 - Uchwała Nr 19/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Iłowej z dnia 22 listopada 2010 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Iłowej w dniu 5 grudnia 2010 r. (27.68 kB)
2010-11-25 14:56:47 - Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubuskiego. (58.48 kB)
2010-12-03 14:34:04 - Informacja o sposobie głosowania w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza, prezydenta miasta. (26.24 kB)
2010-12-06 00:20:40 - Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Iłowej. (590.68 kB)
2010-12-09 09:16:00 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych ... (75.61 kB)

Ilość odwiedzin: 121
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2010
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Iłowej
Osoba, która wytworzyła informację: Roman Andzel
Osoba, która odpowiada za treść: Roman Andzel
Osoba, która wprowadzała dane: Wojciech Knap
Data wytworzenia informacji: 2010-06-21 10:33:33
Data udostępnienia informacji: 2010-06-21 10:33:33
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-09 09:16:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...